21-01-06

Tarieven containerpark het goedkoopst in Kortrijk

Kortrijk was pionier bij het invoeren van gedifferentieerde tarieven (diftar) op het containerpark. Weegbrug en betaalregeling zijn in dienst op het containerpark in de Karel de Goedelaan sinds 1999. De gemeenten die het Kortrijkse voorbeeld inmiddels hebben gevolgd, hanteren duurdere prijzen. Hoewel de afvalintercommunale Imog streeft naar een gelijke aanpak op alle containerparken in de streek, legt elke gemeente zijn eigen accenten.

 

Op containerparken kunnen de mensen diverse soorten afval kwijt die om een of andere reden niet passen in de vuilniszak. Door die stoffen gescheiden in te zamelen, kan men ze gemakkelijker opnieuw gebruiken als grondstof. Dat levert een vanzelfsprekend voordeel op voor het leefmilieu, maar evenzeer economische profijten. Het verdient een aanmoediging dat mensen de inspanning leveren om afvalstoffen apart te houden en naar het containerpark te brengen. Daarom ben ik er in principe tegen dat geld gevraagd wordt voor de aanbreng.

 

Diftar

 

Maar niet alle afval brengt genoeg op om de inzamelings- en verwerkingskosten te dekken. En uit milieuoverwegingen is het soms aangeraden bepaalde afvalstromen niet aan te moedigen door gratis inzameling. Vandaar dat men in 1999 in Kortrijk op advies van Imog overgegaan is tot het aanrekenen van bepaalde tarieven per gewicht. Daartoe is een weegbrug opgericht, gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest (OVAM) . De tarieven zijn op voormeld containerpark sindsdien niet meer gewijzigd. De gemeenten die het Kortrijkse voorbeeld hebben gevolgd, hanteren hogere tarieven.

 

Dank zij de altijd ijverige Piet Missiaen, Spirit, kreeg de raad van bestuur van Imog een overzicht van de diftar-tarieven per gemeente. Piet Missiaen is raadgevend lid van de raad van bestuur. Sinds de hervorming van de gemeentelijke samenwerking krijgt nu ook de oppositie vertegenwoordigers in de besturen van de intercommunales, zij het zonder stemrecht.

 

Eerst een opsomming van de gemeenten waar nog geen tarieven op het containerpark zijn ingevoerd: Avelgem, Harelbeke, Kruishoutem, Kuurne en Spiere-Helkijn. In Kruishoutem is de subsidie aangevraagd bij OVAM. In Spiere-Helkijn is men een ontwerp aan het maken. De andere genoemde gemeenten blijven de kat uit de boom kijken. De diftar-containerparken zijn te vinden in Anzegem, Deerlijk, Kortrijk, Waregem (Beveren-Leie), Wielsbeke en Zwevegem.

 

Er is indertijd in Kortrijk lang nagedacht over hoe men kon vermijden dat grote hoeveelheden bedrijfsafval op de nek van de gemeente zouden geschoven worden. De afvalkosten zijn een kostprijselement bij de fabricatie en het is niet redelijk die kosten door de gemeenschap te laten betalen. Uiteindelijk opteerde men ervoor om een onderscheid te maken tussen de aanvoer met personenwagens (die gemakshalve wordt beschouwd als particulier afval - wagens categorie 1) en de aanvoer met (lichte) vrachtwagens en aanhangwagens (categorie 2, foto). Zwevegem werkt ook met een hoogtebegrenzer.

 

Gratis voor categorie 1

 

In alle diftar-containerparken is er een gratis gedeelte en een betalend gedeelte. Alleen in Kortrijk is alle aanvoer met voertuigen van categorie 1 gratis. In de andere gemeenten moeten de gewone burgers betalen voor de aanvoer van bouw- en sloopafval, hout, boomwortels, grof vuil. In Deerlijk en Wielsbeke moet men bovendien ook nog betalen voor groenafval aangevoerd met een personenwagen.

 

Overal gratis is de aanvoer per personenwagen van PMD, schroot, glas, afgedankte elektrische en elektronische apparaten ('bruin- en witgoed'), en klein gevaarlijk afval (met inbegrip van batterijen, olie en vetten en TL-lampen). Alleen in Zwevegem moet betaald worden voor de aanvoer per personenauto van papier en karton. Groenafval is gratis voor categorie 1 behalve in Deerlijk en Wielsbeke.

 

In alle genoemde containerparken is er ook een 'milieustraatje', voor een nog verfijnder manier van gescheiden inzameling. Je kan er volgende afvalstoffen gratis kwijt: isomo, kledij, plastiekfolies, PVC, bloempotjes, CD's en DVD's, tapijten, kurk, matrassen, fietsen en autobanden.

 

Categorie 2

 

Zelfs categorie 2 - dat zijn grote hoeveelheden - hoeft niet voor alles te betalen. De aanvoerders per camionette en aanhangwagen kunnen op alle diftar-containerparken gratis afleveren: PMD, schroot, glas, bruin- en witgoed, klein gevaarlijk afval en stoffen van het milieustraatje. Alleen in Anzegem, Deerlijk en Wielsbeke moet de aanvoer van papier en karton per voertuig van categorie 2 niet worden betaald, elders wel.

 

Waarvoor wel overal moet betaald worden door categorie 2 is: bouw- en sloopafval, groenafval, hout, grof vuil en boomwortels. Wie de weegbrug oprijdt, betaalt overal een vast bedrag - en behalve in Kortrijk moet ook categorie 1 voor bepaalde afvalstoffen betalen per kilo. De tarieven in Kortrijk zijn het goedkoopst. Je betaalt er een vast recht van 1 euro en daar bovenop een bedrag per kilo dat varieert naar soort afval. Maar voor elke soort afval moet je in Kortrijk tot een zeker gewicht niet betalen, bijvoorbeeld tot 200 kilo voor bouw- en sloopafval.

 

In de andere gemeenten zijn de vaste bedragen hoger en de gratis hoeveelheden kleiner of onbestaand. In Waregem (Beveren-Leie) betaal je doorgaans het meest. De tarieven per kilo zijn overal ongeveer gelijk. 

 

Vermelden wij nog dat je voor het niet-betalend gedeelte ook terecht kunt in de containerparken zonder weegbrug. In groot-Kortrijk is dat in de Rollegemsesteenweg (Rollegem), de Maandagweg en de Lage Dreef (Heule).

Commentaren

is het mogelijk een caravan te wegen op diftar?

Gepost door: vermoortele | 17-08-08

De commentaren zijn gesloten.