06-03-06

Friends in Kortrijk: vinden zij een huis om te delen?

Jong Links, 'animo in Kortrijk', de jongerenbeweging die aanleunt bij sp.a-Kortrijk heeft zich in het nieuws gewerkt met een actie voor makkelijker huisdelen. De populaire TV-serie Friends geeft het voorbeeld. Huisdelen kan een sympathieke oplossing zijn voor betaalbaar wonen van jongeren en alleenstaanden. Maar bij ons wordt het de friends niet gemakkelijk gemaakt.

Ooit ben ik mijn zelfstandige wooncarrière ook zo begonnen. Met enkele vrienden betrokken wij samen een woning (een grote gevel met een klein huisje in de Fabriekskaai, een van de eerste slachtoffers van de Leiewerken). Het was betaalbaar en je deelde lief (niet letterlijk nemen a.u.b.) en leed. Dat was in de jaren zeventig. Nu is het zo gemakkelijk niet meer. Strenge stedenbouwkundige en sociale reglementen staan dikwijls in de weg.

Het was de bedoeling dat de Jonglinksers een nachtje op straat zouden doorbrengen (24 februari 2006). Als clochards hadden zij hun kartonnen dozen en slaapzakken neergelegd in de Langesteenstraat. De kou heeft hen op de lange duur dan toch weer naar moeders stoof gejaagd. Maar de actie had de gewenste persbelangstelling opgewekt. Op de foto zie je Ruben Mayeur en Bert Herrewyn.

Ook in Kortrijk blijven de huurprijzen stijgen. Voor alleenstaanden en jongeren wordt het zo goed als onmogelijk nog een onderdak te vinden dat past binnen hun budget. Dat verplicht jongeren vaak om langer bij hun ouders in te wonen. Een oplossing zou kunnen zijn dat men met een groepje vrienden of lotgenoten gaat huisdelen: 'friends living'. Huisdelen biedt immers veel voordelen. Het is goedkoper. Je geeft vereenzaming geen kans en je krijgt een boeiend sociaal leven cadeau. En stedenbouwkundig bespaar je ruimte in de stad.

Maar huisdelen is rapper gezegd dan gedaan. Stedenbouwkundige reglementen eisen dat je voor de woning een bestemmingswijziging aanvraagt. Daarvoor heb je een bouwvergunning nodig. Die vergunning krijg je maar als je beantwoordt aan alle regels en regeltjes: bijvoorbeeld een aparte badkamer, keuken en ingang per deel. Begin daar maar eens aan als huurder, wetende dat het meestal om tijdelijke situaties gaat. Een uitweg zou kunnen zijn dat je het statuut van kamerwoning aanvraagt. Dan gelden evenwel de strenge regels van de studentenhuizen.

Bovendien breng je op die manier de eigenaar-verhuurder van de woning op bepaalde gedachten. Hij zou er veel meer geld kunnen uit kloppen als hij zelf zijn eigendom zou opdelen in zogenaamde studio's, die hij dan zelf zou verhuren. Van dergelijke 'opbrengsthuizen' heeft Kortrijk er al veel te veel.

Er zijn ook sociaal ongewenste gevolgen. 'Samenwonen' brengt een lagere uitkering voor werkloosheid of invaliditeit met zich mee, ook al ben je geen koppel: de RVA trekt zich niets aan van de werkelijke relaties tussen de huisdelers. Ook om die reden zijn collectieve voorzieningen zoals badkamer, keuken en sanitair eigenlijk uit den boze.

Er is dus dringend nood aan een verfijning van alle regels tegen huisjesmelkerij om dit type van wonen mogelijk te maken. Bij huisdelen deel je in een woning of groot appartement meer collectieve voorzieningen dan bij appartementen, studio's of studentenkamers. Dat belet niet dat je je eigen kamer(s) betrekt, eigenlijk apart woont en geen gezin vormt met de anderen. Ik zie niet in wat daar maatschappelijk tegen zou kunnen zijn.

Jong Links Kortrijk ijvert voor meer mogelijkheden van 'friends living'. Samen met de beweging animo nationaal is een website gelanceerd waarop eventuele huisgenoten elkaar kunnen treffen: http://www.deeljehuis.be.

Zie ook: http://www.jonglinks.be

 

 

De commentaren zijn gesloten.