10-01-06

Appelblauwzeegroen front tegen de libel op afgedekt Kortrijk stort

Zowel Groen! als de VLD stemde gisteren in de gemeenteraad tegen de constructie van een tent in de vorm van een libel als bezoekerspaviljoen op een van de hoogste Kortrijkse heuvels. De Libel (foto maquette) moet een ‘eyecatcher’ worden om drommen wandelaars naar het ‘Stadsgroen Marionetten’ te lokken, een groengebied in volle ontwikkeling.

 

In het zuiden van Kortrijk ontwikkelt het stadsbestuur een uitgestrekt groengebied dat verderop aansluit bij het geplande stadsrandbos Preshoek. De werknaam was eerst Groen Lint Zuid, maar thans is het ‘Stadsgroen Marionetten’ gedoopt, naar een van de heuvels waarop het wordt aangelegd. Een andere heuvel kom je tegen in de Bosstraat, een straat waar het bos nog moet ontstaan. Tot voor kort was de heuvel een stedelijk stort voor inert bouwafval. Het afval werd er gedumpt in een gewezen kleigroeve. Thans is het stort afgedekt met teelaarde en kan de natuur haar rechten terugwinnen.

 

Het toegedekte stort vormt een van de hoogste uitkijkpunten in het groene landschap. Je krijgt er een schitterend uitzicht over stad en landschap. Met de aanleg van wandelpaden hoopt het stadsbestuur het mooie gebied te ontsluiten voor zachte recreatie en kennismaking met de natuur. Om het unieke panorama te accentueren komt op het hoogste punt een bezoekerspaviljoen in de vorm van een libel, met exporuimte, observatie- en schuilmogelijkheden voor een 50-tal bezoekers.

 

De Libel wordt een tent, ontworpen door de bekende Nederlandse architect Thijs van der Wal, Amsterdam. De man maakte faam met een bezoekerstent in de vorm van een kleurrijke vlinder op de Floriade van Haarlemmermeer in 2002. Zijn nieuwe project komt op een betonnen bodemplaat. Hieraan wordt het geraamte van de libel verankerd. IJzeren bogen met doek overspannen, vormen het (koker)lijf van de libel. De vleugels (4 of 6 afhankelijk van het soort) worden aan het lijf vastgemaakt en met palen omhoog gehouden. De tentconstructie blijft zichtbaar. De tuien die het doek straktrekken, worden met trekankers in de grond verankerd. De kop van de libel is een grote bolvormige tentconstructie. De facetogen zijn als een soort balkon. Het moet ook licht verschaffen en voor de hete zomer dagen voor ventilatie.

 

De gemeenteraad van Kortrijk keurde het dossier reeds goed op 10 januari 2005, voor een geraamde prijs van 300.000 euro. Van ‘Toerisme Vlaanderen’ was al eerder een subsidie verkregen van 331.895 euro voor het ganse project: 180.000 euro voor De Libel en de rest voor het inrichten van wandelcircuits. Intussen bekwam de stad ook de vereiste bouwvergunning.

 

Waarom moest dat dossier dan opnieuw in de gemeenteraad komen? Wel, groenschepen Philippe De Coene (sp.a) wou dat omdat hij geconfronteerd werd met onvoorziene meerkosten. Om open kaart te spelen, legde De Coene het dossier weer voor aan de gemeenteraad. Na harde onderhandelingen en een beperkte inkrimping van het project – zo worden de vleugels van De Libel niet overspannen met zeildoek –, kon de prijsstijging beperkt worden tot 18%. Dat is niet zo heel erg veel als je weet dat de prijs van het staal in een jaar tijd meer dan verdubbeld is.

 

Die transparante aanpak van de schepen gaf de oppositie de kans om nog een keer haar pijlen te richten op het project. VLD’er Hans Masselis eiste een heraanbesteding van de constructieopdracht. Hij vergat dat een kustwerk zoals De Libel niet hoeft aanbesteed te worden omdat het gaat om een unieke artistieke prestatie. Je kunt moeilijk andere aannemers uitnodigen om prijs in te dienen als je in de voorwaarden stelt dat het werk moet uitgevoerd worden door Thijs van der Wal. Ik veronderstel dat de liberaal eens te meer wou wijzen op de legendarische zuinigheid van zijn partij, vooral waar het natuur en publieke recreatiemogelijkheden betreft.

 

Cathy Matthieu van Groen! vond het nodig te volharden in de boosheid. De Groen!en hadden het project vorig jaar al afgekeurd omdat het zogezegd een aantasting van natuur en landschap zou zijn. De natuur is in dit geval een afgedekt stort. En hoe kan het landschap geschonden worden door een bijna doorzichtige tentconstructie? Mogen er dan geen acties ondernomen worden om de Kortrijkzanen uit hun luie stoel te halen en kennis te laten maken met het groen? Groen! werd voor zijn halsstarrigheid vorig jaar al terechtgewezen door een open brief van Natuurpunt, maar dat heeft blijkbaar niet gebaat.

 

De sp.a-fractie blijft De Libel uiteraard ten volle steunen. Wij dringen er zelfs op aan dat het nu vlug tot een realisatie komt. Er is inderdaad een zekere vertraging. De stad heeft niet willen bouwen zolang de termijn liep waarop tegenstanders naar de Raad van State konden stappen. Dat beletsel is nu van de baan. Wellicht kunnen wij in mei kennismaken met die nieuwe toeristische aanwinst voor Kortrijk.

 

Zie: http://www.thijsexpo.nl/kortrijk

Commentaren

LIBEL
De Libel is het zoveelste dure speeltje van schepen Decoene.

Na gedichten en tekeningen op vuilniszakken en vuilniskarren, (waarvoor geen beroep werd gedaan op Kortrijkse artiesten, ze zijn te min voor Decoene, bovendien begunstigt hij liever zijn gelijkgestemde vriendjes) en na Cowboy Henk (ook van vriendje) nu dus een Libel.

Of die Libel nu een interessante toeristische attractie is of niet, grond van de zaak blijft dat Decoene zich graag interessant maakt met kostelijke grillen, hoe excentrieker hoe beter.
De vraag is brengt het baat aan Kortrijk en zijn inwoners ?
Ik geloof er niet in. Die Kortrijkse vuilnisbelt-heuvel kon m.i. ook goedkoper ingericht worden als 'uitkijktoren'. De typische Kortrijkse hoogmoed ?
(Of kan Cowboy Henk niet voor eeuwig verbannen worden naar dat stort?)

Over andere zaken zwijgt Decoene.
Bijvoorbeeld over de obscure camera van St Maarten.
Openheid van zaken te Kortrijk ? Ach zwijg.
Decoene zou beter eerlijke en korrekte uitleg geven over zijn camera in plaats van te wachten tot de kraaien het uitbrengen.
Waarom wordt daar nog steeds geheimzinnig over gedaan ? De uitleg van Decoene en De Clerck (wist van niets!?) was warrig en ongeloofwaardig.
Waarom werd de vermelding op de website waarop hij ontdekt werd weggenomen ?
Waarom werd de camera plots niet meer manipuleeerbaar door elke bezoeker ? En waarom vroeger wel ?

Ik ben grote voorstander van zulke (toeristische) stadswebcamera met een uniek live-zicht op Kortrijk. Overal ter wereld staan webcamera's opgesteld in steden, langs de straten, op bergen en in ravijnen.

ALLEEN TE KORTRIJK WORDT DAAR GEHEIMZINNIG OVER GEDAAN EN WERD DE CAMERA MAANDENLANG VOOR HET PUBLIEK VERBORGEN GEHOUDEN.

We zouden het nog altijd niet geweten hebben waren daar niet enkele wakkere Kortrijkse webwatchers...

Waarom handelt het Kortrijks stadsbestuur achterbaks in sommige zaken ?

WAAROM ?Gepost door: walter maes | 11-01-06

Een andere kijk op het Libel-dossier Kortrijkwatcher is voorstander van het Libel-project.
Vindt het daarom ook heel jammer dat het bouwsel zo fel kleiner wordt dan oorspronkelijk voorzien.
Maar er is een andere kijk dan die van Marc mogelijk op heel het dossier .
Het relaas van Marc is zacht gezegd nogal onvolledig.
Zie nog kortrijkwatcher van 6 januari 2006 en van 24 mei 2005.

Gepost door: Frans Lavert | 11-01-06

libel-letje? In het nieuwe ontwerp is de libel inderdaad wat gekrompen, maar een klein libelletje wordt het niet. De tent wordt nog altijd 20 meter lang. Daar kan een pak volk in schuilen! Dat de spanwijdte vermindert van 50 tot 37 meter, speelt geen rol. De vleugels worden immers niet overspannen; de gaasvleugeltjes van een libel zijn ook zo goed als doorzichtig.

De maquette van het beest is zonder veel moeite te vinden op het internet. De link staat onderaan mijn stuk.

Walter, het is veelzeggend dat jouw kritiek zich meestal toespitst op de gadgets van de Kortrijkse politiek: de libel, het duivenkot, de cowboy, de originele vuilniszakken, e webcam, enzovoort. De grote beleidskeuzes laat je liggen. Moet het begrijpelijk blijven? Overigens blijf ik achter al die creatieve projectjes staan; ze geven Kortrijk die extra toets die een dynamische stad nodig heeft.

Het voorbeeld van de Libel is zeer slecht gekozen om de schepen te beschuldigen van achterbaksheid. Hij speelt in dit dossier immers volledig open kaart.

De webcam op de Sint-Maartenstoren staat aangekondigd op de website van de stad.

Gepost door: marc | 11-01-06

ONTWAAKT KORTRIJK ? Inderdaad Marc, die duiventil was ik nog vergeten...m.i. ook nog zo'n duur en nutteloos speeltje nietwaar ?
(Zijn daar al enige duivenhandelingen te bespeuren ?)

Ik sta wel 100% achter de webcam op St Maarten. (In tegenstelling tot Kortrijkwatcher die niet graag wereldwijd in beeld verschijnt...de dooddoener van de 'privacy')

In vergelijking met webcam's in andere steden staat die van Kortrijk grandioos opgesteld. Dat is een verdienste.

Mijn kritiek gaat over de dubbelzinnige en ongeloofwaardige manier waarop hierover door Decoene (en de burgemeester) gecommuniceerd werd met de Kortrijkse bevolking.

Waarom werd geen openheid van zaken gegeven vanaf het begin ?
Waarom werd de camera eerst maandenlang geheim gehouden ?
Waarom was de camera eerst (in het geniep) manipuleerbaar en na de ontdekking niet meer ?
Waarom werd de vermelding weggenomen van de website die hem bekend maakte maar voor de Kortrijkzanen geheim moest blijven ?

De webcam werd per toeval ontdekt door een paar wakkere Kortrijkse webwatchers en pas na berichten in de pers hals over de kop door Decoene officieel bekendgemaakt en op de Kortrijkse website geplaatst ?

De vraag blijft dus :

WAAROM WERD DAAR MAANDENLANG NIETS OVER GEZEGD DOOR DECOENE ?
Hoelang zou de mededelingnog uitgebleven zijn zonder toevallige ontdekking ?
Wat was de reden van de geheimhouding ?

Zijn er nog geheime of geheimzinnige stadsdossiers ?

Openheid van bestuur ?

En in de zaak van de Libel (wat ik geen interessant project vind) heb ik Decoene niet van achterbaksheid beschuldigd.

En dan 'de grote beleidsopties'...

Er zijn NATUURLIJK interessante en uitzonderlijke zaken verwezenlijkt of ze staan op stapel :

Het nieuwe winkelcentrum en woonproject St Jan (de laatste kans voor Kortrijk), de ontwikkeling van Hoog Kortrijk (jammer geen Carrefour en Decathlon tien jaar te laat maar soit), de uitbreiding en het fenomenale sukses van de Xpo hallen, de nieuwe Leie-oevers, Albertpark, de westelijke ring en omgeving, nieuw justitiegebouw (alhoewel geen Kortrijkse kwestie), (samen de Waterwegen), de collegebrug, skatebowl (misschien op een ongelukkige locatie), Delta bedrijven park, nieuwe begraafplaats en toekomstig crematorium, de ontwikkelingen, uitbreiding en sukses van Katho en Kulak (bij de Kulak passen vraagtekens), misschien de Toren (!)van Kortrijk en zeker de heraanleg stationsbuurt, (zie binnenkort op Verdriet van Kortrijk), de toekomstige positieve evolutie van de St Amandstoren, de ziekenhuisfusie en het nieuwe fusieziekenhuis op Hoog Kortrijk (misschien te duur en te grootschalig ?), cultuurwebsite, Vetex, opwaarderen oude leiearm, muziekcentrum, nieuwe politiekantoren, heraanleg straten, suksesvolle Kennedypark, nieuwe bibliotheek, het sukses van de beurs Interieur, het nieuwe streekbezoekerscentrum en het guldensporenmuseum, ondernemerscentrum Leiestraat, heraanleg begijnhofpark, nieuw stadhuis, project Volksplein en omgeving, gebouwenuitbreiding van Academie Houtmarkt (wordt stiefmoederlijk behandeld, alles gaat naar 'Buda', het is dringend, voor wanneer ?).

Andere vergeten beleidsopties ?

-Bijvoorbeeld het stoppen van juridische procedures tegen Cora Moeskroen. Hypocriete achterhoedegevechten vanwege de burgemeester om de 'middenstand' zand in de ogen te strooien.
De zaak ombuigen tot een 'positief verhaal' voor Kortrijk.

-Een golfterrein te Kortrijk. Wat te Ieper (2) en Waregem kan waarom niet te Kortrijk ? Golfen is al lang geen exclusieve rijkemansbezigheid meer. Groene, rustige en gezonde vrijetijdsbesteding. In plaats van al die modieuze stadsrandbossen nu eens ontspanning in de 'open natuur'. Wie kan daar tegen zijn ? En allemaal Sam !

-Een kleinschalige jachthaven. Ontwikkeling van Leie-toerisme. Zit in de lift. Bootjevaren is weggelegd voor iedereen. Groen toerisme.
Wat Kuurne kan, Waregem en al die andere steden aan de rivier waarom niet te Kortrijk ?

Waarom zijn die voorstellen taboe ? Waarom wordt het debat hierover afgewend ?
Te Kortrijk overheersen conservatisme en oubollige vooroordelen als het over zaken gaat die zogezegd 'elitair' zijn maar niet voor Buda.
Nochtans : men smacht er naar om de vergane Kortrijkse grandeur te doen heropleven. Is er een beter middel dan minstens het niveau te halen van de omringende steden die niet geplaagd worden door verlammende kompleksen ? Moet te Kortrijk het leven verstarren omdat vermaledijde gedachten gevangen gehouden worden ?

-'Welkom in virtueel Kortrijk' : publieke (in centrumstraten en pleinen) informatiecomputers (beeldschermen). Of is dat in de planning ?

Op het project Buda-eiland (Buda kunstencentrum) zal ik fundamentele kritiek blijven hebben. Iedereen ziet en weet dat dit project NOOIT volk zal trekken (Fonteyne spreekt nu al van activiteiten voor 'pakweg 15 toeschouwers'...) en alleen bedoeld is om de artiesten zelf (persoonlijke carrière) en hun entrourage een onderdak en een inkomen te bezorgen.
Het is hemeltergend dat heel Kortrijk dat weet maar quasi NIEMAND (behalve enkele moedige VLD-ers) ook de pers niet kritiek durft uiten. Niet politiek korrekt.

Te Kortrijk is er geen serieuze oppositie meer (noch van de pers, noch van de politiek noch van de bevolking) tegen de absurde en geldverslindende prestigeprojecten die alleen de ijdelheid van vooral de burgemeester strelen.

Ontwaak Kortrijk en schuw geen enkel debat !


Gepost door: walter maes | 12-01-06

BESTE WALTER, Elke gelegenheid aangrijpen om beleidsverantwoordelijken aan te vallen getuigt eerder van verzuring en bekrompenheid dan van een open geest. Je was ooit in betere doen...

Gepost door: Geert Verbeke | 28-01-06

soms ben ik een echte positivo
Geert, toch putte ik mij hieronder uit om alle POSITIEVE realisaties en grote projecten van het stadsbestuur te bejubelen !
Van een positivo gesproken...

Is kritiek en ironie nog toegelaten ?

En de stoplap van de (Stevaertiaanse) 'verzuring' is niet meer van deze tijd.

Alle onderzoeken wijzen uit : Vlamingen zijn het meest gelukkig volk op aarde !

En waarom wil de hele wereld naar ons toe, wij 'verzuurd en bekrompen volkske' ?!

Gepost door: walter maes | 30-01-06

STOPLAP Meneer Maes, je eigen verzuring afdoen als een stoplap is best leuk maar een positivo zul je wel nooit worden, gezien je niet aflatende propaganda voor onverdraagzaamheid. Toch beterschap toegewenst al moet het knap lastig zijn om elke morgen een socialist tussen je boterhammetjes te stoppen. Ik wens je voor 2006 alvast wat meer gezonde argumenten toe.

Gepost door: Geert Verbeke | 30-01-06

twee positivo's van links
Mon cher Geert, volgens Steve ben ik óók een socialist maar ik wéét het nog niet.

Jij en ik : twee positivo's die deze blog beademen.

Beletten dat hij het Kortrijks leven doet verstarren ?


Gepost door: walter maes | 02-02-06

Laatste woord Die ene positivo wil toch altijd het laatste woord..

Gepost door: Klein Pierke | 04-02-06

kunstenaar Tiens, is dien baard-en-bril daar weer die altijd het laatste woord wil? Ewel, nu heeft ie het niet meer!!!

Gepost door: adelbert | 27-06-06

De commentaren zijn gesloten.