31-03-06

PWA-Kortrijk bedient online-meldpunt kinderopvang

Er is in Kortrijk een grote nood aan kinderopvang. Vooral met heel jonge kinderen (0 tot 3 jaar) weten actieve ouders soms niet waar naartoe. De gemeenteraad keurde onlangs een samenwerkingsovereenkomst goed tussen een reeks bestaande initiatieven van diverse strekking. Aan het dienstenloket van het PWA van Kortrijk is nu de bediening toevertrouwd van een online-meldpunt. Dat kan zonder extra personeel.

Zoals al beschreven in mijn stukje van 24 december 2005 is het drummen in de kribbe in Kortrijk. Alle initiatieven voor kinderopvang en vooral voor opvang van de kleinsten moeten ouders wandelen sturen 'wegens volzet'. Slechts enkele initiatieven kunnen ingaan op dringende vragen. Een rapport dat werd voorgelegd aan de gemeenteraad van december werd gewezen op een vicieuze cirkel. Je vindt als alleenstaande geen werk dat je kan combineren met de zorg voor je kinderen en kinderopvang kan je niet betalen omdat je geen beroepsinkomen hebt. Nochtans ligt in Kortrijk het aantal geboorten in kansarme gezinnen boven het Vlaamse gemiddelde.

Als de stad jonge gezinnen wil aantrekken, moest er iets gebeuren. In december keurde de gemeenteraad al een 'Beleidsplan kinderopvang' goed. Als eerste maatregel in dat plan werd beslist de bestaande initiatieven die uitgaan van de stad, bijeen te brengen in een nieuw 'Centrum voor Kinderopvang'. Daarvoor wordt de nodige geschikte ruimte vrijgemaakt in een leegstaande vleugel van het OCMW-bejaardentehuis in de Condédreef. Daarin komen zowel De Puzzel (buitenschoolse kinderopvang) en Het Blokkenhuis (occasionele kinderopvang) van de stad als de Dienst Opvanggezinnen van het OCMW (begeleidt 35 onthaalmoeders).

Een tweede stap in uitvoering van het Beleidsplan is op de vorige gemeenteraad, 13 maart, goedgekeurd. Er wordt een breed samenwerkingsverband opgericht tussen de publieke initiatieven voor kinderopvang en de particuliere. Men hoopt op Vlaamse subsidies om dit experiment, het eerste in Vlaanderen, een steuntje te geven. Bij de partners zitten initiatieven van diverse strekkingen, die mekaar in eerdere tijden stevig beconcureerden. Maar de nood is zo groot geworden, dat zij alle tegenstand tegen doorverwijzingen hebben laten varen.

Wie doet mee? Dat zijn: IBO De Puzzel van Stad Kortrijk, occasionele opvang het Blokkenhuis van Stad Kortrijk, de Dienst Opvanggezinnen van het OCMW, de kinderdagverblijven (minicrèches) De Speelhoek en vzw Buurt- en Nabijheidsdienst Kortrijk en Rollegem, de kinderdagverblijven De Speelberg Kortrijk, Auricula Kortrijk en 't Sloeberke Bellegem, de opvang van zieke kinderen Knuffel van Familiehulp, de dienst Opvanggezinnen Reddy Teddy en de dienst Thuisopvang zieke kinderen Reddy Teddy van de Bond Moyson. Al die partners behouden hun eigen naam en werking, maar zijn bereid samen te werken aan een vermindering van de wachtlijsten en aan een actie voor betere subsidiëring vanuit de Vlaamse Gemeenschap.

Internet-loket

Een verdere stap is de organisatie van een online-meldpunt voor kinderopvang. Hoewel alle opvangplaatsen in principe volzet zijn, blijven plaatsen soms toch onbezet. Kinderen zijn geen programmeerbare machines en een kinderziekte slaat meestal toe op onverwachte momenten. Het zou goed zijn als die onvoorzien openvallende plaatsen ook konden ingezet worden. Als dat kan georganiseerd worden met een 'uniek loket', bespaart dat de ouders heel wat tijd om alle initiatieven af te bellen.

Het stadsbestuur heeft derhalve beslist dat unieke loket in te richten en wel op het internet. Daarvoor zal men geen extra personeel in dienst nemen, maar zal men het Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap, PWA, inschakelen. De ijverige dames van PWA Kortrijk beschikken immers over de nodige ervaring opgedaan met een 'dienstenloket' voor gebruikers van PWA-cheques (op het internet de heel handige site 'De Dienstenwijzer'). Voor die extra taak krijgt het PWA een jaarvergoeding van 5.000 euro van de stad.

Voor de concrete installatie van dat internet-loket koopt de stad een softwarepakket op maat aan bij NV Quadrax (3.360 euro); de firma krijgt ook het onderhoudscontract toegewezen (1.452 euro).

Zie ook: http://kortrijk.dienstenwijzer.be/site/index1.html?gem en http://www.pwakortrijk.be

 

De commentaren zijn gesloten.