09-03-06

De baan wordt vrijgemaakt voor stadsvernieuwingsproject Sint-Janspoort

Vanavond is de grote informatieavond over het Foruminvestproject Sint-Janspoort, het mega winkel- en wooncomplex dat van Kortrijk opnieuw een shoppingparadijs moet maken. Dat een project van dergelijke omvang een stroom van verkeer op gang zal brengen staat in de sterren geschreven. Alles wordt in gereedheid gebracht om al die wagens (en fietsers?) optimaal op te vangen.
 
Nadat het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk het pad had geëffend, heeft NV Foruminvest, een Brusselse projectontwikkelaar met Nederlands kapitaal, zich verbonden tot het realiseren van een winkel- en wooncomplex dat nagenoeg het hele bouwblok tussen de Wijngaardstraat, de Sionstraat, de Steenpoort en de Kleine Sint-Jansstraat zal innemen, met inbegrip van de Koeiekop. Het betreft de vroegere middelbare school van Bijstand, het gewezen rusthuis en aanpalende panden.
 
Stalplaatsen
 
In totaal zal het grote complex bruto 44.000 m² beslaan, goed voor een netto verkoopsoppervlakte van 30.000 m². Daarvan wordt 10.000 m² ingenomen door grootschalige detailhandel, genre Mediamarkt. De rsst is voor boetieks van 200 à 300 m². Daar bovenop (ook letterlijk) komen nog zowat 80 appartementen. In de onmiddellijke omgeving krijgt Sint-Janspoort nog enkele satelieten zoals aan de overkant van de Sionstraat (de lagere school van Bijstand en aanpalende panden) en een torengebouw (10 verdiepingen en een boomgaard op het dak!) ter vervanging van het rijtje woningen tussen de Romeinselaan en de Veemarkt.
 
Onder de grond komen 1100 stalplaatsen voor wagens en 550 voor fietsen. Die fietsstallingen hebben wij te danken aan harde onderhandelingen door o.m. schepen Guy Leleu, CD&V, want ze zijn in Brussel niet gewend rekening te houden met de alternatieve weggebruiker. Ook de aan- en afvoer van vracht gebeurt ondergronds.
 
Voor dat alles zijn in- en uitrijtunnels nodig in de omliggende straten. Het is de bedoeling dat de meeste bezoekers zullen binnenrijden in de Zwevegemsestraat (foto, gepikt van Limelight) en buitenrijden in de Sint-Janslaan. Het vrachtverkeer zal via een toegangscomplex in de Romeinselaan gebeuren, waar ook gewone auto's zullen kunnen binnen en buiten rijden. Daartoe zal het verkeer van de Gentpoort tot de toegang van het Sint-Janspoortproject in twee richtingen verlopen.
 
Ingrepen
 
Al dat extra verkeer zou wel eens files kunnen veroorzaken, te meer daar de in- en uitritten gelegen zijn op het traject van de stadsring. Daarom liet Foruminvest op verzoek van de stad een verkeersstudie uitvoeren door NV Tritel, Mechelen. Die studie bevestigt de veronderstelling dat kleine ring en toegangswegen grondig heringericht moeten worden, op de ganse verkeersas tussen de rondpunten in de Zwevegemsestraat en de Gentsesteenweg.
 
Daarbij moet rekening worden gehouden met de talrijke werken die in dat deel van de stad al langer waren gepland. Zo is er de herinrichting van de lange Zwevegemsestraat en de Oudenaardsesteenweg van aan de Spoorweglaan tot de grote Ring. Er is de herinrichting van het onveilige kruispunt Plein-Langemeersstraat-Romeinselaan, door de groep TV3V. Dezelfde groep kreeg van het Vlaamse Gewest de opdracht om de verkeerstroom te temmen op de Gentsesteenweg aan te pakken tot aan de Deerlijksestaat. In het kader daarvan zal men het rondpunt Gentpoort afschaffen en weer vervangen door lichten. Ook de verkeersregeling aan de lichten op de brug van de Wandelweg wordt onder handen genomen. Ten slotte sluit ook het herwaarderingsproject Sint-Denijsestraat daarbij aan.
 
Betrokken partijen zijn Foruminvest, die de in- en uitrittunnels bouwt, het Vlaamse Gewest, dat de gewestwegen beheert, en de stad, die baas is over de stadswegen Romeinselaan en Sint-Janslaan en die van de gelegenheid gebruik maakt om ingrepen te doen aan de nutsleidingen.
 
Studieopdracht
 
Dat alles maakt een studieopdracht noodzakelijk. De gemeenteraad van komende maandag krijgt die ter goedkeuring voorgelegd. Het Vlaams Gewest is bereid de studieopdracht en de werken te beschouwen als vallende onder 'module 3' van de mobiliteitsconvenant die Kortrijk met het gewest heeft afgesloten. Die module 3 regelt de kostenverdeling voor werken aan doortochten van gewestwegen. Dit deel van de herinrichtingswerken krijgt dan ook de naam: "Herinrichting van de doortocht van de N8 en de R36 tussen het kruispunt Zwevegemsestraat-Pluimstraat-Spoorweglaan en het kruispunt Gentsesteenweg-Minister Liebaertlaan-Gentsestraat en de herinrichting van de Sint-Janslaan en de Spoorweglaan te Kortrijk".
 
Het Vlaams Gewest zal optreden als algemeen bouwheer, maar de stad zal later zijn deel betalen. De studie kost 115.000 euro plus 14.000 euro voor de veiligheidscoördinatie. De werken die verband houden met de tunnels zijn uiteraard ten laste van Foruminvest.
 
De studieopdracht wordt toevertrouwd aan een firma volgens een niet al te gebruikelijke procedure. De concurrentie wordt niet geraadpleegd. De opdracht is immers onlosmakelijk verbonden met de infrastructuurwerken van Foruminvest. Daarom wordt er gekozen voor een 'onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking' en zal de opdracht gegund worden aan NV Technum die al door Foruminvest is aangesteld voor zijn gedeelte van de werken.
 

De commentaren zijn gesloten.