04-02-06

GAIA: Kortrijk, voorbeeld van diervriendelijke stad

GAIA, de dierenrechtenorganisatie, heeft een memorandum geschreven in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Die tekst is aan verschillende partijen toegezonden. Kortrijk wordt er een paar keer als voorbeeld gesteld van diervriendelijke stad.

 

De dierenrechtenorganisatie GAIA (Global Action in the Interest of Animals) heeft een 'memorandum voor een diervriendelijk gemeentebeleid' opgesteld. Het is de bedoeling dat de partijen die deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, ermee rekening houden. Het gaat om 14 concrete punten die m.i. realiseerbaar zijn met een beetje goede wil. Ik was blij verrast stad Kortrijk een paar keer te zien opduiken als goed voorbeeld.

 

GAIA vraagt vooreerst een schepen voor dierenwelzijn in elke gemeente. Door de bevoegdheid met naam te noemen, toont men het belang dat men hecht aan het welzijn van de dieren. Volgens een protocol dat aan het Verdrag van Amsterdam (Europese Unie) is gehecht, zijn dieren voelende wezens waarmee rekening moet worden gehouden bij het beleid.

 

Bij de politie moet iemand aangesteld worden die zich specialiseert in dierenwelzijn, een 'dierenflik' die tevens het aanspreekpunt is voor de bevolking. Het spreekt vanzelf dat de man of de vrouw op de hoogte moet blijven van de regelgeving inzake dierenwelzijn en moet toezien op de toepassing ervan.

 

Zwerfkatten

 

Goede punten krijgt Kortrijk voor de manier waarop wij de zwerfkatten aanpakken. Wie dacht dat GAIA achter het standpunt staat van 'hoe meer zwerfkatten hoe liever', is mis. Ook GAIA vindt zwerfkatten een probleem. Het zijn sukkelaars die aan hun lot worden overgelaten, ziekten verspreiden, hongerig huiskatten (op de foto Hobbes van Folke Lemaitre) aanvallen, vuilniszakken openkrabben, enzovoort. Het probleem ontstaat als kattenbaasjes hun huisdier niet laten steriliseren. Bij katten is 1 + 1 gelijk aan 2 maal 6 jongskes per jaar. Vaak worden de kittens gewoon aan hun lot overgelaten of naar een asiel gebracht waar men ze laat inslapen. GAIA wil dat er een einde komt aan die dagelijkse vernietiging van wezende levens.

 

De gemeenten kunnen hier nuttig werk leveren. Zoals Kortrijk kunnen zij een permanente steriliseringscampagne voeren, met medewerking van lokale dierenartsen. Een gespecialiseerde vereniging doet geregeld een kattenvangactie in wijken met een kattenplaag. Alle omwonenden worden tijdig verwittigd dat ze hun huisdieren binnen moeten houden. De gezonde gevangen dieren worden onvruchtbaar gemaakt en teruggeplaatst. Anders zou hun plaats rap ingenomen zijn door andere zwerfkatten. Ze krijgen een knip in een oor om voor iedereen duidelijk te maken dat ze gecastreerd zijn. Ongeneeslijk zieke dieren (kattenaids!) laat men inslapen.

 

Duiventil

 

Ook wat wilde duiven betreft, is GAIA zich bewust van de nefaste gevolgen van een te grote populatie in de stad. De dieren zelf lijden onder stress, ziekten en parasieten. Het stedelijk milieu wordt bevuild en beschadigd. Sommige steden proberen het probleem op te lossen door de duiven weg te vangen. Die methode is helemaal niet effectief. Het doden van dieren creëert open plaatsen voor nieuwe dieren. Door versnelde voortplanting wordt de stadspopulatie aan duiven nog groter.

 

De gemeente kan twee dingen doen. Vooreerst de mensen aansporen om zwerfvuil en etensresten niet op straat te gooien. Daardoor worden de duiven ongecontroleerd gevoederd. Duiven zullen geen jongen voortbrengen als er geen voedsel genoeg is om ze groot te brengen. Voorts kan de gemeente de voortplanting zelf afremmen. Dat kan door 'eimanipulatie', het vervangen van verse duiveneieren door plaasteren. Dat kan door op een geschikte plaats een duiventil te plaatsen. Door er eten en drinken te leggen en slaap- en nestgelegenheid te scheppen, komen de duiven erop af. De dieren zullen een groot deel van de dag in de til doorbrengen en op die manier de rest van de stad hun uitwerpselen besparen.

 

GAIA stelt de design duiventil van schepen Philippe De Coene, sp.a, op het Conservatoriumplein als hèt voorbeeld voor de andere steden. In de mooie til kunnen tachtig duiven terecht. In tegenstelling met wat de oppositie steeds weer beweert, trekt de til wel degelijk de duiven aan (met eigen ogen gezien - foto).

 

Rituele slachtingen

 

Overlast door hondenstront kan volgens GAIA worden bestreden door voldoende uitlaatplaatsen en sensibilisering. GAIA blijft tegen circussen die wilde dieren meezeulen. Verschillende steden en gemeenten laten dergelijke dieronwaardige praktijken niet meer toe op hun grondgebied. Kortrijk is een van die gemeenten (beslissing van het stadsbestuur van 16 juli 2003). Ook bij particulieren zou het bezit van wilde exotische dieren moeten verboden worden. Wat GAIA ook ergert, is de verkoop van gezelschapsdieren op markten.

 

Wat rituele slachtingen betreft, vraagt GAIA de strikte toepassing van de wet die zegt dat ze in een erkend slachthuis moeten gebeuren. Thuisslachtingen mogen geen vergunning krijgen. Ook vraagt GAIA dat de schapen verdoofd worden voordat zij gekeeld worden.

 

Pelsdierhouderijen kunnen volgens GAIA niet meer door de beugel. Anderzijds vraagt de organisatie dat huisdieren toegelaten zouden worden in sociale woningen. Ter attentie van het OCMW vraagt GAIA dat er in het aanbod van warme maaltijden ook keuze zou zijn voor mensen die geen vlees eten. Op de paasfoor zou GAIA het liefst geen levende dieren meer zien, noch als prijs (goudvissen), noch als gokbeest (konijnen, ratjes), noch als kinderdrager (pony's). Wetend dat die laatste maatregel ingaat tegen een aloude kermiscultuur, zou GAIA al content zijn als de pony's na de werkuren de benen zouden kunnen strekken op een grazige weide.

 

Ten slotte vraagt GAIA om ook bij vuurwerk rekening te houden met de dieren, voor wie al dat geknal en geflits traumatisch kan zijn als ze er te dicht bij staan.

 

Zie ook: http://www.gaia.be/nl

Commentaren

Dierenplichten ?! De dierenrechtenindustrie is booming op de drempel van de eenentwintigste eeuw.

Velen hebben er hun beroep van gemaakt, leven ervan of huilen opportunistisch mee want er valt veel geld te verdienen aan de verkoop van dierentoebehoren, voeding enzovoort.

Groupuscules zoals Gaia en andere laten zich niet onbetuigd in het verkeerdelijk toeschrijven van menselijke gevoelens aan dieren.

Waarom dan geen schepen van dierenwelzijn en een dierenflik in deze tijden waarin het mensdom ondergeschikt is aan het dierenrijk ?

De ultieme vraag : hebben dieren naast rechten ook plichten ?


Gepost door: walter maes | 05-02-06

De commentaren zijn gesloten.