03-03-06

Doortocht Aalbeke: eindelijk dovemansgesprek stopgezet

 

Het is al van in 1984 dat de bevolking van Aalbeke beloften te horen krijgt over de heraanleg van de doortocht van de N43 door hun dorpskom. Voor zoiets moeten zowel de Vlaamse overheid als het stadsbestuur in gang schieten. Het is in al die jaren nog niet gelukt ze op een lijn te krijgen. De verantwoordelijkheid werd op elkaar gestoken. Aan dat dovemansgesprek lijkt thans een einde te komen. Het Vlaamse Gewest maakt kredieten vrij op het programma 2006-2008. De stad verklaart zich bereid de nodige convenanten af te sluiten en na te leven. Realisatie tegen 2008?

Het dossier duikt zo om de twee jaar op in de Kortrijkse politiek, in navolging van het monster van Loch Ness. De Platse van Aalbeke is niet de gezelligste plek op aarde, een gerenommeerd restaurant als Saint-Cornil ten spijt. Oorzaak is de afzichtelijk brede 'rijksweg' N43, die het dorp als het ware in tweeën scheurt. Dat die weg en het daaraan gekoppelde dorpsplein moet aangepakt worden, ziet een blinde.

1984

In 1984 al werd Aalbeke centrum al geselecteerd als een van de drie West-Vlaamse proefprojecten voor de aanleg van zone 30 door het toenmalige Ministerie van Verkeer. De andere geselecteerde doortochten, Wielsbeke en Vlamertinge zijn al lang gerealiseerd. In Aalbeke werd het project gekoppeld aan de herinrichting van het dorpsplein (het plein voor het oud gemeentehuis en het plein aan voormeld vleesrestaurant).

Bij het uitrekenen van de kostenverdeling tussen de hogere overheid en het stadsbestuur is het misgelopen. Het stadsbestuur moest de heraanleg van de pleinen ten laste nemen, waartoe het bereid was. Maar de stuurgroep van het project plande ook een verlaging van de weg ter hoogte van de woningenrij met dorpels die thans lager liggen dan het straatniveau. Dat is een uitstekend idee, maar het vergt de heraanleg van de riolering en dat is een zware kost. Het is het stadsbestuur dat toen afhaakte.

Geregeld werden hierover parlementaire vragen gesteld. Carl Decaluwe, CD&V is daarin wellicht de kampioen. En iedere keer weer bleek dat de doortocht van Aalbeke niet was vermeld of was geschrapt van het programma van Openbare Werken. Het project stond niet ver genoeg vooraan op de behoeftenanalyse en de prioriteiten van het Vlaamse Gewest voor West-Vlaanderen.

Mobiliteitsplan

Toch toonde de stad zijn goede wil door bijvoorbeeld zelf het nieuwe kruispunt van de N43, Torkonjestraat, met de Willem Putmanstraat te bekostigen in 1998. In 1999 stelde de stad het Leuvense studiebureau Forma Nova aan om een nieuw ontwerp te maken voor de heraanleg van het dorpsplein. Eind 2000 kreeg het studiebureau de opdracht zich hiervoor te associëren met een lokaal  bureau.

Vlaams volksvertegenwoordiger Gilbert Bossuyt, sp.a, stelde in het verleden ook al vragen over de doortocht. In 2001 melde hij bijvoorbeeld (als burgemeester van Menen!) aan de minister van Openbare Werken dat stad Kortrijk bijna klaar was met zijn mobiliteitsplan, een voorwaarde voor de financiering door het Vlaamse Gewest van de doortocht.

Nochtans beschuldigde het Kortrijkse stadsbestuur later de Menenaar dat hij als kortstondig minister van mobiliteit de heraanleg van de doortocht had tegengehouden. Ten onrechte. Dat bewees Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron, Spirit, die begin 2005 vernam dat het uitblijven van de werken te wijten was aan het niet ondertekenen door Stad Kortrijk van bepaalde modules van het mobiliteitsconvenant (een overeenkomst over rechten en plichten wederzijds).

Modules

Daaraan wordt nu een mouw gepast. Het stadsbestuur vernam dat de doortocht kans maakt om opgenomen te worden op het programma 2006-2008 van het Vlaamse Gewest. Daarom stelt het college van burgemeester en schepenen aan de komende gemeenteraad voor om verschillende overeenkomsten goed te keuren tussen de stad, het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. Ook wordt voormeld studiecontract aangepast aan de nieuwe vereisten (kost 154.400 euro voor het eigenlijke studiecontract en 23.250 euro voor de veiligheidscoördinatie).

Volgens de te ondertekenen module 3 moet het evenwicht worden hersteld tussen de verschillende weggebruikers. In de doortocht van Aalbeke moet de snelheid worden aangepast zodat voetgangers gemakkelijker kunnen oversteken. Ook de voorzieningen voor de bus worden aangepast. De maximumsnelheid wordt niet 30 maar meer realistisch 50 km per uur. Het Gewest neemt de kosten op zich voor de heraanleg tussen kilometerpunt 47,1 en 47,7, met inbegrip van de onteigeningen. De stad betaalt de trottoirs, het straatmeubilair en het groen. De Lijn geeft de gepaste adviezen voor de aanleg van busstopplaatsen. Module 4 legt de kostenverdeling vast voor de verlichting: maximaal 75.000 euro per km voor het Gewest, de rest voor de stad.

Laat ons hopen dat er nu niet veel tijd meer verloren wordt.

De commentaren zijn gesloten.