23-03-06

De Kortrijkse Paasfoor komt eraan

Van 13 april tot 1 mei (!) vullen de 'métiers' en de kramen van de Paasfoor weer het centrum van Kortrijk. Dat vergt een aanzienlijke organisatie. Het stadsbestuur kan daarvoor voortborduren op een aloude routine en op de indrukwekkende ervaring van de plaatsmeester en andere ambtenaren. Maar het grootste evenement van elk jaar vergt toch telkens weer de nodige bijsturingen.

De Paasfoor, de grote jaarlijkse kermis van Kortrijk, houdt veel mensen het jaar rond bezig, binnen en buiten de stadsdiensten: het Paasfoorcomité, de promotiecel van de Paasfoor, de beroepsverenigingen van de 'foorreizigers' (Kortrijks voor kermisexploitanten), de Kortrijkse handelscomités en éminence grise, plaatsmeester Raf Vandenborre. Verschillende bijeenkomsten resulteerden in een evaluatie van de vorige Paasfoor en een reeks adviezen aan het stadsbestuur.

Eind vorig jaar keurde het bestuur keurde daarop een 'basisnota Paasfoor 2006' goed. 160 exploitanten werden uitgenodigd om deel te nemen aan de Paasfoor. De selectie gebeurt volgens strikte criteria. Prioriteit wordt verleend aan 'foorkramers' die ook in het verleden al op de Paasfoor hadden gestaan. Volgens het stadsbestuur is die voorrang gerechtvaardigd door de inspanningen van die exploitanten in de voorbije jaren om de Paasfoor uit te bouwen tot een evenement met uitstraling. Daardoor blijft de Foor een talrijk publiek aantrekken dat als het ware een collectief handelsfonds vormt.

Op 7 maart jl. legde het college van burgemeester en schepenen de laatste regels vast. Dat gaat tot in de details. Zo krijgt een kandidaat-standhouder te horen dat zijn visspel, dat in de plaats komt van een andere attractie vorig jaar, is afgewezen omdat er al genoeg dergelijke kramen zullen staan. Hij wordt verzocht alsnog een echt behendigheidsspel op te stellen.

Wie op de Foor wil staan met een attractie, moet daarvoor een prijs betalen aan de stad. Die prijzen zijn niet overal gelijk. Wie op de Grote Markt staat, betaalt de volle pot. De verst afgelegen 'métiers', op het Casinoplein, het Stationsplein en het Conservatoriumplein betalen het minst: 60% van hun confraters op de Markt. Op alle andere plaatsen zijn de tarieven 80%: Leieboorden, Graanmarkt en Schouwburgplein.

Konvooi

Het is een indrukwekkende maar efficiënte traditie dat de kermisexploitanten in groep en begeleid door de politie de verschillende pleinen en straten oprijden. Daartoe verzamelen zij zich vooraf op afgesproken punten, ook nu weer, op maandag 10 april. Voor de intocht op de Grote Markt, het Schouwburgplein, het Casinoplein en het Conservatoriumplein komen de exploitanten met hun zwaar gedruis bijeen op parking 5 van Xpo. Voor de foorpleinen Dolfijnkaai-Kasteelkaai vertrekt men in konvooi van de parking Moorseelsestraat (KVK). De parking Graaf de Smet de Nayerlaan is het verzamelpunt voor de gasten van de Verzetskaai. En de kermistuigen voor de Handelskaai worden aangevoerd vanop de Meensesteenweg. Enkele attracties mogen zich al op voorhand, van 's zondags, opstellen, om de anderen niet in de weg te lopen. Het betreft op de Verzetskaai: de bootjesmolen en frituur Rosa, op de Handelskaai: Deca Dance, op de Grote Markt: de carroussel, en op het Conservatoriumplein: de mega-attracties.

Ten slotte verbindt de stad er zich toe om alle mogelijke hindernissen in de ingeschakelde straten en pleinen te verwijderen. Dat gaat niet alleen om losse stukken zoals bloembakken, zitbanken, fietsrekken en glascontainers, maar ook om tal van zaken die moeten uitgeschroefd worden: parkeerautomaten, bushokjes, verkeerstekens, paaltjes, arduinen bollen en zelfs lantaarnpalen (op het Schouwburgplein, kost 3.500 euro).

Voor meer prachtige foto's over de Kortrijkse Paasfoor: http://funfair.free.fr/publishing/morekortijk.htm

De commentaren zijn gesloten.