15-02-06

Een steuntje voor de kroostrijke gezinnen

 

Waarom moest ik bij de bespreking van dit punt voortdurend aan Yvette denken? De 'kroostelijke gezinnen' is een term die in haar mond gebakken ligt. Met al haar kinders had zij volop genoten van de voordelen voor kroostrijke gezinnen. Het was misschien niet de bedoeling dat haar kinderen ook hun kinders aan haar toevertrouwden, maar op een bepaald moment was zij toch de derde generatie aan het opvoeden.

De gemeenteraad heeft maandag een beslissing genomen zoals in de zogenaamde goede oude tijd. Gezinnen met minstens drie kinderen  - kinderen met een ernstige handicap tellen dubbel - krijgen een cheque toegestopt van 50 euro.

Aanleiding voor de cheque is de invoering van een stedelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur. Herinner je dat wij vorige maand de riooltaks (43 euro fix voor elk gezin of bedrijf) hebben afgeschaft. Die taks, die iedereen over de zelfde kam schoor, hebben wij vervangen door een bijdrage die schommelt met het waterverbruik. Hoewel gekozen is voor een relatief laag tarief (0,6 euro per m³), verbruiken grote gezinnen noodgedwongen zoveel meer kraantjeswater dan gemiddeld dat hun waterbijdrage hoger zal liggen dan de eerdere riooltaks.

Die 50 euro is niet netto, want de 3 gratis pakken huisvuilzakken die gezinnen met 3 kinderen kregen, worden afgeschaft. Het afgeschaft voordeel van die 3 pakken is 37 euro. Netto levert de cheque de gezinnen met drie kinderen dus 13 euro op. Dat is, als ik een beetje kan rekenen: een vrijstelling van die waterbijdrage voor een dikke 21 m³ (een 80-tal gevulde ligbaden?).

Als argument voor het verschuiven van het voordeel voor grote gezinnen van de gratis vuilniszakken naar een vrij te besteden cheque, wordt gezegd dat het verstrekken van gratis huisvuilzakken strijdig is met het principe 'de vervuiler betaalt'. Welnu, dat vind ik toch een beetje bij het haar getrokken. Iedereen en elk gezin maakt hoedanook huisvuil; je krijgt het simpelweg opgedrongen, zelfs al spring je uiterst zorgzaam om met jouw leven. Het valt mijns inziens te verdedigen om voor dat onvermijdelijke minimum aan huisvuil de mensen - alle mensen - een aantal gratis of minder dure zakken te verschaffen.

Ook stel ik vast dat bij de besproken maatregel een definitie van groot gezin wordt gebezigd die stamt uit de tijd van de 'kroostrijke gezinnen'. Dat gezinnen met drie kinderen voordelen krijgen, vind ik okay. Maar waarom moeten gezinnen met twee of een kind op hun kin kloppen? Het Vlaams Woningfonds van de Gezinsbond geeft al voordelige woonleningen aan gezinnen met 1 kind.

Ten slotte kijk ik ook een beetje raar op als ik in artikel 1 van het subsidiereglement lees dat de begunstigde van de cheque is: "het gezinshoofd". Ja, bij eenoudergezinnen is het niet moeilijk wie dat is. Maar wie is gezinshoofd bij een koppel met kinderen? Moet daarover een stemming worden gehouden aan de familietafel? Of is men zonder nadenken opnieuw vervallen in een patriarchale opvatting?

Ik wens de grote gezinnen veel plezier met hun cheque. Maar de beslissing die we hebben genomen, komt zeker niet in aanmerking voor een schoonheidsprijs.

 

Zie ook: http://www.gezinsbond.be 

Commentaren

Beste,
Ben alleenwonende mama met twee kindjes. Zou graag een huisje kopen en vraag me af waar ik goedkoop kan lenen zonder teveel voorwaarden. Aangzeien ne mens niet weet wat de toekomst brengt zit de kans er eventueel wel in datals ik een huisje koop ik het mss ooit zal verhuren als ik iemand nieuw ontmoet. En dat kan en mag niet van vlaams woningsfonds. Begrijpelijk wel, maar mss kan er mij iemand helpen met raad ene daad. Alvast bedankt.

Gepost door: stefy | 15-04-12

De commentaren zijn gesloten.