30-01-06

Wie betaalt het weggommen van die lelijke strepen in de lucht?

Ook in Kortrijk heeft men een hekel aan een wirwar van kabels in de lucht (foto uit een of ander Roemeens dorp). De gemeenten willen die kabels zoveel mogelijk onder de grond en dan nog het liefst allemaal tegelijk zodat de voetpaden niet om de haverklap moeten opengereten worden. Er is daartoe een overeenkomst bereikt met Telenet. De groep helpt betalen bij het ingraven van de 'netten voor informatie- en communicatiesignalen' op momenten dat ook Gaselwest zijn kabels ondergronds brengt. Voor Kortrijk reserveert Telenet daarvoor bijna 600.000 euro voor een periode van 6 jaar.

Hoewel de gemeenten zich stap voor stap aan het terugtrekken zijn uit Telenet (zie stukje van 28-10-2005), beschikken ze daar nog altijd over heel wat invloed. Vorig jaar hebben de gemeenten wel een stevig pak Telenetaandelen verkocht, maar zij waren verplicht nog 15,70% van het Telenetkapitaal in portefeuille te houden omdat zij eerder aan de Amerikaanse groep Liberty daarop een optierecht hadden gegeven.

Daardoor zijn de gemeenten nog altijd een heel belangrijke aandeelhouder van Telenet Group Holding. De gemeenten worden in Telenet vertegenwoordigd door de maatschappij KNP. De samenwerking tussen Telenet en de gemeenten is organisatorisch uitgebouwd in een Programmaraad die Telenet begeleidt.

In die Programmaraad werden diverse geschillen ter sprake gebracht tussen gemeenten en Telenet over de aanrekening van het ondergronds brengen van Telenetkabels. De discussie leidde tot een akkoord dat binnenkort aan de gemeenten wordt voorgelegd. Telenet is bereid mee te betalen voor het ondergronds brengen van haar kabels op het moment dat ook de elektriciteitskabels ondergronds worden gebracht. Daarom namen ook de uitbaters van het stroomkabelnet, de 'distributienetbeheerders' (DNB's, zeg maar de intercommunales zoals Gaselwest waarbij Kortrijk is aangesloten) deel aan de besprekingen.

Praktisch gezien verbindt Telenet er zich toe om haar bovengrondse kabels mee in te graven als de elektriciteitskabels ondergronds worden gebracht. Telenet doet haar deel in de kosten door elk jaar, van 2004 tot 2009, een maximale investeringsbijdrage toe te kennen aan de betrokken gemeenten. Voor de werkgebieden van alle gemengde DNB's van Vlaanderen bedraagt die bijdrage 10 miljoen euro in 2005 en dan elk jaar een miljoen euro minder om te eindigen met 6 miljoen euro in 2009. Men gaat ervan uit dat in het jaar 2010 alle kabels ondergronds zullen liggen. De reeds gedane aanrekeningen voor 2004 en 2005 maken met terugwerkende kracht deel uit van de overeenkomst.

In die overeenkomst neemt Gaselwest zowat 33% van het totaal voor haar rekening. Voor Kortrijk betekent dat voor de 6 jaar een totale investeringsbijdrage van 597.803 euro. Als men in een bepaald jaar zijn toegezegd bedrag niet opkrijgt, is overdracht naar het volgende jaar mogelijk.

Doorhang

In dezelfde Programmaraad brachten de DNB's ook een andere kwestie te berde. Voor de kabels die nog bovengronds hangen, zijn de meeste steun- en hechtingspunten (palen en muurverankeringen) van de DNB's. Het zou stom zijn dat Telenet op haar beurt eigen palen zou plaatsen; in onze streek maaktTelenet veelal gebruik van de steunpunten van Gaselwest.

Telenet gaat ermee akkoord daarvoor van nu tot 2009 aan Gaselwest een vergoeding te betalen. 2 miljoen euro in 2005, 1,8 miljoen euro in 2006, 1,6 miljoen euro in 2007, 1,4 miljoen euro in 2008 en ten slotte 1,2 miljoen euro in 2009. Het enige waartoe Gaselwest zich als tegenprestatie verbindt, is dat ze haar toestemming niet willekeurig en ongemotiveerd zal weigeren als Telenet vraagt gebruik te maken van palen en steunen.

En als Telenet die toestemming krijgt, moet de kabeluitbater zich schikken naar zeer gedetailleerd uitgewerkte voorschriften. Zo moeten de kabels van Telenet 'dezelfde doorhang' hebben als de elektriciteitsleidingen en mogen de 'kasten en bevestigingen in geen geval de klimgaten bedekken' aan de palen.

Laat ons hopen dat die logische overeenkomsten meehelpen tot het bekomen van lagere prijzen voor de stroomconsumenten.

De commentaren zijn gesloten.