24-02-06

Goedkope Woning bouwt 36 sociale appartementen aan Gentpoort

 

De Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning bouwt binnenkort 36 sociale appartementen aan het rondpunt aan het begin van de Gentsesteenweg. De stad heeft uiteindelijk gunstig advies uitgebracht. Het project is al acht jaar oud en er werd duchtig over gediscussieerd tussen de stad en de huisvestingsmaatschappij. Het bereikte compromis is beter dan het oorspronkelijke ontwerp.
 
Als voorzitter van Goedkope Woning cvba kan ik niet zeggen dat dit bouwdossier vlot van stapel liep. In 1998 kon de maatschappij, toen nog onder het voorzitterschap van gewezen burgemeester Antoon Sansen, redelijk gemakkelijk de afgedankte boekbinderij Gutenberg van het staalboekbedrijf Soenen aankopen in de Harelbeeksestraat. Heel wat moeilijker verliep de aankoop van een restgrond van 365 m² van het Vlaamse Gewest aan het begin van de Gentsesteenweg, een restant van de aanleg van het rondpunt Gentpoort. Dat leverde een eerste vertraging op.
 
Volgens het oorspronkelijke ontwerp, van de architectengroep Julo, Jos en Alex Demeyere, zouden er 43 appartementen, 10 garages en 36 m² fietsberging worden gebouwd. De stedelijke diensten hadden twee bezwaren: er waren teveel appartementen met 1 slaapkamer en er waren te weinig autostalplaatsen.
 
Volgens de stedelijke diensten stevenden wij met al die flatjes met een enkele slaapkamer af op een concentratie van sociale problemen. Nochtans vormde die categorie van woongelegenheden toen veruit de langste wachtlijst. Ook in Kortrijk doet zich het verschijnsel van gezinsverdunning voor. Na een lange discussie is het totale aantal appartementen verminderd tot 36 en staan er nu 22 tweeslaapkamerappartementen in het ontwerp.
 
Tweekamerflats
 
Intussen zijn ook in de maatschappij Goedkope Woning zelf de geesten gerijpt. We stelden vast dat er hoe langer hoe meer alleenstaanden zijn met bezoekrecht van kinderen die zijn toevertrouwd aan hun ex. Ook zijn er meer jonge grootouders die graag even kleinkinderen ontvangen voor enkele dagen. En ten slotte moeten koppels soms om medische redenen apart slapen, bijvoorbeeld omdat een partner slaapt aan een beademingsmachine. Het is dus logisch om eveneens alleenstaanden en koppels zonder kinderlast recht te geven op een woongelegenheid met twee slaapkamers. Daarom hebben wij de wachtlijsten van woongelegenheden met een en met twee slaapkamers ineengeschoven.
 
In de kwestie van het aantal garages hebben wij slechts schoorvoetend toegegeven. Wij begrijpen het stadsbestuur dat het bestaande parkeerprobleem in de buurt niet wil verergeren. Maar wij konden een alternatief aanbieden met ons overschot aan stalplaatsen in ons nabijgelegen project Vaartstraat. Een ander beschouwing was dat wij slechts extra garages konden bouwen als wij dat ondergronds deden; dat heeft een stevig prijskaartje.
 
Wij zijn overstag gegaan op het moment dat het stadsbestuur zich bereid verklaarde om Goedkope Woning bij wijze van compensatie een financiële vergoeding toe te kennen van 75.000 euro. Het compromis bestaat erin dat de garages niet helemaal ondergronds worden gebouwd, maar halfverzonken. Dat heeft als extra voordeel dat de gelijkvloerse appartementen aan de kant van het zeer drukke rondpunt 1,2 meter boven het straatniveau komen. De bewoners krijgen op die manier meer privacy en meer afstand van de onophoudelijke verkeersstroom.
 
Door die halve kelderverdieping wordt het flatgebouw met zijn 13 meter kroonlijsthoogte een meter hoger dan in het geldende BPA is voorgeschreven. Dat BPA dateert van 1994 en is opgesteld door Leiedal. Er komen 4 bouwlagen en een teruggetrokken 5de laag. Het dak wordt een groendak, een opvallend voorbeeld voor het bouwpubliek (zie het stukje van 14 februari jl.). Er komt tevens een regenwaterput van 30.000 liter.
 
Kwalitatief gebouw
 
Het niet al te grote bouwperceel, met inbegrip van de nog te slopen ruïne van de boekbinderij Gutenberg, vergt een volledige bebouwing. Daardoor moet de gevel de vloeiende lijn van het voetpad volgen die veroorzaakt wordt door het rondpunt. Aangezien het project gelegen is aan een van de drukste invalswegen van de stad, is bijzondere aandacht besteed aan de architectuur. Volgens het gunstige advies van de stad mag men spreken van "een kwalitatief gebouw". Biizondere waardering heeft het stadsbestuur voor de sobere vormgeving en het weloverwogen materiaalgebruik.
 
Overbouwd door de boekbinderij zit in het bouwperceel nog een kapelletje van 2 m² gewijd aan 'Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge'. Er hangt een replica van een gulden spoor. Naar verluidt, zou het beschermd zijn als neogotisch monument uit de jaren 1870. Het is gebouwd door een even vrome als vlaamsgezinde vrijgezel. Dat kapelletje wordt opgenomen in het ontwerp en zal ingevoegd worden in een appartement.
 
Het gunstig advies van Stad Kortrijk gaat nu naar de Provinciale Directie ROHM (Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg) in Brugge. Laat ons hopen dat er vlug een bouwvergunning komt. Dan kunnen wij in gestrekte draf naar de aanbesteding en naar de realisatie. Niet alleen is er een hoge nood aan meer sociale huurappartementen; het is ook dringend dat er daar een vuile hoek wordt opgeruimd.

Commentaren

komt dit project er nu nog, nu het rond punt verdwijnt voor verkeerslichten?

Gepost door: hannes | 18-09-07

MOET er komen Voor zover ik het weet - ik ben ondertussen geen voorzitter meer, alleen nog bestuurder - gaat dit project onverminderd door. De nieuwe directeur doet wat ze kan. Het zou een ramp zijn als die appartementen er niet zouden komen; de wachtlijsten zijn, na jaren geslabak, veel te groot.

Gepost door: marc | 19-09-07

Gentpoort Worden de ronde punten nu weer vervangen door verkeerslichten?

Gepost door: Adelbert | 19-09-07

het is inderdaad een vuile hoek door de afbraak van de huizen voor het rond punt, dus ik hoop ook dat het er komt. (ik vind trouwens dat ook door bijv. de leiewerken heel wat 'vuile hoeken' zijn ontstaan door afbraak... (bijv. ook nog onlangs nabij de budabrug...) Zijn er ergens beelden van dit ontwerp te vinden op het net? En enig idee wanneer deze werken zouden kunnen starten (want ik veronderstel dat dat punt vrij druk is met het de vrachtwagens van Foruminvest en dat de heraanleg van het kruispunt mss ook nog eerst moet gebeuren?)

Gepost door: hannes | 20-09-07

Ik hoor in de wandelgangen dat het niet meer zeker is dat die appartementen er zouden komen en dat de grond eventueel zou gebruikt worden voor een vlottere verkeersdoorstroming aan de Gentpoort. Er is geloof ik een mobiliteitsstudie aan de gang (wellicht op het niveau van het Vlaams Gewest) die eventueel deze grond meeneemt in zijn voorgestelde oplossingen.

Ik zal eens polsen bij Koen Byttebier, de huidige voorzitter, wat er aan is van die geruchten. Ik ben benieuwd naar het antwoord.

Gepost door: Bart Hanson | 21-09-07

geruststelling Koen Byttebier heeft mij snel en duidelijk geantwoord. Waarvoor dank. Zie hieronder:


Beste Bart,

Dit zijn alvast geruchten die niet op de werkelijkheid zijn gebaseerd.

De mobiliteitsstudie voorziet verkeerslichten en daarvoor is geen inname van de gronden van de maatschappij nodig.

Het is bovendien de wens om zo snel mogelijk over te gaan tot het bouwen van dit project.

Met vriendelijke groeten,

Koen Byttebier

Gepost door: Bart Hanson | 21-09-07

De commentaren zijn gesloten.