23-01-06

En hoe zou het met de sp.a in Kortrijk zijn?

 

Hoe gaat het met de sp.a in Kortrijk? Uitstekend, dank u. Alles wordt in stelling gebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. Het enthousiasme is groot. Dat bleek op de nieuwjaarsreceptie in het Textielhuis.

 

Er waren niet minder dan 550 inschrijvingen voor de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van sp.a en ABVV-Kortrijk op zaterdag 21 januari jl. Het Textielhuis in de Rijselsestraat heeft nu wel de afmetingen van een ‘grand café’ en met inname van de ‘wintertuin’ en de achterzaal kan er een massa volk binnen, maar eens te meer was het er drummen. Dat is hartversterkend. Welke andere partij mobiliseert in Kortrijk meer aanhangers en sympathisanten bij het begin van het jaar?

 

Je komt er veel maten tegen. En oude kennissen. En als je na middernacht naar huis trekt, zingen jouw stembanden een toontje lager van de vele gesprekken. Tussen pot en pint werd mij van alles meegedeeld. Het meeste had uiteraard te maken met de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning (waarvan ik voorzitter ben) en de belangrijke gebeurtenissen die daar op komst zijn. Ander populair onderwerp was 8 oktober, de gemeenteraadsverkiezingen, waarover straks meer. De prijs voor de origineelste melding gaat naar Katrien, die aankondigde mij in een paashazenpakje te zullen stoppen op een actie van de Fietsersbond – we zien nog wel.

 

Opmerkelijk was de verschijning van plaatselijke politici van andere partijen. Spirit was met man en macht aanwezig maar dat was niet zo eigenaardig. Maar ook Groen! was present en zelfs enkele progressieve liberalen. Zou er dan toch nog een brede linkse lijst mogelijk zijn op 8 oktober?

 

Toespraken

 

Eddy Van Lancker (foto), provinciaal ABVV-secretaris van West-Vlaanderen, roerde de syndicale trom. De mening vertolkend van heel wat aanwezigen, zei hij geschokt te zijn door de vraag van het bazenverbond VBO om 30.000 banen in openbare dienst te schrappen. Evenmin kan het ABVV aanvaarden dat de automatische koppeling van de lonen aan een al afgezwakte index in vraag wordt gesteld door de werkgevers. En wat de discussie over ons concurrentievermogen betreft, wil het ABVV niet dat men alleen naar de lonen kijkt. Ook en vooral de winsten van bedrijven, banken en financiële groepen en de energiekosten spelen een rol in de kostprijs van de Belgische producten. Ten slotte pleitte Eddy eens te meer voor meer financieringsbronnen voor de sociale zekerheid. Thans zijn het alleen de lonen die bijdragen aan de sociale zekerheid; het wordt tijd dat ook de opbrengsten uit roerende en onroerende beleggingen moeten bijdragen.

 

Voor het eerst werd ook een spreker van kartelpartner Spirit op het podium geroepen. Een beetje onwennig illustreerde Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger, dat zijn partij weliswaar Vlaams-nationale roots heeft, maar heel progressieve ideeën koestert. Hij kreeg een aanmoedigend applaus.

 

Philippe De Coene, enig sp.a-schepen in de Kortrijkse CD&V-sp.a-beleidsploeg en federaal volksvertegenwoordiger, juichte toe dat men in Kortrijk naar de kiezer zal trekken met een progressief kartel. Spirit heeft al toegezegd. Anderen zijn nog welkom. Fijntjes maar met enige bewondering voor de werkkracht becommentarieerde hij het niet aflatende oppositiewerk van Spiritraadslid Piet Missiaen in de gemeenteraad. Ook het programma krijgt straks vorm. Het zal bestaan uit vernieuwende en tegelijk eenvoudige en haalbare voorstellen voor alle mensen in onze deelgemeenten. Daaraan wordt gesleuteld door een werkgroep die veertiendaags bijeenkomt, aldus De Coene. Een jaar na datum en om aan te tonen dat wij hem nog niet vergeten zijn, vroeg hij nog een applaus voor gewezen voorzitter Laurent De Wilde, die als man van Vlaams volksvertegenwoordiger Michèle Hostekint naar Roeselare verhuisd is.

 

Kortrijks sp.a-voorzitter Xavier Meurisse gaf al enkele bijzonderheden over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. De lijst wordt uiteraard getrokken door boegbeeld Philippe De Coene. Kartelpartner Spirit krijgt de tweede plaats en daarop komt Bart Caron. Lijstduwer wordt Eddy Van Lancker, die ook ingezet wordt als lijsttrekker op de lijst voor de Provincieraad. De rest van de lijst volgt op een geschikt moment. Ik ben uitermate benieuwd en dat zijn er nog. Nietwaar vriend Roger?

Commentaren

lijstvorming geduld is een schone deugd !!

Gepost door: een der wijzen | 24-01-06

niet teveel !
Waarom wordt er gezwegen over de cumul van schepen Decoene, schepen van Kortrijk én parlementair !

Hoeveel is dat netto per maand ?

En dat voor een solidaire SOCIALIST ?!

"alles voor iedereen, maar niet teveel" schreeuwde arrivist Stevaert destijds uit.

"Niet teveel" dat geldt niet voor politiekers van de sossen !


Gepost door: walter maes | 25-01-06

NIET TEVEEL Wie goed werkt mag ook goed verdienen... ondanks de stukken verdriet die blijkbaar barsten van de afgunst.
Geen nood kleine kantjes zijn ook menselijk.

Gepost door: Geert Verbeke | 27-01-06

de wreedheid van de ongeloofwaardigheid
Altijd maar die dooddoener van de 'afgunst'...die alle kritiek de kop inslaat. Ik word er moe van.

Kritiek op politiek-financiële cumuls ja, maar niet op die van de sossen ?

Is schepen van de stad Kortrijk een voltijdse job ? Ja of neen ?
Is parlementair een voltijdse job ? Ja of neen ?
Twee voltijdse jobs ? Kan dat op een eerbare manier voor een SOCIALIST ?

De vraag is of een SOCIALIST zulke (financiële) cumul deontologisch kan verantwoorden tegenover zijn eigen heilige princiepen over herverdeling van inkomens en solidariteit met de 'minst bedeelden' ?Maar Decoene is natuurlijk niet alleeen. Bij de socialisten krioelt het van heerschappen die hun princiepen verloochenen als het om hun eigen geldbeugel gaat.

De wreedheid van de ongeloofwaardigheid.

Gepost door: walter maes | 27-01-06

De commentaren zijn gesloten.