26-01-06

Van achterbuurt naar voorpost stadsvernieuwing

De Spoorweglaan en omgeving is al sedert lang een achterbuurt geworden. Het is een van de prioritaire actieterreinen van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) van Kortrijk. Stilaan is er hoop op beterschap.
 
De Spoorweglaan - een laan zonder bomen - is een van de drukste wegen van en naar het centrum van Kortrijk. Hoewel gelegen vlak bij het winkelwandelgebied, ligt het gebied er verkommerd bij. Sinds zijn oprichting in 1998 is het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, SOK, vroeger Woonregie, er actief. Het SOK koopt er panden en krotten op om bouwblokken van enige omvang te kunnen vormen voor ernstige projecten. Het blokje tussen de Spoorweglaan, de Keer der Vlamingenstraat en de Vlamingenstraat is op die manier bouwrijp gemaakt en verkocht aan een promotor voor de realisatie van appartementen. Zie het stukje van zondag 25 december 2005.
 
Reeds in 1999 liet het SOK voor die omgeving een masterplan uitwerken door het ontwerpbureau Nero van Gent. Het bureau schetste een Spoorweglaan van de toekomst waarin een gemengde ontwikkeling van nieuwbouw met woningen, winkels, kantoren en horeca ruime kansen krijgt. Voor de kleine straatjes achter de laan (Nieuwstraat, Tuinstraat, Vlamingenstraat) opteerde Nero voor woningen en een beetje meer groen.
 
Het blokje tussen de Tuinstraat en de Nieuwstraat is door Nero aangewezen als een dringend aan te pakken zone. Verkrotte en leegstaande huizen staan er rond nauwelijks bewerkte stukken braakgrond die dienst doen als parking. Zonder ingrijpen van de overheid blijft dat een achterbuurt. Tegen de Spoorweglaan aan staat in dat blokje het Achturenhuis, een gewezen monumentaal vakbondslokaal dat buurtcentrum is geworden na renovatie door Stad en OCMW. Daarachter wil het SOK, op aangeven van Nero, woningen met tuintjes bouwen voor jonge gezinnen.
 
Na een openbare marktverkenning vond het SOK een kandidaat-investeerder. Het betreft nv Tsyon. Nu, dat is een wat bijzondere firma want het is een gezamenlijke dochter van NV Van Roey en het SOK zelf. PPS, of privaat-publieke samenwerking, noemt men dat. Nv Tsyon is opgericht om op de terreinen van de oude lagere school van Bijstand, Wijngaardstraat, een appartementsblok te bouwen. In die vorm gaat het project evenwel niet door omdat het wordt opgenomen in het grote Sint-Janspoortproject van Foruminvest (bouwblok middelbare school Bijstand). Nv Tsyon bouwt wel nog appartementen aan de overkant van de Wijngaardstraat. En nu kan de firma dus ook aan de slag in het project Nieuwstraat.
 
Op basis van het masterplan van Nero kocht het SOK in de Nieuwstraat diverse panden op. Het gaat om verkommerde garages, een leegstaand magazijn, vier woningen in bedenkelijke staat en twee braakliggende percelen. Midden in dat gebiedje kon het SOK nog niet de hand leggen op de woning Nieuwstraat 20-22 (95 are). Het uitgeleefde pand wordt verhuurd als opbrengsteigendom (6 kamers). Omdat het hele project niet uitvoerbaar is zonder dat pand, zal het SOK hier voor het eerst gebruik maken van zijn onteigeningsrecht. Reeds lang is aanvaard dat steden en hun instellingen kunnen onteigenen met het oog op het saneren van vervallen wijken, zelfs voor doorverkoop.
 
De raad van bestuur van het SOK besliste op 21 december jl. dat het project Nieuwstraat woningen voor gezinnen met kinderen moet opleveren. Er wordt gekozen voor kwaliteitswoningen die redelijk ruim zijn en beschikken over een eigen tuin. Er wordt afgestapt van het Nero-voorstel om een soort collectieve groene ruimte te maken in plaats van private tuinen. Hoewel de woningen het liefst rijwoningen zijn, moet er hoogstaande architectuur aan te pas komen. Het is de bedoeling de woningen casco te verkopen; inrichting en afwerking wordt aan de kopers overgelaten.
 
Nog in de Spoorweglaan heeft het SOK de woningen nr. 9 en 10 opgekocht. Ook het pand dat erachter ligt, wordt aangekocht. Daardoor is er weer een kans om een opvallend project met gevel op de Spoorweglaan uit te werken. De raad van bestuur besliste daarvoor een wedstrijd voor jonge architecten te organiseren. Het is de bedoeling dat het SOK zelf in het nieuwe pand zijn hoofdkwartier zou inrichten, eventueel gekoppeld aan woongelegenheden. Het moet een toonaangevend project worden dat mee het uitzicht van de Spoorweglaan bepaalt.
 
 

Commentaren

spoorweglaan en omstreken
Het SOK realiseert hier een uitstekend project.
Bij voltooiing moet de wijk er weer toonbaar en leefbaar bij liggen.
Hopelijk lukt het allemaal zoals gepland.

Gepost door: walter maes | 27-01-06

De commentaren zijn gesloten.