24-12-05

Zijn er teveel peuters in Kortrijk of is er te weinig opvang?

Soms verbergen lakonieke zinnetjes schrijnende toestanden. Het stadsbestuur bestelde in 2004 een onderzoek met betrekking tot de kinderopvang in Kortrijk. In het rapport, dat werd voorgelegd aan de gemeenteraad van december 2005, lees ik: "De vraag overstijgt het aanbod. Specifieke tekorten betreffen de kinderen van 0 tot 3 jaar en de occasionele, kortstondige en onregelmatige opvang". Je zal maar kersverse moeder of vader zijn en geen opvangplaats vinden voor jouw kindje. Wat rest jou dan aan mogelijkheden? Je werk opgeven?
 
Vanuit diverse hoeken vraagt men initiatieven van overheidswege om de tekorten aan te vullen. Vroeger durfden sommige aanbieders van kinderopvang wel eens weigerachtig staan tegen de 'concurrentie' door de stad. Door het tekort aan plaatsen is die tegenstand vanzelf verdwenen. Stad Kortrijk investeert alvast in de inrichting van een Centrum voor Kinderopvang in de Condédreef.

 
 

Het is drummen in de kribbe in Kortrijk. Bijna alle initiatieven voor kinderopvang moeten kinderen weigeren omdat zij steevast volzet zijn. Meer dan 2/3 van de initiatieven kunnen nooit of slechts uitzonderlijk ingaan op plotse of dringende vragen. De meeste weigeringen worden genoteerd voor de woensdagnamiddagen en de vakantiedagen. De moeilijkste leeftijd om een opvangplaats te vinden is tussen 0 en 3 jaar. Van de 13 centrumsteden is enkel Oostende slechter bedeeld voor opvang van niet-schoolgaande kinderen. In het arrondissement doen enkel de arme gemeenten Spiere-Helkijn en Menen het minder goed dan Kortrijk.

Voor schoolgaande kinderen doet Kortrijk het heel wat beter. Dat blijkt uit de Beleidsnota Kinderopvang 2006-2007 van het Lokaal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang (voorzitter Henk Delrue, ambtshalve secretaris Bart Verhaeghe). De nota constateert voorts dat meer dan 10% van de kinderen tusen 2 en 12 jaar allochtoon is. Daaronder wordt verstaan kinderen van niet-Belgische nationaliteit of van Belgische nationaliteit maar van vreemde afkomst. Ook ligt in Kortrijk het aantal geboorten in kansarme gezinnen boven het Vlaamse gemiddelde. De nota besluit daaruit dat er nood is aan aangepaste mogelijkheden voor specifieke doelgroepen zoals kwetsbare personen, financieel zwakkeren en allochtonen.

Vicieuze cirkel

In een analyse van de Kortrijkse kinderopvang schetst het Lokaal Overleg de moeilijkheden. Er is een algemeen tekort aan kinderopvangplaatsen. De vraag neemt toe en het aanbod neemt af. De vraag stijgt doordat het normaal geworden is dat in een koppel beide partners werken. Bovendien wordt van de werknemers steeds meer flexibiliteit geëist, ook in beschikbaarheid en arbeidsmomenten. Terzelfdertijd groeit het aantal alleenstaande ouders met kinderen. Je kunt niet terugvallen op een partner. De nota signaleert een vicieuze cirkel: je vindt als alleenstaande geen werk dat je kan combineren met de zorg voor de kinderen en kinderopvang kan je niet betalen omdat je geen beroepsinkomen hebt.

Het aanbod van kinderopvang heeft daarentegen de neiging af te nemen. Vroeger kon je gemakkelijker terecht bij grootouders. Nog altijd zijn opa en oma de uitgelezen oplossing voor 35% van de gezinnen met peuters. Maar dat informele aanbod vermindert. Grootouders blijven langer actief op de arbeidsmarkt of hebben de handen vol met andere bezigheden. Bij het formele aanbod is er het probleem van het lamentabele statuut van de onthaalouders. Hoewel het een stuk verbeterd is, is het niet aantrekkelijk genoeg om nieuwe onthaalouders aan het werk te krijgen om degenen die stoppen te vervangen.

Centrum voor Kinderopvang

Als de stad jonge gezinnen wil aantrekken, is het duidelijk dat er iets moet gebeuren. Ingaand op de algemene vraag besliste het stadsbestuur de publieke initiatieven bijeen te brengen op een centrale plaats. Bij het OCMW werd een geschikte locatie aangetroffen, ironisch genoeg in een vleugel van het OCMW-bejaardentehuis Sint-Jozef in de Condédreef. Er moeten geen bejaarde inwoners plaats maken; er staat in het complex al enkele jaren een ganse vleugel leeg: het voormalige klooster van de Augustinessen. Daar komen de stedelijke initiatieven De Puzzel (buitenschoolse kinderopvang), het Blokkenhuis (occasionele kinderopvang) en de Dienst Opvanggezinnen van het OCMW (begeleidt 35 onthaalmoeders in groot-Kortrijk). Het is de bedoeling er een Centrum voor Kinderopvang van te maken en daarvoor erkend te worden. In het centrum zullen alle ouders met vragen over kinderopvang terecht kunnen.

Het OCMW blijft eigenaar van het gebouw. Maar de stad neemt de vleugel in erfpacht en financiert de verbouwingswerken, voor niet minder dan 850.000 euro. Het OCMW van zijn kant zal een coördinator aanstellen en op zijn loonlijst nemen.De commentaren zijn gesloten.