27-12-05

Organisatoren: een schat aan tips (behalve die ene)!

 

Waar kun je voor een prikje partytentjes huren voor een straatfeest in Kortrijk? Bij de 'cel economie' van de stad, zeg maar bij schepen Jean de Bethune. Waar vind je die informatie? Wel, in de 'wegwijzer voor organisatoren' in de cultuuragenda 2006 van Kortrijk. Een uitgave van die andere CD&V-schepen, Stefaan Bral.


De ganse Kortrijkse culturele sector, alle organisatoren, kunstenaars, vrijwilligers en bestuursleden, kregen een zinvol eindejaarscadeautje van cultuurschepen Stefaan Bral. Het is een combinatie van agenda en gids voor organisatoren, boordevol praktische informatie. Wie weet of er nog te krijgen zijn. Would-be organisatoren, bel het Cultuurloket: 056 27 74 00.

De mooie publicatie bevat 2 delen.De eerste 75 bladzijden zijn een naslagwerkje voor organisatoren. De directie Cultuur van de stad heeft de meest bruikbare gegevens bijeen gesprokkeld en is daar erg ver in gegaan. Al het beschikbare krijgt een vermelding, met practische doorverwijzing.

Zo krijgen mensen die iets willen op touw zetten de keuze uit niet minder dan 14 stadslokalen, van de stadsschouwburg en de ontmoetingscentra en buurthuizen in verschillende deelgemeenten tot de recente of nog af te werken infrastructuren zoals het Muziekcentrum (ex-radio2), het Erfgoedhuis (Berg van Barmhartigheid), de Tacktoren en de Pentascoop (Buda) en de Kleizaal (Pottelberg). Daarnaast zijn er nog diverse tentoonstellingsruimten (ook van particulieren) en wordt haarfijn geëxpliceerd hoe je iets kunt doen in parken, straten en pleinen.

Zeer interessant zijn de opgesomde mogelijkheden om aan uiteenlopend materiaal te komen, zoals podia, tribunes, expositiemateriaal, audio-visuele middelen, geluid en belichting, enzovoort. Een andere behoefte van organisatoren is geld. De stad subsidieert zowel verenigingen en semi-professionele organisaties als projecten. Maar er zijn nog zoweel andere subsidies te bekomen, van de provincie, de Vlaamse overheid, Europa... De wegwijzer zet je op het goede pad.

Onmisbaar is de lijst van tips en verplichtingen voor organisatoren. Denk maar aan Sabam, billijke vergoeding, accijnzen, verzekeringen, veiligheidsmaatregelen en milieuvoorschriften. En ten slotte krijg je ook een nuttig overzicht van de verschillende mogelijkheden om je evenement bekend te maken.

De laatste tip van het vademecum zou ik aanraden te negeren: om flyers uit te delen, zou je volgens de brochure een toelating moeten aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen. Onzin; een dergelijke verplichting is volgens mij in strijd met de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Je riskeert niets door foldertjes uit te delen zonder toelating. Geen procureur zal zijn tijd verspillen met een aanklacht voor de rechter. En zelfs al moet je voor de rechter komen: je wint het op 1 been (en dat wordt een plezierige testcase!).

Die schat aan nuttige informatie zou perfect kunnen aangeboden worden op het internet, op de cultuurbladzijden van de website van stad Kortrijk. Daar is niets te vinden. Toch een minnetje, dat evenwel gemakkelijk kan hersteld worden.

Na al die informatie vind je in hetzelfde boekje een dagagenda voor 2006. Daarin staan meteen al op de juiste datum een aantal evenementen opgenomen. Streep aan: maandag 1 mei: Mayday Festival, aangeboden door de socialistische beweging. En schepen Bral kent zijn publiek: voor de zaterdagen en de zondagen is telkens drie keer zoveel schrijfruimte opgenomen. Op elk blad staat een maandkalendertje met de begonnen week in een kader. De agenda sluit met een jaaroverzicht voor 2007, met inbegrip van een lijst van de feestdagen.

En om het de cultuurparticipanten nog gemakkelijker te maken, is er nu ook het Cultuurloket. Daar kun je met al je vragen over cultuur en festiviteiten terecht. Telefonisch: 056 27 74 00. Mailen: cultuurloket@kortrijk.be. Of passeren in levende lijve: balie directie cultuur in het nieuwe stadhuis in de Leiestraat. En nu nog een speciale website met wat interactieve mogelijkheden...
De commentaren zijn gesloten.