02-01-06

Het Oranjehuis neemt zijn intrek in het Hof van Heule


Met steun van stad Kortrijk en het OCMW installeert het Oranjehuis zich in het Hof van Heule, een historische boerderij die de instelling voor jongeren in moeilijkheden al heeft aangekocht. Er zal biologisch geboerd worden; er komen leerateliers; er worden gastenverblijven ingericht voor crisisopvang; en het wordt een 'open' boerderij in de groene gordel in en rond de Heulebeekvallei.


Niet minder dan 100.000 euro brengen de stad en het OCMW bijeen om het Oranjehuis te ondersteunen in zijn project 'Open Boerderij Hof van Heule'. Oranjehuis vzw is een instelling die al jarenlang jongeren in moeilijkheden begeleidt en op weg zet om zich zelfstandig door het leven te slaan. De begeleiders spreken daartoe de positieve krachten van de jongeren en hun leefomgeving aan. Samen met de jongeren en hun gezinnen gaan ze in tegen maatschappelijke uitsluiting en pogen ze hen actief te laten deelnemen aan de samenleving. Uitdrukkelijk zegt de vzw humanistisch en pluralistisch geïnspireerd te zijn.

De betrokken jongeren (12 tot 18 jaar, en voortzettingsmogelijkheden tot 21) worden aangebracht door de jeugdrechtbank of het comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Er is een begeleidingshuis voor een 16-tal inwonende jongeren die er gemiddeld een half jaar verblijven.Er zijn mogelijkheden voor begeleid wonen tot 21 jaar. Er is het dagcentrum Jozin; er zijn trainingsateliers; er is een 'contextproject' als alternatief voor plaatsing, enzovoort.

Bij een steunactie van de Rotary Club van Kortrijk beschreef Oranjehuisdirecteur Willy Vandamme zijn contextproject als een zinvolle aanpak om jongeren uit een jeugdgevangenis te houden: “Bij ons kost een jongere 10.000 euro, in Everberg 125.000 euro”. Zijn methode behandelt de jongere in zijn omgeving. Met hem of haar wordt een programma opgesteld. De naaste omgeving van de jongere zit mee aan tafel. Het slaagpercentage is 75%.

Het Hof van Heule is een boerhof met aanzienlijke historische betekenis. Het was in het ancien regime het centrum van de Heerlijkheid van Heule en de heren waren ook heer van de parochie. De heren van Heule waren leenman van het Kasteel van Kortrijk en hadden op hun beurt ettelijke onderleenmannen in Heule en omstreken. Daar zijn wat rijkdommen over de vloer gekomen voordat de Franse revolutie korte metten maakte met dat systeem. Het Hof bezit een monumentale poort van 1721 met daarop de wapens van de herenfamilie Van Liedekerke. Er staat ook een grote cichorei-ast van 1885. De boerderij beheerst een groot en groen stuk van de Heulebeekvallei.

Het Oranjehuis wil in het Hof van Heule starten met landbouwactiviteiten en daarmee zijn leerateliers uitbreiden. Iedereen zal de biologische land- en tuinbouw mogen komen bewonderen. Er is plaats om de bestaande ateliers hout en bouw, metaal, smidse en elektriciteit over te brengen. Ook het trainingscentrum en het dagcentrum Jozin (nu nog Oude Ieperseweg 53 in Heule) komen over naar het Hof. Door die nieuwe bestemming kan het waardevolle Hof van Heule gespaard blijven.

Het Oranjehuis kocht de historische boerderij op eigen houtje met steun van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (Vlaamse Gemeenschap), de Provincie West-Vlaanderen, Monumentenzorg, enzovoort. Voor de inrichting en het personeel dat erbij moet komen (tot 4,5 voltijdse jobs), geven de stad en het OCMW financiële steun. Er wordt 75.000 euro geput uit het Fonds voor Sociaal Kapitaal dat de stad en het OCMW in 2003 oprichtten (beide instanties staken er 125.000 euro in). Dat geld gaat naar de diverse ateliers waarin opleidings-, werkervarings- en tewerkstellingsprojecten worden gehouden.

De stad geeft bovendien een aanvullende tegemoetkoming van 25.000 euro voor de aanwerving van een nog een nieuw personeelslid. Dat zal specifiek ingezet worden voor omkaderingsactiviteiten en de uitbouw van diensten voor de Heulse bevolking. De Kortrijkse Werkwinkel zal de hele operatie opvolgen.


De commentaren zijn gesloten.