14-02-06

Wordt Kortrijk ooit bekend om zijn hangende tuinen?

De gemeenteraad keurde gisteren de verlenging goed van de subsidie voor groendaken. Groendaken hebben zeer interessante voordelen. Een beetje meer reclame zou geen kwaad kunnen.
Een valentijnsverhaaltje: Nebukadnesar II, de verliefde koning van Babylon liet in de 6e eeuw voor onze tijdrekening tuinen aanleggen op de daken van zijn paleizen. Hij deed het omdat zijn vrouw heimwee had naar de Perzische landschappen. Eeuwen later spreekt men nog van de hangende tuinen van Babylon. Sinds 2004 subsidieert stad Kortrijk de aanleg van groendaken. Dat reglement is gisteren voor onbepaalde tijd verlengd.
Groendaken hebben zeer interessante voordelen. Onderzoek in Duitsland heeft aangetoond dat een groendak ongeveer 50% van het regenwater kan opslorpen en terug afgeven in de atmosfeer door de verdamping. Dat geeft een aanzienlijke ontlasting van het rioleringsstelsel, waardoor het overstromingsgevaar en de belasting van de waterzuivering vermindert.

Een groendak verhoogt de levensduur van de dakbedekking. Het schadelijke effect van het zonlicht en de regen wordt weggenomen en de temperatuurschommelingen van de dakdichting verkleinen. Ook over de isolerende werking van een groendak valt heel wat te zeggen: geen airco nodig in de zomer en minder verwarming in de winter. Stadsgeluiden  worden gedempt.

Een groendak compenseert het gebrek aan groen in de stad, heeft een mooi uitzicht (bloemetjes, geuren en kleuren) en verbetert de biodiversiteit (vogels, bijen, vlinders,enzovoort). Groendaken komen ook onze gezondheid ten goede. Rondvliegende stofdeeltjes worden opgevangen en door de productie van zuurstof wordt de lucht gezuiverd. Bovendien is het algemeen geweten dat groen rustgevend en stressverlagend werkt. Het monotone grijs van beton wordt aangenaam doorbroken.

De aanleg van een groendak kost tussen 25 en 65 euro per m². Als het goed is aangebracht, onderhoudt het zichzelf. De stad geeft een subsidie van 25 euro per m² met een maximum van 1000 euro. Jouw hangend dakje moet wel minstens 6 m² groot zijn (2 op 3 m bijvoorbeeld, een gemiddelde garage is groter - toch wou Groen!-raadslid Cathy Matthieu dat ook kleinere dakjes een toelage zouden krijgen...). De aanlegger moet zich ertoe verbinden zijn hangende tuin zeker 10 jaar te laten staan en zo nodig te herstellen. Voor hetzelfde kadastraal perceel is slechts 1 subsidie te verkrijgen.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat de stad zijn broek zal scheuren aan dat subsidiereglement. Tot nu toe werden er hoop en al drie (3) aanvragen gehonoreerd. Er mag wel wat meer ruchtbaarheid gegeven worden aan dat zinvolle initiatief.

Bovendien krijgt de stad alle uitbetaalde toelagen terugbetaald van het Vlaamse Gewest. De actie kadert immers in de 'cluster Natuurlijke Entiteiten' van de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. milieu die de stad in 2002 afsloot met de Vlaamse overheid.

 

Meer informatie bij de duurzaamheidsambtenaar: gerda.flo@kortrijk.be

 

Zie ook: http://www.samenwerkingsovereenkomst.be

 

De commentaren zijn gesloten.