31-12-05

Op de drempel van 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het allerbeste voor 2006,

voor alle bezoekers

en al wie jullie nauw aan het hart ligt.


In elk geval wordt het een boeiend jaar voor Kortrijk.


30-12-05

Van paaltjes in Rollegem en hun gevolgen

Na herhaalde overstromingen in de Kortrijkse deelgemeente Rollegem (Tulpenpark, Schepenhuisstraat, enzovoort) werd met man en macht naar oplossingen gezocht. Het Vlaamse Gewest, de Provincie West-Vlaanderen en Stad Kortrijk deden alle hun deel. Sinds 2004 kan Rollegem op beide oren slapen. Maar in de marge van de grootschalige werken speelde zich een conflict af, dat pas nu zijn ontknoping kent. Onlangs nam het college van burgemeester en schepenen akte van een arrest van het Hof van Beroep van Gent. De stad gaat vrijuit en de klager krijgt zijn schadevergoeding. Uit het leven gegrepen ...


Rollegem is een van de schilderachtigste deelgemeenten van Kortrijk. Zeker het dorpsplein is een omrit waard. Maar na een bescheiden woonuitbreiding kreeg de gemeente geregeld last van overstromingen. Het Tulpenpark, een sociale verkaveling, en de Schepenhuisstraat, een klassieke verkaveling, liepen bij felle regenval steevast onder. Fractiegenoot Roger Lesaffre (van de sp.a en van Rollegem) stond vaak met zijn botten in de overstroomde livings om zijn buren moed in te spreken. Hij liet niet na het schepencollege op tijd en stond te interpelleren.

Een eerste poging om iets aan die weerkerende wateroverlast te doen, kwam al van de bestuursploeg onder vorig burgemeester de Bethune. Nadien kwam een geïntegreerde aanpak waarbij het Vlaamse Gewest, de Provincie West-Vlaanderen en Stad Kortrijk de handen in mekaar sloegen. Het Vlaamse Gewest legde een bufferbekken aan in de Schepenhuisstraat; de provincie groef een bufferbekken aan de Weimeerschbeek in de Schreiboomstraat en ruimde de Fabrieksbeek; de stad vergrootte de buffercapaciteit van de Bondillebeek door haar gedeeltelijk om te leggen.

Maar onder de Bethune had het stadsbestuur andere plannen gehad. Aan de Bondillebeek wou men een waterspaarbekken. Ter voorbereiding daarvan gaf de stad aan NV Belconsulting de opdracht opmetingen uit te voeren op een weide van de Rollegemse landbouwer Marc Brouckaert, Rollegemplaats 5. Om die opmetingen te kunnen doen, plaatste NV Belconsulting op 13 september 1999 paaltjes in die weide. De koeien op de weide geraakten door de ongewone drukte een beetje uit hun normale doen. Verschillende koeien kwetsten zich aan de paaltjes. Hoe erg de schade was, is niet helemaal duidelijk. Vooraan in het arrest is sprake van een noodslachting van 'een aantal koeien'; verderop is nog slechts sprake van 'het verlies van een koe'.

Landbouwer Brouckaert alarmeerde de Kortrijkse politie, die een PV opstelde, maar dat werd geseponeerd (zonder gevolg geklasseerd). Verstandig sprak de boer dan maar zijn familiale verzekering aan en die vroeg schadevergoeding aan de verzekering van stad Kortrijk: Ethias. Bij Ethias heeft Kortrijk een 'verzekering van de algemene aansprakelijkheid en rechtsbijstand van steden en gemeenten'. En uit ervaring weten wij dat Ethias niet rap toegeeft en eerst al zijn rechten uitput bij de rechtbank. Zo ook hier. Ethias weigerde Broukaert schadevergoeding te betalen om volgende redenen. De heer Brouckaert zou op de hoogte zijn geweest van het exacte tijdstip van de opmetingen. Hij had er volgens Ethias maar moeten voor zorgen dat hij zijn koebeesten aan de kant hield.

De landbouwer gaf zich niet gewonnen. Hij dagvaarde NV Belconsulting tot betaling van een schadevergoeding wegens: het verlies van een koe, tijdverlies, kosten van een veearts, en verlies van melk bij andere koeien. NV Belconsulting verweerde zich met de stelling geen enkele fout te hebben gemaakt die enig verband kon hebben met de schade. Als terugvalpositie stelde NV Belconsulting dat, als zij verantwoordelijk zou zijn, zij gedekt was door Stad Kortrijk in wiens opdracht zij handelde. Op die manier kwam ook de stad in het conflict. Om de stedelijke belangen te verdedigen deed het stadsbestuur een beroep op advocaat Marina Fechner.

De Rechtbank van Eerste Aanleg deed een uitspraak op 8 september 2003. De vordering van Marc Brouckaert tegen NV Belconsulting werd toelaatbaar en gegrond verklaard. En de rechter volgde NV Belconsulting niet waar het bureau zich wou wegsteken achter de brede rug van de stad. Conclusie: NV Belconsulting moest betalen.

Het studiebureau kon zich daarbij niet neerleggen en ging in beroep bij het Hof van Beroep van Gent. Het Hof velde arrest op 27 oktober 2005; het arrest is dus nog warm. Daarin kreeg de eerste rechter volledig gelijk. NV Belconsulting werd bovendien veroordeeld tot de gerechtskosten. Het Hof stelt lakoniek vast dat niet de Stad maar de NV de paaltjes plaatste. In het contract dat de stad afsloot met het studiebureau staat niets concreets over de plaating van paaltjes. Het behoorde dus tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van NV Belconsulting de nodige zorgvuldigheidsregels in acht te nemen. Marc Brouckaert haalt zijn slag dus thuis, na 5 jaar; en de stad ontspringt de dans.

Intussen heeft de stad daar zijn deel van de waterbeheersingswerken uitgevoerd. Er is uiteindelijk geen waterspaarbekken gekomen in de weide van Marc Brouckaert. Men heeft er de Bondillebeek een stuk omgelegd. Er is een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Schepenhuisstraat en er is een kleine bufferzone voor regenwater gegraven aan de Molenkouter. De werken waren gebudgetteerd op 6.398.000 euro en waren voor 100% gesubsidieerd door het investeringsfonds West-Vlaanderen. De Tieltse aannemer Van Hulle won de aanbesteding.
29-12-05

De saga van de Kortrijkse lokale Radio Gemini op het wereldwijde web

Gestart in 1979 in de illegaliteit was Radio Gemini een van Vlaanderens eerste lokale radio's. Het op vrijwilligers gesteunde station bediende groot-Kortrijk tot 1987. Sinds vorige week is het terug. Deze keer in de virtuele ether: http://www.radiogemini.be.


Op 23 december 1979 ging Vlaanderens eerste lokale radio, Radio Gemini, van start, vanuit Herseaux. In Wallonië trad de overheid minder streng op tegen 'illegale' zenders omdat de RTBF minder gekant was tegen private concurrentie dan de toenmalige BRT. Vanuit de Moeskroense deelgemeente besteek Radio Gemini niet alleen Kortrijk en een groot deel van Zuid-West-Vlaanderen maar ook het Moeskroense; naast de Nederlandstalige uizendingen was er ook een 'service francophone'.

Voordien was er voor 1 april 1979 al een lokale radio, Radio Zuid aangekondigd. Maar voor hij van start kon gaan, werden de installaties in de Kortrijkse Roterijstraat in beslag genomen. Ook over de taalgrens werd Radio Gemini in de beginjaren geregeld belaagd door de pakkemannen. Vandaar verschillende verhuizingen, al dan niet gedwongen of op de vlucht: naar Dottignies, naar een noodstudio in Kortrijk, naar Moeskroen en uiteindelijk in 1982 naar het dak van de Hallen van Kortrijk (nu Xpo).

Radio Gemini stond op zijn strikte neutraliteit. Die eigenschap is ook opgenomen in de naam: 'Gemeenschappelijke En Muzikaal Informatief Neutrale Instelling'. Gemini is ook latijn voor tweeling. Een station dat zijn klanken zowel over Kortrijk als over Moeskroen uitstrooide kon die naam terecht dragen. In de horoscoop staat tweeling voor communicatie. Gemini was ongetwijfeld een naam waarover was nagedacht.

Radio Gemini steunde hoofdzakelijk op de onbaatzuchtige inzet van vele vrijwilligers. In de acht jaar waarin de radio uitzond, boden meer dan 300 mensen hun medewerking aan. Ontelbare luisteraars genoten van de uitzendingen die vanaf 1981 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 te horen waren. Het verenigingsleven en dienstverlenende organisaties stelden de informatieve mogelijkheden die Radio Gemini bood erg op prijs.

De site www.radiogemini.be is van meet af aan goed gestoffeerd. De geschiedenis wordt bijgelicht; een pak foto's en een video worden vrijgegeven. Nostalgie komt bovendrijven als je de kans krijgt de jingles van 1979-1982 en het 'jinglepakket Kritz' van 1982 te laten weerklinken. Het is de bedoeling alle medewerkers een tribune te bieden. En voor wie al die herinneringen te machtig worden, is er een Gastenboek. Als kerstgeschenk kwam er de integrale weergave van de Radio Gemini-brochure van 1982 in pdf-formaat.40 interessante Kortrijkzanen afgeluisterd

 

Doe jezelf voor nieuwjaar een Kortrijks boek cadeau. Joost Strosse heeft er zo juist een gepubliceerd. 40 gesprekken met beroemde en minder beroemde maar daarom niet minder interessante Kortrijkzanen.


Ongetwijfeld heb je ook al eens aardappelen geschild. De blanke patatten gaan in een kom water en de krullen vergaar je op een oude krant. Dan loop je groot gevaar. Je oog valt op een krantentitel, je begint te lezen en voor je het weet, loopt het eten een uur vertraging op. Het jongste boek van Joost Strosse heeft ook dat effect. Even bladeren is voldoende om je aan het grasduinen te zetten, en voor je het beseft, heb je uren gelezen.

Het boek 'Gesprekken met Kortrijkzanen', Joost Strosse, november 2005, is very 'what you see is what you get'. Het boek is van de bladzijden 1 tot 124 gevuld met niets anders dan gesprekken. Zoals in 'real life' is ook in het boek het ene gesprek het andere niet. Soms zijn het diepgaande conversaties, grondig voorbereid met bronnenonderzoek en historische opzoekingen. Andere gesprekken zijn de vrucht van de inspiratie van het moment, waarbij de sympathie of het inlevingsvermogen van Joost Strosse hun sporen nalaten. De gesprekken zijn dan ook afgedrukt als gesprekken, meestal ongepolijst en authentiek.

Joost Strosse zocht (vond?) zijn gesprekspartners in uiteenlopende lagen van de Kortrijkse bevolking. Het verst van mij af staan de figuren uit de Kortrijkse cultuurscène van voor 1968. Juist daardoor hebben die gesprekken, met bijvoorbeeld Antoon Vander Plaetse, iets intrigerends; ze geven een blik op een wereldje dat voorbij is maar dat toch zijn sporen heeft nagelaten in Kortrijk. Andere gesprekken zijn bijna geschiedkundige documenten, omdat zij de laatste getuigen aan het woord laten van levensstijlen en beroepen die thans niet meer bestaan. Een juweeltje is het klapke met Marie-José Mondy die tot in de jaren 80 een touwenwinkel uitbaatte in de O.L.Vrouwestraat. Joost Strosse zag haar voor de laatste keer een artisanale zeef maken; daarmee werd achter een eeuwenoud ambacht een punt gezet.

Het bevreemdende aan het boek is dat je tussen de sociale, culturele en zelfs industriële 'archeologie' ook figuren van vandaag aantreft zoals kameraad Rudy Dejaeghere, centrummiddenstander Gerard Parmentier, restaurantuitbater Douglas Loosveldt en beeldhouwer Paul Van Rafelghem. Zo verneem ik in het boek ook dat gewezen burgemeester Emmanuel de Bethune zijn mémoires aan het schrijven is; daar kijken meer mensen naar uit! Vooral het gesprek met levenskunstenaar Jozef Dekimpe heb ik met veel interesse ... afgeluisterd. Want dat is het voordeel van interviews zoals Joost Strosse ze afneemt: je hebt de indruk dat je op een terrasje een gezelschap bezig hoort en je zet je oren open.

Joost Strosse is een gegradueerd bibliothecaris en documentalist. Hij werkte als bibliothecaris in de Kortrijkse stadsbibliotheek. Hij was en is eveneens correspondent van heel wat kranten en tijdschriften. Als bibliothecaris en als journalist was hij goed geplaatst om interessante mensen tegen het lijf te lopen. Joost Strosse fotografeert eveneens en zijn werk was te zien op tentoonstellingen – zijn jongste boek staat trouwens vol foto's, zowel van zijn hand als van collega's. Op de kaft staat een panoramisch beeld van de Grote Markt, getrokken op de toren van Sint-Maartenskerk, ongeveer van op de plaats waar nu de befaamde webcam staat die dag in dag uit onze markt op het wereldwijde web plaatst. Joost Strosse was ook voorzitter van de Kunstkring van het Kortrijkse stadspersoneel.

Het boek 'Gesprekken met Kortrijkzanen' is uitgegeven door de auteur zelf. Het is te verkrijgen door 15 euro (+ 2 euro portkosten) over te schrijven op rekening 778-5035368-56 van Joost Strosse, Adolf Bayerlaan 2, 8500 Kortrijk, 0494 92 35 27. E-mail: joost.strosse@pandora.be.
28-12-05

De rangschikking van de Kortrijkse sportclubs volgens stadssubsidie

Voor in totaal 66.693 euro subsidies aan Kortrijkse sportclubs zijn op het college van burgemeester en schepenen van 13 december jl. uitgedeeld voor 2005. In de competitie voor de grootste subsidie wint KV Kortrijk Jeugd. Die subsidies worden niet willekeurig uitgedeeld. Er is een streng normenstelsel goedgekeurd door de Stedelijke Sportraad waarin o.m. al die clubs vertegenwoordigd zijn. En niet te vergeten: de clubs kunnen gratis gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en van de sportzalen van scholen waarmee de stad een overeenkomst heeft gesloten.

Een sportclub die in Kortrijk een stedelijke subsidie wenst, moet wekelijks trainen! Toch gedurende acht maanden van het jaar. Clubs die een eigen kantine uitbaten, krijgen wat minder subsidie. De subsidies worden verdeeld volgens een puntenstelsel; clubs met ploegen die professionele sportbeoefenaars opstellen, krijgen voor die ploegen geen punten. Een club kan niet meer subsidie bekomen dan 40 maal zijn gemiddelde lidmaatschapsbijdrage.

Dat zijn enkele uittreksels uit het normenstelsel dat de Stedelijke Sportraad heeft goedgekeurd voor de verdeling van de stedelijke sportsubsidies. Aangezien de clubs vertegenwoordigd zijn in de Sportraad, bewaken zij als het ware zelf een faire verdeling van de subsidies.

Overigens hebben de sportclubs niet te klagen in Kortrijk. Zij kunnen gratis gebruikmaken van de stedelijke sportinfrastructuur en bovendien ook van de sportinstallaties van de scholen waarmee de stad een raamcontract heeft gesloten. Het is een verstandige oplossing om ook zoveel mogelijk sportinfrastructuur van scholen in te schakelen. 's Avonds staan die zalen, betaald met gemeenschapsgeld, toch leeg.

Daarnaast heeft Kortrijk nog subsidies klaar voor wielerwedstrijden en 'hoogstaande nationale en internationale sportmanifestaties'. De Ronde van Vlaanderen krijgt volgend jaar een bijzondere subsidie.

Als we over de stedelijke sportinspanningen spreken, moeten we zeker vzw Sport+ vermelden, of we vergeten meer dan de helft. De stedelijke vzw Sport+ kan beschouwd als een zeer grote omnisportclub. De vzw leeft grotendeels van eigen inkomsten maar de stad stopt hem daarbij ook nog eens zowat 125.000 euro per jaar toe. Dat geld is goed besteed. De vzw doet aan grootschalige sportpromotie en brengt daarbij een uitgebreid en gevarieerd sportaanbod voor jong en oud: van sportcursussen, sportkampen en -klassen tot allerhande permanente sport- en fitnessactiviteiten.

Zie: http://www.kortrijk.be/indexdyn.php?f1=255&f2=8669&am...

 ClubSubsidie
1KV Kortrijk Jeugd (voetbal)9223
2Kortijk Sport CB (basket)5011
3Kortrijkse Zwemkring KZK4047
4Basketteam Kortrijk2776
5Olbak Bissegem (basket)2246
6KZK Waterpolo2074
7Handbalclub Apolloon Kortrijk1825
8Kon. Kortrijk Sport Atletiek1751
9FC Marke (voetbal)1706
10Werkingsbudget stedelijke sportraad1563
11Judoschool Kortrijk1517
12Racing club Bissegem (voetbal)1512
13Kortrijkse Volleybalschool1376
14WS Bellegem (voetbal)1339
15Olumpia (zwemmen)1320
16KVC Tonido Heule1177
17Volleybalclub Marke-Webis1134
18Olympos Marke (basket)1123
19Volleyteam Kortrijk1112
20Kon.Sportvereniging Kortrijk (voetbal)1102
21Ruitersclub Leiedal1094
22MV De Weimeersen-De Platse (minivoetbal)1000
23MV Kortrijk '96 (minivoetbal)1000
24Noordstar Heule972
25Leiebadminton960
26Judoschool PTI Kortrijk898
27KFC VAR (voetbal)778
28Vzw Curtrycke rugbyclub778
29Mardavo Marke (volleybal)767
30Bidavo Bissegem (volleybal)713
31Epona (ruiterssport)690
32Kon. Kortrijkse Yacht- en Kanoclub647
33Markse Tennisclub633
34Hajime Heule (karate)630
35Shokotan Marke (karate)559
36Tennisclub De Eglantier545
37Saeftinghe (ruitersclub)524
38TTC Atanis Kortrijk (tafeltennis)473
39Kortrijk Karate Academie447
40Atletiekbeweging Marke442
41Waterpolo Kortrijk400
42Sporta Marke (omnisport)360
43Jitsu Kyoei Aalbeke303
44Kortrijkse Triatlon- en Duatlonclub298
45Kinepolis Wikings Kortrijk (basket)281
46Kon. Turnvereniging Kortrijk253
47Vl. Federatie Gehandicaptensport Jongeren (omnisport)253
48Wijksportraad Marke (buitengewone subsidie 2004)236
49Rollegemse Tafeltennisclub233
50Reddersclub Kortrijk222
51Kortrijk Boxing Team (buitengewone subsidie 2004)220
52Wandelclub Marke207
53Kon. Handbooggilde St. Sebastiaan Bissegem190
54TTC Heule (tafaltennis)160
55Kortrijkse Bergsportclub154
56Kortrijkse Duikersclub KDK134
57Kon. Karabiniers Groeninge125
58Gezinsbadminton Heule (jubileumsubsidie)124
59BT Kortrijk (buitengewone subsidies 2004)120
60Kwon (taekwondo)117
61Petanqueclub PC Kortrijk104
62St.-Barbara Marke (karabijnschieten)100
63KSV De Pelikaan (wielersport)100
64Speleoclub SC 33100
65St.-Jozef Kortrijk (volleybal)100
66Kon. Biljart De Gilde Hoger Op100
67Vermaak na de Arbeid (volleybal)100
68Willen Tell (karabijnschieten)100
69De Haerne Club Kortrijk (omnisport)97
70De Groeningewandelaars95
71Mimosa (omnisport)92
72De Sportieve Bevers (zwemmen)90
73Ryugi (ju-jitsu)67
74Boxing Team Kortrijk56
75Rolschaatsclub Rollegem40
76Karate Dames Marke40
77Vlasboys (voetbal)40
78VSOG Groeninge (rolstoelbasket)40
79VC Bellegem (volleybal)40
80Gulden Sporen (voetbal)40
81MV KBC-CCS De Eikel (minivoetbal)40
82Duikschool Delphinus40
83DMVC De Blauwe Druve (minivoetbal)40
84VIVO SVV (turnen)40
85BT Weimeersen (basket)40
86Stubel Dupresdruk Bellegem (voetbal)40
87Slow Rollegem (basket)40
88Kon. Handbooggilde St. Sebastiaan Kortrijk40
89Dagyma (dansen)40
90Turnclub KBG Fit en Gezond40
91FC Eikelaar (voetbal)40
92Kortrijkse badmintonclub40
93Volleyko40
94KAV St.-Elisabeth (turnen)40
95Body Building KBBC40
96Soc. Turnkring Volksrecht40
97VB Blauwpoort (volleybal)40
98Olumpia Marke (volleybal)40
99VOKO (volleybal)40
100Fomeco (volleybal)40
101White Star (voetbal)40
102Stadspersoneel Kortrijk (voetbal)40
103Kon. Vriendenkring Scheidsrechters (voetbal)40
104Squadra Azuri (voetbal)40
105Gezinsbadminton Heule40
106De Sluiters (volleybal)40
107Doelschutters Willem Tell (boogschieten)40
108AID Verzekeringen (basket)40
109RVC Bellegem (volleybal)4027-12-05

Organisatoren: een schat aan tips (behalve die ene)!

 

Waar kun je voor een prikje partytentjes huren voor een straatfeest in Kortrijk? Bij de 'cel economie' van de stad, zeg maar bij schepen Jean de Bethune. Waar vind je die informatie? Wel, in de 'wegwijzer voor organisatoren' in de cultuuragenda 2006 van Kortrijk. Een uitgave van die andere CD&V-schepen, Stefaan Bral.


De ganse Kortrijkse culturele sector, alle organisatoren, kunstenaars, vrijwilligers en bestuursleden, kregen een zinvol eindejaarscadeautje van cultuurschepen Stefaan Bral. Het is een combinatie van agenda en gids voor organisatoren, boordevol praktische informatie. Wie weet of er nog te krijgen zijn. Would-be organisatoren, bel het Cultuurloket: 056 27 74 00.

De mooie publicatie bevat 2 delen.De eerste 75 bladzijden zijn een naslagwerkje voor organisatoren. De directie Cultuur van de stad heeft de meest bruikbare gegevens bijeen gesprokkeld en is daar erg ver in gegaan. Al het beschikbare krijgt een vermelding, met practische doorverwijzing.

Zo krijgen mensen die iets willen op touw zetten de keuze uit niet minder dan 14 stadslokalen, van de stadsschouwburg en de ontmoetingscentra en buurthuizen in verschillende deelgemeenten tot de recente of nog af te werken infrastructuren zoals het Muziekcentrum (ex-radio2), het Erfgoedhuis (Berg van Barmhartigheid), de Tacktoren en de Pentascoop (Buda) en de Kleizaal (Pottelberg). Daarnaast zijn er nog diverse tentoonstellingsruimten (ook van particulieren) en wordt haarfijn geëxpliceerd hoe je iets kunt doen in parken, straten en pleinen.

Zeer interessant zijn de opgesomde mogelijkheden om aan uiteenlopend materiaal te komen, zoals podia, tribunes, expositiemateriaal, audio-visuele middelen, geluid en belichting, enzovoort. Een andere behoefte van organisatoren is geld. De stad subsidieert zowel verenigingen en semi-professionele organisaties als projecten. Maar er zijn nog zoweel andere subsidies te bekomen, van de provincie, de Vlaamse overheid, Europa... De wegwijzer zet je op het goede pad.

Onmisbaar is de lijst van tips en verplichtingen voor organisatoren. Denk maar aan Sabam, billijke vergoeding, accijnzen, verzekeringen, veiligheidsmaatregelen en milieuvoorschriften. En ten slotte krijg je ook een nuttig overzicht van de verschillende mogelijkheden om je evenement bekend te maken.

De laatste tip van het vademecum zou ik aanraden te negeren: om flyers uit te delen, zou je volgens de brochure een toelating moeten aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen. Onzin; een dergelijke verplichting is volgens mij in strijd met de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Je riskeert niets door foldertjes uit te delen zonder toelating. Geen procureur zal zijn tijd verspillen met een aanklacht voor de rechter. En zelfs al moet je voor de rechter komen: je wint het op 1 been (en dat wordt een plezierige testcase!).

Die schat aan nuttige informatie zou perfect kunnen aangeboden worden op het internet, op de cultuurbladzijden van de website van stad Kortrijk. Daar is niets te vinden. Toch een minnetje, dat evenwel gemakkelijk kan hersteld worden.

Na al die informatie vind je in hetzelfde boekje een dagagenda voor 2006. Daarin staan meteen al op de juiste datum een aantal evenementen opgenomen. Streep aan: maandag 1 mei: Mayday Festival, aangeboden door de socialistische beweging. En schepen Bral kent zijn publiek: voor de zaterdagen en de zondagen is telkens drie keer zoveel schrijfruimte opgenomen. Op elk blad staat een maandkalendertje met de begonnen week in een kader. De agenda sluit met een jaaroverzicht voor 2007, met inbegrip van een lijst van de feestdagen.

En om het de cultuurparticipanten nog gemakkelijker te maken, is er nu ook het Cultuurloket. Daar kun je met al je vragen over cultuur en festiviteiten terecht. Telefonisch: 056 27 74 00. Mailen: cultuurloket@kortrijk.be. Of passeren in levende lijve: balie directie cultuur in het nieuwe stadhuis in de Leiestraat. En nu nog een speciale website met wat interactieve mogelijkheden...
26-12-05

Elke dag fruit houdt Kortrijks stadspersoneel gezond en fit

 

Het stadspersoneel van Kortrijk krijgt voortaan elke week een stuk fruit, naar keuze zolang de voorraad strekt. Dat besliste het college van burgemeester en schepenen op 13 december 2005. Bravo! Maar mag het iets meer zijn?


In de scholen loopt al langer het schoolfruitproject Tutti Frutti. Met steun van de Vlaamse overheid, fruitinvoerders (Zespri Kiwi's bijvoorbeeld) en fruitproducenten kunnen basisscholen tegen een schappelijke prijs elke week fruit inkopen bij plaatselijke fruithandelaars of de Colruyt. Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo, 22 vzw's in Vlaanderen) van ter plaatse staat de campagne bij met didactisch materiaal; zo kunnen de leerkrachten hun lessen een fruitige toets geven. Ook de mutualiteiten verspreiden leerzame informatie. Het project wordt gefinancierd door een jaarlijkse bijdrage van de ouders. Ooit was het een voorstel van de sp.a om elk kind elke dag een gratis appel te geven; het voorstel heeft het niet gehaald.

Het project Tutti Fruti werd op touw gezet toen bleek dat 57% van de kleuters niet dagelijks fruit te eten kregen. Bij de 15- tot 18-jarigen blijkt nog niet de helft iedere dag een stuk fruit te verorderen (54% van de meisjes en 36% van de jongens). En de fruitconsumptie daalt nog. Fruit is een noodzakelijk bestanddeel van gezonde voeding. Dat fruit helpt om kanker en hart- en vaatziekten te voorkomen, is een wetenschappelijk bewezen feit.

De initiatiefnemers hopen dat de directies van hun kant ook een inspanning doen en dat er wat meer fruit in de schoolmaaltijden wordt opgenomen. De bedoeling is ook de smaak van de jongelui te verbreden, zodat ze hun neus niet optrekken bij al dat natuurlijk lekkers buiten de appelsienen en de appels. De actie is een groot succes.

Stadspersoneel

Vzw Logo Zuid-West-Vlaanderen wil de actie uitbreiden naar de volwassenen. De bedrijven kregen een informatiebrochure en een voorstel om elke week een gevarieerde hoeveelheid fruit te laten aanleveren voor het personeel. Na lang beraad (3 maanden!) besliste het stadsbestuur een dergelijk fruitabonnement te nemen. Van januari tot en met juni 2006 komt er elke week fruit op tafel voor 415 personen. De lekkernijen worden bedeeld in het dakcafé van het nieuwe stadhuis, in de lokalen van de milieudienst in de Rekkemsestraat, bij de sportdienst in het sportcentrum Lange Munte, en bij de brandweer. Het personeel hoeft niets bij te dragen. De stad tracteert; kost: 1.328 euro.

Ik sta volkomen achter de goede bedoelingen van het project. Maar zijn er slechts 415 personeelleden werkzaam bij de stad? Nee, het zijn er een pak meer. Nu weet ik ook wel dat je niemand kunt verplichten elke week een stuk fruit tot zich te nemen, maar ik voorspel dat de voorraad elke week te rap op zal zijn. En waarom maar een enkele keer per week? Vergelijk dat eens met de sloten koffie die dagelijks gedronken worden. Fruit is niet alleen gezond en doktersbriefjes voorkomend; zoals koffie heeft het ook een opkikkerend effect, in de zware momenten rond 3 uur bijvoorbeeld (ik spreek uit eigen ervaring). En bovendien verhoogt fruit het werkplezier. In juni wordt het project geëvalueerd; ik hoop dat het dan wordt uitgebreid.


Met dat fruitexperiment vervult de stad een voorbeeldfunctie. Het zou m.i. goed zijn, mochten tal van andere bedrijven dat voorbeeld volgen. Zou fruit zoveel meer kosten dan de koffie en de frisdranken die op veel werkvloeren ter beschikking staan?

 

25-12-05

ZONDAG 25 DECEMBER 2005: het Kortrijkse Paaseiland op kerstdag

 

Je loopt door een schromelijk verloederde buurt en plots waan je je op het Paaseiland. En dat op kerstdag! Voor die cultuurschok moet je in de Kortrijkse Spoorweglaan zijn. Bij nader toezien blijkt de reusachtige begroeide buste niemand minder dan Cowboy Henk te zijn. Hij staat er nog eventjes. Binnenkort vertrekt hij naar het rondpunt van de Oudenaardsesteenweg ter hoogte van de oprit E17. Opdracht vervuld.

Het Kortrijkse 'Paaseiland' is een site met een verleden. Het Stadsontwikkelingsbedrijf zorgt dat de plek ook een toekomst krijgt. De kolos zet intussen veel kritikasters aan het werk: laat ze maar zagen...


Op dinsdag 20 juli 2004 wijdde striptekenaar en all-roundartiest Herr Seele (Peter van Heirseele) het standbeeld in, door het voor de eerste keer te begieten met water. Hij was niet alleen fier als een gieter; hij had ook speciaal zijn gieter meegebracht. Burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) gaf een speechje en de bedenker van het beeld, groenschepen Philippe De Coene (sp.a), keek tevreden toe. Het ontwerp van het beeld is van de hand van genoemde Herr Seele en stelt Cowboy Henk voor, de atletisch gebouwde en zwaarbekinde en -gekuifde hoofdfiguur van een wekelijkse cartoon in Humo.

Onze 'moai' (zoals de beelden met de grote oren op het Paaseiland worden genoemd) is een plantensculptuur van 6 meter hoog. In het karkas is 1,5 ton metaal verwerkt. Het is bekleed met 200 m2 vliesdoek en opgevuld met 17 kubieke meter potgrond. Op die gigantische klomp aarde worden plantjes aangebracht. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er door bloemen gekleurde vlakken zouden ontstaan in de kleuren van stripfiguur cowboy Henk (geel, blauw en roze). Maar dat bleek niet uitvoerbaar. Nadat in de eerste winter alle groene plantjes afstierven, is een uniforme beplanting aangebracht met klimop die tegen de barre winteromstandigheden kan. De mozaïekbeplanting bestaat uit 32.000 plantjes. De ganse installatie kostte 25.000 euro.

Keer

Het groene eilandje aan de Spoorweglaan tussen de Vlamingenstraat en de Keer der Vlamingenstraat heeft een vermeldenswaard verleden. De Spoorweglaan wordt door de oudere Kortrijkzanen nog altijd 'langs de vesten' genoemd, 'aan de vestingsgracht' dus. De laan zonder bomen loopt naast de spoorweg. De spoorweg Kortrijk-Gent was een van de vroegste van België, geopend in 1839 en gebouwd op de toegegooide stadsgracht tussen de Doorniksepoort en de Sint-Janspoort (Pluimstraat). Omdat de stad nog tot 1860 een omgrachting nodig had om octrooien te kunnen innen aan de stadspoorten, werd onmiddelijk een nieuwe gracht aangelegd. Die nieuwe gracht liep op het tracé van de huidige Spoorweglaan.

Het straatje met de naam Keer der Vlamingenstraat heeft een eigenaardige kromme loop in een buurt met allemaal rechte straatjes die naar de 'vesten' liepen. Wat moest het straatje indertijd ontwijken? Waarvoor staat het woordje 'Keer' trouwens? 'Keer' is hier gebruikt in de (Kortrijkse?) betekenis van aftakking. Wel, tussen de Vlamingenstraat en haar aftakking was vroeger een ophoging (molenwal) en daar stond een molen op. Niet voor niets droeg de gewezen werkkledijzaak in het herenhuis, Spoorweglaan 20, vroeger de naam 't Molentje, nu leegstaand.

Steenen Tijdperk

Het eilandje is thans aangelegd als gazon, spontaan in gebruik als het grootste hondentoilet van de stad. Tot voor enkele jaren was het een volgebouwd blok, met zwaar verkommerde panden. Aan de Spoorweglaan bestond het bouwblok uitsluitend uit overjaarse cafés zoals de Maddi en de Tuftuf, alias het Steenen Tijdperk. Het ganse blok is systematisch opgekocht door het Stadsontwikkelingsbedrijf (vroeger Woonregie) en gesloopt. Het uitzicht van de verwoeste grond was evenwel niet veel rianter dan de eerdere krotten. Daarom nam het stadsbestuur de gelukkige beslissing er een voorlopig plantsoen in te richten. Van groenschepen Philippe De Coene kwam het idee om er een groene blikvanger op te plaatsen. En daar staat hij nu, cowboy Henk, turend naar de voorbijrijdende treinen.

Het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) heeft grootse plannen met de buurt van de Spoorweglaan. En die plannen komen echt niet te vroeg. Nu is het ronduit een achterbuurt. Toch is de Spoorweglaan als een van de drukste stukken van de binnenring van Kortrijk een van de etalages van de stad. Bovendien plakt de buurt tegenaan de winkelwandelstraten en doet afbreuk aan de luxueuze uitstraling ervan. Eerder investeerde het OCMW al in de verbouwing van een gewezen vakbondslokaal, het Achturenhuis, tot een buurtcentrum. Een structuurplan van de architectengroep NERO schetst een grondig verbouwing van de Spoorweglaan tot een trendy woon- en werkplaats. In elk geval heeft de laan al haar ligging mee, gericht naar het zuiden.

Redding

Een eerste project dat binnenkort gerealiseerd wordt, komt precies op het tijdelijk parkje van Cowboy Henk. Daar bouwt het kantoor Guido Dedeyne een opvallend appartementen- en kantorencomplex met 4 bouwlagen en een toren met 7 bouwlagen. Het vooruitstrevende project is ontworpen door het architectenbureau Devolder en De Laey (Geert Devolder, Christian De Laey, Saskia Descamps en Mieke Strosse), het bureau dat ook het nieuwe Streekbezoekerscentrum bij de Groeningeabdij voor zijn rekening neemt.

Aan de overkant van het Vlamingenstraatje heeft het SOK eveneens een verkrot pand opgekocht en gesloopt. Voor de liefhebbers: 115 m² te koop in een zone die nu nog ligt te zieltogen maar binnenkort zal boomen. Tussen de Keer der Vlamingenstraat en de Nieuwstraat staan weeral twee krotten te koop. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook hier het SOK de eigenaars zal verlossen van hun probleempanden.

Cowboy Henk staat derhalve stilletjesaan in de weg. Maar dat is altijd zijn grootste ambitie geweest. Ook nu loopt het dolomieten pad dat het perk in twee verdeelt, dood op de brede schouders van de cowboy. Het was de bedoeling van bedenker Philippe De Coene om een verplaatsbare blikvanger neer te poten op verwaarloosde sites in de stad. De komst van de cowboy kondigt de redding aan.

Extravagantie

Cowboy Henk verhuist na de winter. Eerst schreef ik: 'Wellicht krijgt hij een plaats aan de overkant van de spoorweg op de parking Steyts Koer ter hoogte van café Fernand en velomaker Spitters in de Zwevegemsestraat. Ook dat is een zeer in het oog springende locatie die al jaren wacht op stedebouwkundig herstel. In het inbreidingsproject Pradopark (op de plaats van een afgedankte tapijtfabriek en een wirwar van verkommerde beluiken) is de bouw opgenomen van een woontoren aan het rondpunt van de Zwevegemsestraat. Hopelijk zorgt de cowboy er ook hier voor dat het dossier weer op dreef komt.'

Intussen heeft het stadsbestuur beslist het levende beeld niet van hot naar her te verslepen en het een (voorlopig?) definitieve bestemming te geven op het rondpunt aan de oprit van de E17 in de Oudenaardsesteenweg. Ook daar heeft Cowboy Henk wel wat te superviseren. Daar komt het Deltapark, een bedrijvenpark voor hoogwaardige activiteiten, naar een ontwerp van Leiedal.

De verhuis van de plantensculptuur is geen gemakkelijke opdracht. Met zijn gestalte van 6 meter kan cowboy Henk onder geen enkele spoorwegbrug en zou hij een omweg moeten maken tot aan de gelijkvloerse spoorwegovergang aan de Gavers in Harelbeke. Hij wordt dan maar gedemonteerd. Voor de ganse operatie staat 20.000 euro ingescheven op de stadsbegroting 2006. En nogal voorspelbaar was dat een mikpunt voor schimpscheuten van de oppositie tijdens de bespreking in de gemeenteraad. Thans wordt de verkassing van de cowboy op 18.697 euro geraamd.

De oppositie heeft het, naar mijn onbescheiden mening, niet bij het rechte eind. De kritikasters die het beeld al van in den beginne niet konden luchten, evenmin. Als je het beeld al extravagant kunt noemen, is het een pluspunt voor een stad dat er wat extravagantie valt waar te nemen. En de combinatie van natuur en standbeeld, zachte en harde elementen, kunst en kitch, creëert een opmerkelijk object waar niemand van de eerste keer wijs uit geraakt. Ik ben een fan.


Meer foto's: http://kortrijkonvermoedehoekjes.skynetblogs.be