01-04-06

Weer jobs op Emdeka-site in Bellegem?

De fabrieksgebouwen van Emdeka, later Megara, staan al geruime tijd leeg in Bellegem. Stad Kortrijk laat de intercommunale Leiedal een 'snelverkennend onderzoek' uitvoeren op zoek naar herbestemmingsmogelijkheden. ook vanuit een andere hoek wordt daar wek van gemaakt: de site komt in het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk als lokaal bedrijventerrein. Als het een beetje meezit kunnen daar binnen afzienbare tijd weer mensen aan de slag. Maar de 120 uit de gloriedagen van de meubelfabrikant zullen het wel nooit meer worden.
 
Ooit werkten zowat 120 mensen, vooral uit Bellegem en Rollegem, in de gebouwen van de meubelfirma Emdeka, gelegen tussen de Bellegemsestraat en de Manpadstraat achter een van de belangrijkste kruispunten op weg naar Doornik. Het familiebedrijf werd opgericht in 1928 door schrijnwerker Maurits Dierick sr. In 1964 werd het overgenomen door zijn zonen Gilbert en Maurits jr., en in 1995 door de derde generatie (Johan, Godewijn, Joost en Hans). In 1998 kreeg de Bellegemse meubelmaker een licentie van Studio 100 voor de productie van exclusieve Samson-en Gerd-kinderkamers.
 
Niettemin ging Emdeka in 2001 overkop. De onderneming werd dan opgekocht door Nick Decock, schoonbroer van laatste manager Godewijn Dierick. De overnemer veranderde de naam in Megara, maar bleef zich specialiseren in de duurdere kinderkamers. Op zijn beurt ging hij in vereffening in 2004. De resterende 30 arbeiders konden gaan doppen na afwerking van de lopende orders.
 
Uiteindelijk daagde nog de Nederlandse meubelgigant Vroomshoop Meubelen BV op, die belust was op het sterke merk Emdeka en zaakvoerder Nick Decock aanstelde als verantwoordelijke voor de verkoop van haar betere kinderkamers in België en Luxemburg. Maar van productie in Bellegem was geen sprake meer. Kortrijk stad van design? Toch niet meer in de vervaardiging van meubels.
 
Hoofddorp
 
De Emdeka-bedrijfspanden beslaan 2,7 ha, waarvan een derde bebouwd. Het ligt voor de hand dat onderzocht wordt of die terreinen, goedgelegen buiten de dorpskom van Bellegem nabij de gewestweg Kortrijk-Doornik, niet kunnen heringericht worden als lokaal bedrijventerrein. Dat wil men opnemen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk dat in opmaak is.
 
Intussen wil het stadsbestuur laten nagaan welke de mogelijkheden zijn. Is de herbestemming tot lokaal bedrijventerrein gewenst? Welke bedrijvigheden kunnen er toegelaten worden? Kunnen de bestaande gebouwen hergebruikt worden of moeten ze gesloopt worden? Hoe kunnen eventuele nieuwe bedrijfspanden ingepast worden in het aangrenzende open landschap? Daartoe wordt aan de intercommunale Leiedal de opdracht gegeven een 'snelverkennend onderzoek' te verrichten. Dat is gratis. Als uit die snelle verkenning blijkt dat het interessant is, kan de intercommunale een uitgebreider haalbaarheidsstudie toevertrouwd krijgen.
 
In elk geval heeft Bellegem als hoofddorp in het provinciaal ruimtelijk structuurplan de functie van hoofddorp in het buitengebied. Dat houdt in dat de Kortrijkse deelgemeente zou moeten beschikken over terreinen voor de herlocalisatie van plaatselijke bedrijven. Als dat op de Emdeka-site niet kan, dan moet het stadsbestuur die terreinen elders gaan zoeken in het landelijke dorp, voorwaar een heikele opdracht.
 

De commentaren zijn gesloten.