10-03-06

Ondanks kaduuk materiaal haalt verkeerspolitie VLAS haar doelstellingen

Er wordt wel degelijk flink geflitst aan bepaalde Kortrijkse kruispunten. De flitspalen werkten naar behoren in 2005. Ander technologisch materiaal liet het afweten of geraakte niet tijdig klaar. Maar dat heeft de directie Verkeer en Mobiliteit van de politiezone VLAS niet belet om meer dan bevredigende resultaten te behalen met haar verkeersacties.
 
Het korps van de politiezone VLAS heeft zijn no-nonsensaanpak verwoord in de slogan 'We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen'. Dat komt onder meer tot uiting in de politieraad, waarin telkens een nuchtere beoordeling wordt gemaakt van een bepaald aspect van het werk van de lokale politie. Op de vorige politieraad kwam de verkeerspolitie aan bod.
 
Minder gewonden in het verkeer
 
In een actieplan om de verkeersongevallen met lichamelijke letsel te verminderen  behaalt de lokale politie haar beste resultaten bij de onbemande controle met flitspalen. In totaal werden er vorig jaar 7.719 uur beelden van flitspalen gecontroleerd. Er passeerden 2.233.911 chauffeurs, waarvan er 2.561 werden gesnapt op overdreven snelheid en 575 op het negeren van rood licht. Het doel was het aantal zware overtredingen te verminderen tot 0,5% voor te snel rijden en 0,05 voor het doorrijden bij rood licht. Het resultaat is respectievelijk 0,115 en 0,026%. Voor 2006 is het doel dan ook wat ambitieuzer gesteld.
 
Een ander sterk punt is de strijd tegen het rijden zonder gordel en tegen het gebruik van GSM terwijl men rijdt. 196 uur controles werden uitgevoerd: 2.296 chauffeurs en 629 passagiers waren daarbij betrokken. 487 bleken de gordel niet aan te hebben en 48 hielden de GSM aan het oor terwijl ze reden. Buiten het actieplan werden nogmaal 760 inbreuken op de gordeldracht vastgesteld en 524 keer ongeoorloofd GSM-gebruik.
 
De politie werkte ook mee aan een provinciale actie om de verkeersongevallen op de Brugsesteenweg drastisch te verminderen. De vele uren controles blijken hun vruchten afgeworpen te hebben: het aantal verkeersingevallen met lichamelijke letsels zakte van 63 in 2004 tot 40 in 2005. Dat is toch nog altijd veel?
 
Permanente aandacht van de politie gaat, met de nodige preventieve en repressieve maatregelen, naar de veiligheid van fietsers en bromfietsers (o.m. door controle van de tweewielers), naar de zwakke weggebruikers op de schoolpieken in het verkeer, het rijden onder invloed, enzovoort. Een vermeldenswaard initiatief is de driemaandelijkse analyse van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Dat onderzoek levert gegevens op die zeer waardevol zijn voor het beleid.
 
Minder macho-gedrag op de weg
 
In een ander actieplan trekt de politie ten strijde tegen verkeersinbreuken die als agressief worden ervaren. Zij speelt daarmee in op de vaststelling dat de Kortrijkzanen agressief verkeersgedrag in hun leefomgeving als zeer bedreigend ervaren. "Bepaalde weggebruikers gedragen zich gewoonweg asociaal. Zij worden in die negatieve attitude gesterkt door een kleine pakkans. Strengere handhaving moet die hardleerse weggebruikers tot een ander inzicht brengen" schrijft de politie in haar rapport.
 
Het actieplan werd in 2005 zeer goed uitgevoerd. Nochtans bleef het korps op technisch vlak niet van tegenslagen gespaard. Zo konden een bestelde 'teltegel' en een snelheidsinformatiebord pas in april worden ingezet. De toestellen van stad Kortrijk en van Kuurne gaven de geest. Softwareproblemen maakten lange tijd bemande snelheidscontroles onmogelijk. Niettemin slaagde men er nog in om op 62 plaatsen waar overdreven snelheid als een buurtprobleem werd gemeld, de nodige maatregelen te nemen.
 
De preventieve campagne 'Stop wildparkeren in de schoolomgeving' werd gevolgd door een tijdlang gericht repressief optreden. Ook hinderlijk parkeren was een belangrijk actiepunt, zowel waar de wagens in de weg stonden van de zwakke weggebruikers als van gehandicapten. Het was ook de bedoeling de bushaltes van De Lijn te vrijwaren van foutparkeerders, maar De Lijn vergat haar aangekondigde preventieve campagne te voeren.
 
Alles over de controle op snelheid in Kortrijk, Kuurne en Lendelede: http://www.pzvlas.be/index.php?id=47

Commentaren

beste Marc taak van politie:
er zijn voor de burger
zorgen voor zijn veiligheid
meer blauw op straat
24 op 24 ter beschikking
veel dank aan onze mannen en vrouwen van de permanentie
en de verkeerspolitie !!

een collega

Gepost door: collega | 11-03-06

De commentaren zijn gesloten.