13-03-06

Vrijliggende fietspaden in de maak voor Baliestraat

Er rijden daar genoeg fietsers. De weg is voldoende breed. En het drukke verkeer vraagt ernaar: de Baliestraat, de 'ring' van Marke, krijgt vrijliggende fietspaden. De eerste stap is een studiecontract. De eigen stadsdiensten hebben teveel werk. De gemeenteraad zegt vanavond dat het stadsbestuur zelf maar, zonder veel plichtplegingen, een ontwerper moet zoeken.
 
In Kortrijk wordt gestaag verder gebouwd aan een fijnmazig newerk van vrijliggende fietspaden. Dat net sluit aan op de provinciale fietsroutes. Als binnenkort het laatste stukje van het fietspad op de gewezen spoorlijn Kortrijk-Ronse wordt verhard - ik passeer er zelf elke dag -, zal je op vrijliggende fietspaden van Marke tot aan de Schelde kunnen rijden. Een van de belangijkste stedelijke fietsassen is de fietsroute Guldenspoorpad-Doenaertpad. Op het uiteinde van die fietsweg komt nu een extra vertakking naar het kruispunt De Prince op de gewestweg Kortrijk-Aalbeke-Moeskroen (N43).
 
In Marke beschouwt men de Baliestraat als een soort ringweg. Op spitsuren is het er dringen voor een massa personenwagens, vrachtwagens, bussen en fietsers (waaronder veel scholieren). De  Baliestraat leidt van het kruispunt De Prince tot aan dat andere knooppunt in Marke, de IJzeren Poort (met verbindingen naar Bissegem, Kortrijk en Lauwe). De omstandigheden op de wijkontsluitingsweg maken vrijliggende fietspaden noodzakelijk. Zo mag het drukke verkeer er 50 km per uur bollen en is de zichtbaarheid niet optimaal door het bochtige traject van de straat.
 
De straat is breed genoeg om fietsers wat meer comfort en veiligheid te bieden. Het stadsbestuur koestert het voornemen om er aan beide kanten van de weg een vrijliggende fietsstrook van ruim 1,5 meter breed aan te leggen achter een groene berm.
 
Hoe het er uiteindelijk zal uitzien, moet de ontwerper tonen. Er moet dus een ontwerp- en uitvoeringsstudie worden verricht. Normaal worden dergelijke studies gemaakt door de directie Mobiliteit en Infrastructuur van de stad, maar daar werkt men nu in 'overdrive' en men heeft geen tijd. Daarom wordt de gemeenteraad verzocht in te stemmen met het aanstellen van een externe ontwerper.
 
Voor de selectie van die ontwerper zal men niet overgaan tot een openbare raadpleging van de concurrentie. Om een dergelijke, relatief geringe maar dringende opdracht rap uit te besteden, kiest men voor een 'onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf'. Met andere woorden: de gemeenteraad is er gerust in en geeft het stadsbestuur de vrijheid om een studiebureau aan te stellen. Het gaat om een studieopdracht van 24.300 euro.

De commentaren zijn gesloten.