17-03-06

De stadsbibliotheek van Kortrijk automatiseert (weer)

 

De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd om de stadsbibliotheek van Kortrijk verregaand te automatiseren. In de beginjaren van de informatica pionierde de bibliotheek al met software; geen kinderziekte bleef haar gespaard. Maar thans komt de bibliotheek van de toekomst eraan. Nu nog een passend hoofdkwartier!

Lang geleden, toen vader de Bethune het departement cultuur als schepen imperiaal uitbouwde tot een van de omvattendste beleidsdomeinen van stad Kortrijk, waagde de stadsbibliotheek haar eerste stappen in de informatisering. Eigenzinnig introduceerde de latere burgemeester bij de bib de computerfirma Wang, hoewel er toen al een soort standaard computersysteem bestond in veel andere gemeenten.

Op vragen in de gemeenteraad antwoordde de schepen: "We gaan ons eigen systeem ontwikkelen en we gaan dat later kunnen verkopen aan andere gemeenten". De snelle technologische èn economische ontwikkeling in de informatica stak het Wang-systeem evenwel voorbij, nog voor alle kinderziekten overwonnen waren. In 1999 werd dan, onder het burgemeesterschap van diezelfde vader De Bethune, toch overgestapt naar het standaardsysteem van CEVI, de intercommunale voor informatisering. CEVI introduceerde de Vubis Original-software van de Nederlandse firma Geac.

Zeven jaar is lang in de computerwereld. Het CEVI-systeem geraakt stilaan buiten adem. De te verwerken opdrachten blijven immers groeien. Het gemeenteraadsdossier geeft volgende cijfers. De openbare bibliotheek Kortrijk omvat een centrale bibliotheek en elf filialen. Het softwarepakket beheert 535.000 stuks boeken, cd's en andere materialen voor 20.400 leden. In 2005 werden 925.000 transacties of 208.000 bezoeken genoteerd. Op piekmomenten zijn er 25 computers transacties aan het verwerken; en zijn er 30 computers waarop leners de catalogus kunnen raadplegen. Het huidige systeem is dus aan vernieuwing toe, ook omdat CEVI er niet meer mee werkt. Bovendien zijn er technische problemen gerezen met de software en hardware, waardoor de noodzaak voor vervanging dringender wordt.

De bibliotheek wil de nieuwste ontwikkelingen in huis halen. Over het internet moeten de mensen van thuis uit een aantal basishandelingen kunnen verrichten, zoals opzoeken, verlengen en reserveren. Meer nog: er moet een zelfuitleeninstallatie komen, waarbij de ontlener zijn boek of cd voor een elektronisch oog houdt en de ontlening automatisch genoteerd wordt. Aan die automaat kunnen betalingsmogelijkheden (proton, bankcontact) gekoppeld worden. Er komt een eerste experiment met één of twee elektronische ogen.

 

De uitbreiding van de internetmogelijkheden en de introductie van ontleenautomaten moeten personeel vrij maken voor meer inhoudelijke bibliotheektaken, zoals die door het decreet op het lokaal cultuurbeleid gevraagd worden aan de bibliotheek.

 

Daarbij komt er ook een mogelijkheid om via de Kortrijkse bibliotheek bestellingen te doen bij andere Vlaamse bibliotheken. De catalogus wordt verrijkt met titelbeschrijvingen, covers en zelfs recensies. En het lenersbestand wordt gekoppeld aan bijvoorbeeld de bevolkings- en contactendatabankvan Stad Kortrijk.

 

De aankoopprijs van het nieuwe softwaresysteem wordt geraamd op 75.000 euro. Het huidige  onderhoudscontract bedraagt  20.000 euro. Het onderhoud van de nieuwe software zal wellicht goedkoper kunnen. De serverhardware voor dit systeem kan geleverd worden vanuit het ICT-raamcontract van de stad. De aankoop van een experimenteel automatisch uitleensysteem wordt op 30.000 euro geschat met een specifiek onderhoudscontract van 4000 euro.

 

Al die nieuwe mogelijkheden zullen de dienstverlening gevoelig uitbreiden en versnellen. Nu komt het erop aan om voor die voorbeeldige werking de geschikte lokalen te vinden. De gewezen Priba-gebouwen voldoen al lang niet meer. Er is al geopperd een nieuwbouw op het Conservatoriumplein te zetten of zich in te schakelen in de Sint-Janspoortproject van Foruminvest. Maar de beslissing daarover en zeker de uitvoering zal voor na de verkiezingen van 8 oktober zijn.

Nieuwsbrief bibliotheek: http://www.drk.be/admin/Module_Drs/upload/Kortrijk_Nieuws...

De commentaren zijn gesloten.