09-02-06

Droogkast op aardgas? Gaselwest geeft premie

Ik wist niet dat het bestond: droogtrommels op aardgas. Ik zou niet weten waar je ze kunt kopen. Nochtans zou omschakeling van stroom op gas op zichzelf al een serieuze energiebesparing opleveren. Gaselwest heeft er een premie voor. Maar je moet heel rap zijn. Intussen denken sommigen dat de gemeenten in eigen vlees snijden als ze energiebesparing promoten. Zij vergissen zich.
 
Voordat de levering van elektriciteit en aardgas werd vrijgemaakt, was het Controlecomité voor Elektriciteit en Gas de instantie die de prijzen vastlegde. Dat is niet meer het geval. Nu speelt de concurrentie en dat zou in principe in het voordeel van de klanten moeten zijn. Maar met haar feitelijk monopolie hoeft Electrabel haar prijzen niet al te zeer te laten zakken om de concurrentie de pas af te snijden.
 
Bij het opdoeken van het Controlecomité bleek de instelling nog een spaarpot te bezitten van bijna 30 miljoen euro. Dat geld wordt toegeschoven aan de beheerders van de aardgasleidingen, de intercommunales zoals Gaselwest, om er energiebesparende acties mee te voeren. De kleine helft van de pot gaat naar de zuivere intercommunales (waarin de overheid alle aandelen heeft). 16,036 miljoen euro gaat naar de gemengde intercommunales (waarin naast de gemeenten ook Electrabel participeert) zoals Gaselwest, waarbij Kortrijk is aangesloten. Gaselwest vangt 2.547.110 euro uit de pot.
 
Aardgaswasdrogers
 
De merkwaardigste actie die met dat fonds wordt gefinancierd, is een premie voor de aanschaf van 'aardgaswasdrogers'. Navraag leerde mij dat het simpelweg gaat om droogkasten die niet op stroom werken maar waarvan de trommel verwarmd wordt met aardgas. Het was mij compleet onbekend dat zoiets bestond. 
 
Toch blijkt overschakeling heel interessant te zijn. Elektrische droogtrommels zijn dè energievreters onder de huishoudtoestellen. Een aardgasdroogautomaat zou 40% sneller drogen dan een op stroom. Daardoor verslijt de machine zelf minder vlug en dat geldt ook voor het wasgoed. De verstandigste manier van was drogen is natuurlijk de was in zon en wind aan de lijn hangen; maar ons klimaat geeft ons daartoe niet veel de gelegenheid.
 
Een aardgaswasdroger bespaart jou per jaar 712 kWh. In aanschaf kost het toestel een pak meer, maar de Gaselwestpremie van 250 euro dekt ongeveer de helft van de meerkost. Wie geïnteresseerd is, moet zich haasten. Voor heel Gaselwest zijn er welgeteld 8 (acht!) premies te verdelen over vijf jaar. Heel ernstig kan ik dat niet noemen. Maar misschien kunnen wij de bevoegde instanties bewegen tot meer als het blijkt dat er effectief bereidheid is bij het grote publiek om over te schakelen op die aardgastoestellen.
 
Verwarmen met aardgas
 
Verwarmen met elektriciteit is eigenlijk pure verspilling. Als we de kerncentrales buiten beschouwing laten, wordt de meeste elektriciteit geproduceerd met ... aardgas. Aardgas wordt verbrand en met de warmte wordt stoom gemaakt, die turbines in werking zet, die elektriciteit opwekken. In elke fase is er energieverlies. Als het dan toch de bedoeling is warmte te bekomen, kun je veel beter zelf rechtstreeks aardgas verbranden dan elektriciteit opnieuw omzetten in warmte. Berekeningen wijzen uit dat je dan tot 60% minder aardgas verbruikt en minder broeikasgas veroorzaakt.
 
Vandaar dat ik tevreden ben dat een deel van die spaarpot van het Controlecomité wordt gebruikt voor het vervangen van elektrische radiatoren door een verwarming op aardgas . Die actie is beperkt tot sociale woningen (een premie van 2.400 euro per woning). Toch vrees ik dat Gaselwest ook hier de mogelijke vraag schromelijk onderschat. Voor het ganse Gaselwestgebied zijn 159 premies uitgetrokken. Ik weet dat er bij Goedkope Woning Kortrijk alleen al een veelvoud van dat getal aan woningen en appartementen zijn die met elektriciteit worden verwarmd. De energiebesparing die op die manier per woning kan gerealiseerd worden, is nochtans indrukwekkend: 22.500 kWh! Ook hier vraag ik of het in de komende jaren alstublieft wat meer mag zijn.
 
Overigens heeft Gaselwest een waslijst van premies en andere tegemoetkomingen ter beschikking voor socialehuisvestingsmaatschappijen en OCMW's. Er kan niet gezegd worden dat de intercommunale geen oog heeft voor haar sociale verantwoordelijkheid. Het probleem is vaak dat die voorzieningen niet altijd goed gekend zijn. Daarom neemt Gaselwest zich voor om binnenkort de socialehuisvestingsmaatschappijen eens bijeen te roepen op een seminarie waar al die mogelijkheden uitgebreid zullen worden uitgelegd.
 
De inkomsten van de gemeenten
 
Op de vergadering van Gaselwest waarop al die acties aan bod kwamen, opperde een vertegenwoordiger van een stad (niet Kortrijk) dat al die energiebesparing nadelig uitvalt voor de inkomsten van de gemeenten komende van hun aandeel in Gaselwest. De man vergist zich schromelijk. Dat was vroeger misschien het geval, toen de dividenden van de gemeenten werden berekend op het verbruik van gas en stroom op hun grondgebied. 
 
Na de vrijmaking van de markt verkoopt Gaselwest zelf geen stroom of gas meer. Gaselwest verhuurt alleen nog zijn leidingen aan leveranciers zoals Electrabel, Nuon, Essent en andere. De vergoeding voor de aandeelhoudende gemeenten is dan ook niet meer berekend op het verbruik maar op de Gaselwestinstallaties die zich op hun grondgebied bevinden. De gemeenten hebben er geen belang meer bij dat er zoveel mogelijk stroom en gas worden verbruikt. Er is dan ook geen enkele reden waarom de gemeenten en hun intercommunales niet zouden meedoen aan campagnes voor energiebesparing. Precies dat was een van de redenen van toenmalig Vlaams minister Steve Stevaert, sp.a, om een splitsing te maken tussen de levering en verkoop van gas en stroom (voor Electrabel en andere commerciële maatschappijen) en het ter beschikking stellen en onderhouden van de leidingen (voor de intercommunales).
 
 

De commentaren zijn gesloten.