01-02-06

Kortrijk, stad van propere commercie

Kortrijk heeft gisteren, als eerste in West-Vlaanderen, de titel 'fairtradegemeente' bekomen. Het is een label dat je niet zomaar verdient. Een 'trekkersgroep' (foto) gevormd door OXFAM Wereldwinkel Kortrijk en Vredeseilanden, versterkt door mensen van het OCMW, het onderwijs en de stedelijke noord-zuidambtenaar ... duwde aan de kar.
 
In heel Vlaanderen zijn er nu 5 fairtradegemeenten. Sinds gisteren maakt Kortrijk deel uit van het selecte clubje. De voorgangers zijn Gent, Hoogstraten, Voeren (!) en Zwijndrecht. In het peloton dat nog moet arriveren, zitten een 80-tal gemeenten die zich inspannen om aan de criteria te voldoen.
 
De kleine boer uit het zuiden
 
De actie fairtradegemeenten maakt deel uit van de campagne 'Ik ben verkocht'. De initiatiefnemers zijn Max Havelaar (keurmerkverlener van de eerlijke handel), OXFAM-Wereldwinkels (klein- en groothandel van eerlijke producten) en Vredeseilanden (ondersteunt boerenorganisaties in het zuiden). De drie organisaties willen werken aan een verbetering van de toestand van de boeren in de arme landen. Zij willen de boeren helpen om aan duurzame landbouw te doen en om hun producten af te zetten tegen eerlijke voorwaarden.
 
Bert Herrewyn, Vredeseilanden is zich ter plekke gaan informeren, in Ecuador. Hij bezocht onder meer Don Gilberto Gaona. Dank zij aangeleerde technieken van duurzame landbouw, kan hij de kwaliteit van zijn producten (koffie vooral) aanzienlijk verbeteren en behaalt hij grotere oogsten. Het was tot voor kort een groot probleem om die koffie verkocht te krijgen. Dat kon alleen tegen prijzen die onder de productiekost lagen. Door zich te verenigen met andere boeren en door in contact te komen met fairtradeorganisaties kunnen zij nu verkopen tegen een eerlijke prijs. Een deel van de opbrengst gaat naar sociale initiatieven zoals de bouw van klaslokalen en de aankoop van schoolboeken en computers. "Om te kunnen overleven, moet een kleine boer in het Zuiden, genoeg voedsel kunnen produceren voor zijn gezin. Maar om te kunnen leven, moeten ze hun producten kunnen verkopen", aldus Bert Herrewyn.
 
Winkels en horecazaken
 
Om erkend te worden als fairtradegemeente moet een gemeente beantwoorden aan zes criteria. Niet alleen het gemeentebestuur moet presteren, ook van de bevolking en het bedrijfsleven wordt een en ander verwacht.
 
De eerste voorwaarde betreft het gemeentebestuur. Er moet door de gemeenteraad een resolutie worden goedgekeurd die opkomt voor de eerlijke wereldhandel. In Kortrijk gebeurde dat in de gemeenteraad van mei 2005. Het stadsbestuur moet ook Max-Havelaarkoffie aankopen en nog 1 ander eerlijk product: Kortrijk verbruikt al twee jaar die koffie en nu wordt er ook door Max Havelaar gelabeld fruitsap geschonken op recepties. Die keuze voor eerlijke handel werd ruim bekend gemaakt in de stadskrant en met allerlei activiteiten.
 
Voor criterium 2 moeten minstens twee fairtradeproducten aangeboden worden in winkels en horecazaken. Thans vind je die producten in de rekken van 16 winkels: alle Delhaizes (AD en De Leeuw) in stad en deelgemeenten, Colruyt en Bio-Planet, Carrefour, Super GB, Rivan, uiteraard in de Wereldwinkels in Kortrijk, Marke en Don Bosco, en zelfs bij Bruynooghes Koffie (nu Miko Coffee Service). Ook 11 horecazaken tappen uit het eerlijke vaatje: Bar Oskar, Bio Planet Eethoek, Café Filmhuis Limelight, Cafetaria Kringloopwinkel, De Trap, De Bras, Full House Bed and Breakfast, Kanaal 127, Muziekcentrum De Kreun, OC De Voncke en Het Textielhuis.
 
Trekkers
 
Aan criterium 3, is voldaan als een aantal bedrijven en organisaties bereid gevonden worden fairtradeproducten af te nemen en daar voor uit te komen. Die horde is genomen; vooral scholen schakelen zich in. Toch is er ook interesse bij het bedrijfsleven en zelfs bij de vakbonden. Zo serveert het Kortrijkse ABVV nog enkel fairtradeproducten op feesten en in de dagelijkse werking. Provinciaal ABVV-secretaris Eddy Van Lancker, ook sp.a-gemeenteraadslid in Kortrijk bracht het thema al enkele keren ter sprake in de gemeenteraad.
 
Criterium 4 vereist de medewerking van de plaatselijke pers. Er moet voldoende media-aandacht zijn voor de campagne. Hierover kan men in Kortrijk zeker niet klagen; ten bewijze daarvan is er een uitpuilende knipselmap.
 
Het vijfde criterium vraagt dat er een 'trekkersgroep' opgericht zou  worden om allerhande initiatieven te nemen zodat stad en bevolking de fairtradefaam verdienen. Volgende trekkers zijn aan de slag: de wereldwinkeliers Marieke Troost, Lieven Stock, Gilberte Dubois, Marie Vanderaspoilden, Anne-Marie Verpoort en Thuy Van Nguyêt; en de Vredeseilanders Bert Herrewyn, Peter Deschamps, Silke Brouckaert, Elke Cannaert en Leen Lesage. De groep werd uitgebreid met enkele mensen van het OCMW, met een vertegenwoordiging uit het onderwijs (Hanne Verledens) en stedelijk noord-zuidambtenaar Ann Van Damme.
 
Duurzaam
 
Ten slotte moet in de gemeente ook een initiatief worden genomen met betrekking tot duurzaam consumeren en produceren in het algemeen, los van de fairtrade. De vele in het oog springende projecten van milieuschepen Philippe De Coene, sp.a, vulden die verplichting moeiteloos in. Denk maar aan de paviljoenen om aan wijkcompostering te doen (zie stukje van 28 november 2005).
 
Vermeldenswaard is dat de stad systematisch de blikjesautomaten in het stadhuis aan het vervangen is door toestellen met herbruikbare flesjes. De grote plastieken drinkwatercontainers worden vervangen door drinkfonteintjes met kraantjeswater. En het nieuwe stadhuis heeft een groendak; de moslaag zorgt voor extra isolatie. Op die manier geeft de stad het goede voorbeeld; particulieren die kiezen voor een groendak, krijgen een subsidie.
 
Pardessus
 
De trekkersgroep moet erover waken dat Kortrijk blijft voldoen aan alle vereisten. Inmiddels heeft de groep beslist om nog ambitieuzere doelstellingen na te streven, zoals 5 extra handelszaken laten meedoen. De klemtoon zal evenwel liggen op bewustmaking. In een leuke mediacampagne trekken de trekkers elke maand een ludiek portret van een bekende Kortrijkzaan die verklaart: 'ik ben verkocht!'. Die foto's worden ruim geafficheerd. De eerste twee gelukkigen zijn de burgemeester en de schepen van ontwikkelingssamenwerking, beiden CD&V. Stefaan De Clerck staat afgebeeld met een opengezwaaide pardessus vol fairtradeproducten. Alain Cnudde 'volgt niet de kudde' maar staat aan het hoofd van een groep alterego's, allen even gewonnen voor de eerlijke handel.
 
 
 
 

De commentaren zijn gesloten.