07-01-06

Fietsers van Kortrijk, verenig u!

De Fietsersbond heeft in Kortrijk terug een actieve afdeling. Hoewel de stad al enkele jaren aanzienlijke inspanningen levert voor veilig fietsen, zijn er nog knelpunten. Wie kan daar beter de aandacht op vestigen dan 'ervaringsdeskundigen', fietsers dus?
  

Op een dag kreeg ik een brief in de bus van de Kortrijkse Fietsersbond. Het bestuur meldde er de brui aan te geven. De helden waren moe. Ze deden een laatste oproep voor nieuwe actieve bestuursleden die de hele handel wilden overnemen. Hun wanhoopspoging is niet tevergeefs geweest. Er is een nieuwe actieve kern in gang geschoten. Voorzitter is Jan Dhaene, gewezen groen europarlementslid en thans bij de sp.a.

Pluralistisch

Onmiddellijk is de nieuwe ploeg aan het werk getogen. Er wordt een inventaris opgesteld van de knelpunten voor fietsers op Kortrijks grondgebied. Jan Dhaene nam de voorzittershamer over van pionier Wim Van Staeyen. Waar is de tijd toen Wim en companen jaarlijks een symbolische bezetting organiseerden van de tunnel in de Doorniksestraat? Zij hebben hun slag thuisgehaald. Bij de verbouwing van de tunnel hebben de fietsers in beide richtingen een vrijliggend en minder steil fietspad gekregen.

Zelf werd ik lid van de Fietsersbond na een bezoek van een uitermate wervend bestuurslid. Als fervent fietser – ik ben zelfs lid van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond -- was ik toch al van plan om lid te worden, maar de werver liet mij echt geen keuze: het was aansluiten of aansluiten. De man, Jan Goeminne, bleek buschauffeur te zijn èn lid van NV-A. Naar verluidt, is hij thans kabinetschauffeur bij Vlaams minister Geert Bourgeois (NV-A).

In de gemeenteraad werden de standpunten van de Fietsersbond in het verleden naar voren geschoven door groen raadslid Hilde Damman, de partner van Jan Dhaene. Van meet af aan in het bestuur  (als medestichter) was en is ook gewezen Agalevgemeenteraadslid Juul Debaere (ondanks zijn hyperactieve inzet niet meer op een verkiesbare plaats gezet in 2000). Wie eveneens van in den beginne lid was, is Felix Decabooter, gewezen CVP-schepen van verkeer in Kortrijk, die de bewegingen rond zijn beleidsdomein van dichtbij wou opvolgen. Zou huidig schepen Guy Leleu (CD&V) lid zijn? In elk geval kan niet ontkend worden dat de Kortrijkse Fietsersbond pluralistisch is samengesteld.

Lid worden

Zelf ben ik geen bestuurslid van de Kortrijkse Fietsersbond, wegens geen tijd. Toch kan ik iedereen aanraden lid te worden van de bond. Het is een echt syndicaat van en voor de fietsers geworden. De lidmaatschapsbijdrage is 18 euro voor een individuele aansluiting en 25 euro voor gans het gezin. Als lid ben je automatisch aangesloten bij een groepsverzekering rechtsbijstand van de maatschappij DAS. Wanneer je als fietser betrokken geraakt bij een ongeval, krijg je de nodige juridische steun. Wie lid wil worden, surft naar http://www.fietsersbond.be.

Syndicaat

De Fietsersbond verdedigt zowel op Vlaams vlak als lokaal de belangen van de fietsers. Zo steigerde de bond onlangs tegen een uitlating van Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V). De minister-president had de fietsvergoeding voor werknemers afgeschilderd als 'een maatregel die handenvol geld kost en weinig bijdraagt aan het woon-werkverkeer'. Direct kroop de Fietsersbond in zijn pen en produceerde een indrukwekkende reeks argumenten voor het nut van de vergoeding.

Een derde van alle woon-werkverplaatsingen gaan niet verder dan 5 km, een perfect fietsbare afstand. Toch gaan bijna de helft van die werknemers met de auto. Files kosten meer dan 150 miljoen euro per jaar. Met die kost vergeleken is de fietsvergoeding minder dan een peulschil. Niet alleen de overheid, maar ook meer en meer private bedrijven, ook grote, staan aan hun personeel een fietsvergoeding toe. Zij doen dat niet alleen onder druk van de vakbonden, maar ook omdat het bewezen is dat naar het werk fietsen de gezondheid bevordert en dus de ziektedagen vermindert. Ook bij het personeel van stad Kortrijk en van het Kortrijkse OCMW krijgen de fietsers een fietsvergoeding.

Kortrijkse knelpunten

Zoals gezegd, ijvert de Fietsersbond in Kortrijk voor het wegwerken van de knelpunten. Hoewel de stad een aanzienlijke inspanning doet voor de veiligheid en het comfort van de fietsers (op de begroting 2006: 1.375.000 euro voor de aanleg van nieuwe fietspaden en 250.000 euro voor onderhoudswerken aan fietspaden), zullen er altijd andere knelpunten opduiken. Het is belangrijk dat die worden doorgespeeld aan de verantwoordelijke instanties.

Een situatie die van mij persoonlijk de titel krijgt van ambetantste fietsplek van Kortrijk, vind je aan het opritcomplex van de E17 en de R8 in de Oudenaardsesteenweg. Het rondpunt is voor fietsers maar te dwarsen op gevaar van lijf en leden. Het gevolg is dat velen die van de Morinnestraat en de Roggelaan komen, hun gezond verstand gebruiken en tegen alle regels in het fietspad links gebruiken. Misschien is dat de oplossing: het linkerfietspad richting Kortrijk verbreden, toegankelijk maken voor beide richtingen, voorrang geven op de auto's die van de autowegen komen, en een oversteek organiseren ter hoogte van café Plaza.

Een andere aanslepende ergerlijke toestand zijn de fietsstallingen aan het station. Aan de achterkant van het station wordt er bij de beesten af gestolen en aan de voorkant zijn de stalplaatsen niet voldoende onderhouden (wrakken blijven plaatsen innemen, beschadigde stalplaatsen worden niet hersteld). Aan de voorkant is er een elektronisch bewaakte stalplaats, maar er is bij de fietsgebruikers enige aarzeling om ze te gebruiken (tegen betaling) sinds het faillissement van de vorige uitbater (Park & Locking Systems). Kan de NMBS of de stad hier niet wat garantie bieden?

E-catalogus gestolen fietsen

Een opsteker voor de Kortrijkse fietsers is de aanpak (ook preventief samen met de dienst veiligheid van de stad) van de fietsdiefstallen door de politie. Op de onvolprezen website van de Politiezone Vlas (http://www.pzvlas.be) kun je zelfs terecht voor een fotografische catalogus van alle gevonden fietsen (Politiezone Vlas >> (brom)fietsen >> Je fiets terug). Het eigenaardigste artikel in die catalogus is een roze en tweeslachtige tandem (zie foto). Wie laat nu zoiets stelen, en wie steelt nu zoiets?

De Kortrijkse fietsersbond werkt nauw samen met vzw Mobiel (verantwoordelijke Gunther Debaerdemaker).  Dat is een Kortrijks sociale-economieproject dat van alles doet met fietsen. Ze promoten het fietsen in stad en streek. Je kan er ook fietsen huren (soms gratis). Op de uitgebreide website van Mobiel vind je onder meer een waaier van fietsroutes in het Kortrijkse.

Fietsersbond: http://www.fietsersbond.be

Kortrijkse Fietsersbond: http://www.fietsersbond.be/Index.asp?pageurl=./Kaart/Ontv...

Politiezone Vlas: http://www.pzvlas.be

Vzw Mobiel: http://www.mobiel.be

 Commentaren

nog meer politieke leden van de fietsersbond hélà, huidig groen raadslid matthieu is ook al jaren lid van de fietsersbond. Ja, inderdaad we waren met Hilde en andere ge-engageerde fietsers de uitvinders van "the last post"geblazen op een trompet in de oude tunnel... gelukkig is de nieuwe tunnel wel goed voor de fietsers... maar er zijn nog heel wat knelpunten. Hopelijk komen alle leden weer actief samen om met een creatief en kritische kijk op het fietsbeleid van de stad héél wat nieuwe impulsen te geven...

Gepost door: cathy | 07-01-06

Cathy Matthieu Oei, Cathy, hoe kon ik jou vergeten?

Maar aangezien ikzelf wel lid ben maar geen bestuurslid, heb ik geen overzicht over wie allemaal lid is. ;-)

Tot maandag in de gemeenteraad!

Gepost door: Marc | 07-01-06

De commentaren zijn gesloten.