14-03-06

Doorzichtige stap- en fietstunnel onder Westelijke Ring

De gemeenteraad van gisteren keurde een overeenkomst goed met het Vlaamse Gewest voor de kostenverdeling van het tunneltje voor voetgangers en fietsers onder de Westelijke Ring. Hoewel die nieuwe verbinding er kwam op verzoek van de stad, doet Waterwegen en Zeekanaal een duit in het zakje. De bijna afgewerkte tunnel is een zeer nuttige investering.

Voor de last van de Leiewerken vroeg en kreeg Kortrijk een serieuze compensatie: een nieuw stuk binnenring, de Westelijke Ring. De weg is bijna afgewerkt en de opening zal geen dag te vroeg zijn. Want thans wordt het verkeer op een van de drukste stukken van de stadsring door de Beheerstraat en de Noordstraat, twee smalle woonstraten, geperst. Het is er niet te harden van de uitlaatgassen en het aanhoudende verkeerslawaai.

De aanleg van de Westelijke Ring biedt niet alleen een oplossing voor de leefomgeving van de Beheerstraat-Noordstraat. De nieuwe infrastructuur ontsluit tevens een gebied van ettelijke hectaren, hoofdzakelijk grond van de Spoorwegen. Op een boogscheut van het stadscentrum zijn hier heel wat mogelijkheden voor een inbreidingsgerichte stadsontwikkeling. Het nieuwe hoofdkwartier van zowel de lokale als de federale politie is daar een voorbeeld van, maar er komen ook woonprojecten. Sterarchitect Stephane Beel schetste bijvoorbeeld een zwierig flatgebouw dat pootjebaadt in de verbrede Leie.

De ontsluiting van het gebied zal extra voetgangers- en fietsersstromen op gang brengen. De zwakke weggebruiker zal ter hoogte van het verkeersknooppunt Appel (Zandstraat, Beheerstraat, Consciencestraat, Magdalenastraat en Westelijke Ring) botsen op een moeilijk over te steken 'kluifrotonde' (waarom geen 'klokhuisrotonde' aan de Appel?). Daarom is een speciale tunnel voor fietsers en voetgangers geen overbodige luxe.

Die tunnel is bijna voltooid. Hij dwarst de Westelijke Ring in het verlengde van het nieuwe stuk Burgemeester Nolfstraat, de straat van de rechtbanken. Zo komt er een nieuwe zachte verbinding tussen de kant Marksesteenweg en het centrum.

In overleg met de stad tekende studiebureau Technum het ontwerp. De bouwvergunning werd verkregen op 21 september 2005. Volgens de plannen wordt het een brede tunnel met ruime, lichtkopende toegangshellingen. In het dak zijn zoveel mogelijk openingen aangebracht. Met al dat natuurlijk licht is er nauwelijks een tunnelgevoel en lijkt de pijp korter dan ze is.

De tunnel wordt door het Vlaamse Gewest (nv Waterwegen en Zeekanaal) beschouwd als een extra toegeving aan de stad. De Westelijke Ring zelf ziet de Vlaamse overheid als een verregaande compensatie. Voor dat tunneltje wou men dan ook dat Kortrijk in de kosten deelde. Bijgevolg heeft de gemeenteraad gisteren een overeenkomst tussen de stad en NV Waterwagen en Zeekanaal, W&Z, goedgekeurd.

In dat contract neemt W&Z de ruwbouw van de tunnel op zich: 248.887,60 euro. De aankleding van de tunnel - daar is nog wat discussie over; er wordt wellicht nog afgestapt van de voorziene bezetting met natuursteen - en de omgevingsaanleg kant Kortrijk Weide zijn op kosten van de stad: 301.968,57 euro zonder BTW. De ontwerpkosten worden volgens dezelfde verdeelsleutel (54,82% voor de stad) toegewezen: 35.077,07 euro zonder BTW voor Kortrijk. In totaal kost het tunneltje aan de stad 469.095,02 euro met inbegrip van de BTW. Dat geld was al gereserveerd op de stadsbegroting.

De commentaren zijn gesloten.