27-01-06

Kortrijk geeft groen licht voor windmolens op Deltapark

Kortrijk gaat principieel akkoord met de plaatsing van vier windmolens op het Deltapark aan de E17. Het is een initiatief van de intercommunale Leiedal. Op die manier draagt ook onze streek een steentje bij aan de ontwikkeling van propere energie.
 
Aan het klaverblad van de E17 en de Oudenaardsesteenweg komt er een industrieterrein voor hoogtechnologische bedrijvigheden (o.m. researchpark). De nog te ontwikkelen zone reikt tot over de Luipaardstraat in Harelbeke en krijgt aansluiting met een geplande artisanale zone in Zwevegem. Leiedal kreeg de opdracht een hoogwaardig ontwerp te maken. In dat industriepark van de nieuwe generatie komen ook vier reusachtige windturbines. Leiedal interpreteert 'hoogwaardig' ook als ecologisch verantwoord. In die visie past een initiatief voor hernieuwbare energie, en windmolens kunnen dergelijke energie leveren.
 
Het college van burgemeester en schepenen liet zich op 17 januari jl. overtuigen door Leiedal-deskundige Jiri Klokocka. Eerder maakte de intercommunale een verkennende studie naar de plaatsingsmogelijkheden voor windturbines in de streek. Er zijn wel enkele tochtgaten in onze door de zuidwestenwind beheerste regio. Onze deels ingegraven tapijtenroute, de E17, is er een van. Op het wat hoger gelegen Deltapark, deels een toegedekt stort, kunnen molens heel wat wind vangen. Dat werd bevestigd door een nieuwe studie. Het Brusselse studiebureau 3E bevestigde dat de vier giganten op het Deltapark voldoen aan alle randvoorwaarden.
 
Het worden windvangers met een ashoogte van zowat 100 meter en wieken van 80 à 95 meter. Zij zullen turbines aandrijven met een vermogen tussen de 2 à 3 MW. Gekoppeld aan een elektriciteitskabine zullen zij hun stroom leveren aan het openbare net (van Gaselwest of WVEM - ze staan op de grens van beide netbeheerders). Wie de stroomproducent uiteindelijk zal zijn, moet nog uitgemaakt worden. Er wordt een soort aanbesteding gehouden waaruit de beste projectontwikkelaar zal geselecteerd worden.
 
Leiedal vindt het wenselijk dat de windturbines geplaatst zijn op het moment dat de eerste fase van de aanleg van het Deltapark beëindigd is, begin 2008.
 
Dat het project economisch verantwoord is, spreekt vanzelf. Overal waar men de aanvankelijke argwaan tegen windenergie overwonnen heeft, blijkt dat de molens rendabel zijn. Niet alleen brengt de elektriciteit heel wat op; er zijn ook groene-stroomcertificaten te verdienen. Die certificaten zijn erg gegeerd door de klassieke stroomproducenten (Electrabel, SPE). Elke stroomproducent moet er een aantal hebben om te kunnen voldoen aan de milieuverplichtingen. Wie zelf niet genoeg groene certificaten kan verdienen, moet er aankopen of moet boete betalen. Er is een Europese richtlijn die stelt dat Vlaanderen tegen 2010 niet minder dan 6 % van zijn energieverbruik moet halen uit groene stroom (hernieuwbare bronnen). Zonder windenergie halen wij dat niet.
 
Het valt te verwachten dat er een zekere tegenstand zal zijn van mensen die in de buurt wonen. Maar ik denk niet dat hun argumenten zwaar genoeg zullen wegen om het project, waar ik achter sta, onmogelijk te maken. Als je in Nederland, waar je die molens overal ziet staan, gaat kijken, dan valt het op hoe geruisloos die machines werken. Het klopt ook niet dat die tuigen een bedreiging vormen voor de vogels; het zijn geen mixers; daarvoor draaien ze te traag. Rest nog het argument van 'landschapsvervuiling'. Maar over het uitzicht van die elegante voorwerpen kan men van mening verschillen; ikzelf vind ze mooi, zeker op een modern industrieterrein aan een autostrade.
 
Toch heeft het stadsbestuur de verstandige beslissing genomen om bijzondere aandacht te besteden aan de betrokkenheid van de omwonenden. Bij de selectie van de projectontwikkelaar zal rekening gehouden worden met zijn communicatiecapaciteiten. Er komen informatiesessies en de omwonenden zullen wellicht zelfs aandelen kunnen verwerven in het project. Dat is voorbeeldig!
 

Commentaren

een slag van de windmolen ?!
Aangezien ze nu eenmaal in de mode zijn die windmolens, kan Kortrijk moeilijk achterop blijven. Is dat wel zo vanzelfsprekend ?

Toeristische attractie ? Modegril ?
Ekonomisch verantwoord ? Rendabiliteit ?
En de milieuvervuiling (uitzicht...) ?
Hoelang gaan ze er staan ?
Is het allemaal wel grondig doordacht en op de lange termijn ?
Wie verdient er het meest aan ?
Is er belangenvermenging tussen politieke en commerciële belangen ?

Dragen ze bij tot de verlaging van de kostprijs van de electriciteit voor de plaatselijke bevolking ? Ik vrees van niet.

Is het meer dan een hype ?

Elke stad zijn windmolens ?

Vragen, vragen, vragen.
Weinig antwoorden.

Kan een politieker het zich in de huidige tijdsgeest veroorloven daar tegen te zijn ?


Gepost door: walter maes | 27-01-06

niet lyrisch doen over windturbines !
Marc beweert : "Het klopt ook niet dat die tuigen een bedreiging vormen voor de vogels; het zijn geen mixers; daarvoor draaien ze te traag. "

De werkelijkheid over dat "traag draaien" is dat de uiteinden van de wieken snelheden kunnen halen tot meer dan 300 km per uur.
In het geval van de Kortrijkse windturbines kan de snelheid oplopen tot 250 km/uur.
Van traagheid gesproken !

Het is dus onvermijdelijk dat er jaarlijks honderden vogelkadavers zullen gevonden worden in de nabijheid van de 'mixers'.

Dat moet men er wel voor over hebben, voor de heilige koe van de 'groene energie.'

Ik ben daar niet tegen. Maar men moet niet liggen overdrijven met die windmolens.
Over 25 jaar industriële archeologie ?

Aan iedere zijde is er een keerzijde.

Gepost door: walter maes | 30-01-06

En dan nu.... realistisch Overal worden er belachelijke argumenten aangehaald om windmolens maar te kunnen verbieden of ze tegen te houden in onze regio. (En ja, ik woon op de lange munte, niet ver van de windmolens !!)
De vraag is niet in hoeverre de energieprijs zal zakken met de nieuwe molens, maar eerder hoe sterk we de prijsstijgingen ten gevolge van de nakende uitputting van de fossiele brandstoffen kunnen beperken. En ja, kernenergie is "properder", maar we moeten er dan wel rekening mee houden dat we enorm veel kernafval hebben, waar we op den duur ook geen blijf meer mee weten.

En dan de landschapsstoring : onze streek was vroeger gekenmerkt door vele windmolens. Het probleem is eigenlijk dat onze "oude" vorm van energie opwekken in onze streek nooit echt doorgebroken is, waardoor we nu met een enorme technische en mentale achterstand moeten proberen de kloof te dichten met onze buurlanden.

Dat er op jaarbasis enige vogelslachtoffers zullen vallen lijkt me onvermijdelijk, maar om te zeggen dat het vermoedelijk om honderden vogels zal gaan lijkt me nu toch ook weer overdreven. Ik zou eerder durven spreken van enkele tientallen...

Gepost door: Dries Feys | 31-03-06

De commentaren zijn gesloten.