11-01-06

Flik of facteur?

Van oudsher wordt de politie door de stad ingeschakeld voor allerlei diensten, ook diensten die weinig of niets te maken hebben met politionele opdrachten. Sinds de politiehervorming heeft de stad niet meer de rechtstreekse zeggenschap over de lokale politie. Een gedetailleerd samenwerkingsakkoord past daar een mouw aan. Maar het blijft de vraag of het wel verantwoord is de politie af te houden van haar eigenlijke taken voor administratieve boodschappen.

 

Mijn excuses voor de wat oneerbiedige titel, maar sinds de populaire TV-reeks Flikken is flik geen scheldwoord meer.

 

Tot voor kort vervulde de politie een van de kerntaken van de stad. De politiehervorming van 1998 heeft de geuniformeerde manschappen weggehaald van onder het bevel van de burgemeester. Sinds 2002 is het de Politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) die de baas is over de politie.

 

Het was dus niet meer mogelijk zomaar politieagenten in te schakelen in de stadsdiensten. Aangezien de politie sinds jaar en dag allerlei administratieve boodschappen opknapt voor de stad, kan dat werk niet simpelweg opgevangen worden door stadspersoneel. Er is daarom een samenwerkingsovereenkomst gemaakt tussen de Stad en de Politiezone. De overeenkomst moet uitdrukkelijk elk jaar opnieuw vernieuwd worden; om vastgeroeste gewoonten te voorkomen, denk ik. Een dergelijke overeenkomst is zopas goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

Aangezien het gaat om twee verschillende instanties zou je kunnen verwachten dat er driftig heen en weer wordt gefactureerd. Gelukkig zegeviert het gezonde verstand. De meeste diensten die wederzijds worden geleverd, gebeuren met gesloten beurzen. Vergeet daarbij niet dat de Stad de politiezone jaarlijks een dikke 11 miljoen euro toelage toeschuift.

 

De prestaties zijn wederzijds, maar die van de stad aan de politie zijn veeleer bescheiden. Het gaat vooral om het ter beschikking stellen van stedelijke infrastructuur zoals vergaderzalen, kantoortjes voor bepaalde wijkinspecteurs, sprtzalen voor trainingen en enkele parkeerplaatsen in de stedelijke ondergrondse parkings. De politie is verzekerd van een rubriek in de stadskrant. De stad adviseert de politie bij grote dossiers zoals de aankoop van elektriciteit, gas en water. Uiteraard werkt de verkeersdienst van de stad samen met de politie, bijv. voor ongevallenanalyse en verkeerssimulaties. De milieudiensten van de stad verlossen de politie van haar bedrijfsafval en verwijderen dode dieren op de openbare weg.

 

De prestaties van de politie zijn heel wat omvangrijker. Een aantal van die diensten behoren traditioneel tot het politiewerk. Denk aan het strafregister, de domiciliecontrole en de moraliteitsonderzoeken. Andere taken hebben te maken met handhaving, zoals de vaststelling van leegstand en verkrotting. Ook het vangen van agressieve dieren kan redelijkerwijze toevertrouwd worden aan een korps dat getraind is voor gevaarlijke situaties.

 

Eveneens evident politiewerk is alles wat met veiligheid te maken heeft zoals het organiseren van tijdelijke verkeerssituaties en het verstrekken van adviezen voor alle stadsgebouwen inzake inbraakpreventie. Vermelden wij nog dat de politie studiewerk mag verrichten ter voorbereiding van de aanpassing van het Algemeen Politiereglement aan de wet op de gemeentelijke administratieve sanctie. Daar kom ik zeker nog op terug.

 

Minder vanzelfsprekend is: "het bezorgen van de briefwisseling tussen de diverse stedelijke, gedeconcentreerde diensten". Zelfde opmerking voor: "het bestellen van de brieven bij de verkiezingen". Zijn dat geen taken die de stad met eigen personeel zou moeten kunnen vervullen?

 

En binnen afzienbare tijd komt er een einde aan een andere traditionele opdracht. Zodra plaatsmeester Raf Vandenborre op pensioen gaat, zal het iemand van het stadspersoneel zijn die instaat voor de toewijzing van plaatsen op markten en foren.

 

De commentaren zijn gesloten.