20-12-05

Kortrijk broedt op bibliotheek van de 21e eeuw

 

In 2006 moeten de knopen doorgehakt worden voor de nieuwe stadsbibliotheek. Het ziet er meer en meer naar uit dat er een nieuw bibliotheekgebouw komt op het Conservatoriumplein. Een perfecte locatie, als je het mij vraagt.


De stadsbibliotheek van Kortrijk werd opgericht in 1851. Toen kreeg de boekencollectie een 'voorlopige' plaats in een lokaaltje van het stadhuis.Even vooorlopig bracht men de bibliotheek in 1936 onder in de Berg van Barmhartigheid (na de sluiting van pandjesbank). En sinds 1986 zit de bibliotheek in het vroegere warenhuis Priba in de leiestraat, ook in afwachting van iets beters. Met meer dan 25.000 leners en meer dan 1,25 miljoen ontleningen per jaar mag er toch wel eens een specifiek gebouw worden opgericht voor deze succesvolle stedelijke dienstverlening. De Priba is te klein geworden voor de 300.000 boeken. Het dak is lek en de lichtinval heeft nooit gedeugd.

Het actieplan 2006 van vzw Stedelijke Bibliotheken heeft de ambitie om volgend jaar al het bouwprogramma voor te bereiden en voor te leggen aan de gemeenteraad. Het bouwen zelf zou zijn voor de nieuwe bewindsploeg, die aantreedt in 2007. Daartoe wordt de locatie Conservatoriumplein 'onderzocht en ontwikkeld'. Nu, die locatie is momenteel nog helemaal niet vrij. Het is de grootste pendelaarsparking aan het station. Eerst moeten wij al die wagens en nog meer elders gestald krijgen. Het is niet uitgesloten dat parking en bibliotheek worden gecombineerd in één gebouw. Voor mij mag dat gebouw gerust een toren zijn zoals de architecten Didier Degezelle en Veerle Waegemans voorstellen.

Conservatoriumplein

Het Conservatoriumplein is de titel plein eigenlijk niet waard. Het is een desolate vlakte, 'bouwrijp gemaakt' door de bombardementen op het einde van wereldoorlog II. De bommen sloopten het toenmalige gevangeniscomplex van Kortrijk. Ik ga volledig akkoord met schepen Stefaan Bral die het een uitstekende plek vindt voor het hoofdkwartier van de Kortrijkse stadsbibliotheek. Dicht bij het centrum, dicht bij het station, dicht bij het busstation en dicht bij de stadsring. Je kan er op alle mogelijke manieren naartoe. Het is niet alleen goed bereikbaar voor de stadsbewoners maar ook voor de 25% leners die van buiten Kortrijk aangetrokken worden. En bovendien komt daar ook het muziekcentrum, in de leegstaande vleugel van het Conservatoriumgebouw.

De vorige hoofdbibliothecaris, Paul Vancolen, heeft de verdienste het debat te hebben geopend voor een nieuw bibliotheekgebouw. Maar ik ben al blij dat zijn suggestie om de bibliotheek te verhuizen naar Hoog Kortrijk het niet heeft gehaald. De Kortrijkse binnenstad heeft al genoeg functies verloren die leven in de stad brachten. Er is nog gedacht aan andere plekken in de stad. Kaat Ballegeer-Bogaert (VLD), voorzitter van de Kortrijkse handelaars, is voorstander van de integratie van de nieuwe bibliotheek in het Foruminvestproject (megawinkelcentrum aan de Wijngaardstraat). Ik volg haar niet; een bibliotheek verdient een eigen stek met uitstraling. Afgeschoten werden ook de Sint-Maartenskliniek, de Sint-Niklaaskliniek, de rijkswachtkazerne, het postgebouw op de Grote Markt, Kortrijk Weide (NMBS-gronden)... Maar goed ook!

Hoofdbibliothecaris Bart Noels vraagt minstens 5.000 m² vloeroppervlakte. Het gebouw moet een aantrekkelijk trefpunt worden voor de liefhebbers van literatuur, muziek en film. Er moet plaats zijn voor kinderen en jongeren om op ontdekkingsreis te gaan in de media. In een afzonderlijke ruimte moet men in stimulerende omstandigheden aan zelfstudie kunnen doen tussen het nodige wetenschappelijke en ICT-materiaal.

Klantvriendelijkheid

De stadsbibliotheek is sinds enkele jaren een vzw waarin stadspersoneel is tewerkgesteld. De stad stopt de vzw volgend jaar 207.493 euro toe. Zelf wil de stadsbibliotheek 183.000 euro aan eigen inkomsten vergaren, waarvan 60.000 euro lidgelden en 30.000 euro maningsgelden (voor wie zijn boeken niet tijdig binnenbrengt, zoals ik).

Onder leiding van hoofdbibliothecaris Bart Noels heeft de stadsbibliotheek een zeer dynamische werking. De jongste jaren is de lenerscategorie kinderen sterk aangegroeid. Nu poogt men met een gepast aanbod van boeken en audiovisuele middelen eveneens meer de adolescenten te bereiken. Een 'maand van de belpop' volgend jaar ligt een beetje in die lijn. De bibliotheek staat een maand in het teken van de geschiedenis van de Belgische popmuziek. Een andere nieuwe doelgroep zijn de allochtonen. De collectie boeken, film en muziek wordt uitgebreid naar hun behoeften. Als je overigens zelf een bepaald boek of een cd of dvd in de collectie wilt aantreffen, volstaat het dat aan de balie aan te vragen.

In toenemende mate richt de bibliotheek de aandacht van haar gebruikers ook op de wondere wereld van de elektronisch aangeboden informatie. De bibliotheekmedewerkers krijgen doorgedreven vorming in het gebruik van de nieuwe media. Niet alleen de informatie van de bibliotheek zelf (catalogus bijv.) is te vinden op de alom aanwezige schermen, ook het internet is nergens ver af. Zeer interessant vind ik de promotie van vrije software (OpenOffice-tools bijv.), die ook zal uitgeleend worden.

Vermelden we nog dat de stadsbibliotheek zich niet opsluit in de Priba en dat ook straks niet wil doen in haar ivoren toren naast het station. Verspreid over het grondgebied van de stad en de deelgemeenten zijn filialen geopend. Een interessant project is 'boek@huis', in samenwerking met Fietsrijk en Kantwerk, een opleidingsinitiatief voor moeilijk te plaatsen jonge werklozen. Begeleid door de VDAB worden een aantal koeriers op pad gezet om boeken te brengen naar mensen die zich moelijk kunnen verplaatsen. Het project start op de Venning, maar zal in 2006 uitbreiden naar Overleie en Heule-Watermolen.

In 2006 laat de stadsbibliotheek zich doorlichten door een extern bureau om haar klantvriendelijkheid te testen. Ik denk niet dat de bibmensen zich zorgen moeten maken.

 
Zie ook: www.kortrijk.be/bibliotheek


Commentaren

hiep hiep voor de bieb !
met de nieuwe bibliothecaris zijn reeds heel wat nieuwe projecten gestart, wat ik enorm toejuich, denk maar boterhammen in de bib, op een maandagmiddag met een lekker soepje, wat cultuur opsnuiven
een bib moet veel dichter bij de mensen, drempelverlagend werken
enthousiast moeten de lezer daarop kunnen reageren.

een goed boek, wegdwalen in een wereld, zonder zorgen
en meer die ellendige tvkast uitzetten is mijn ultieme wens....

grts
vhike

Gepost door: vhike | 23-12-05

nieuwe bibliotheek
Waarom geen nieuwe bib op Buda eiland ?
Er staan daar grote lege gebouwen die misschien kunnen gecombineerd worden : H.Hart fabriek, Tacktoren, Pentascoop, paardenstallen...

Heropleving van Buda !


Gepost door: walter maes | 23-12-05

BIB BIB HOERA Als de bib nu ook nog eens een inspanning doet om het werk van ALLE Kortrijkse auteurs aan te schaffen en een leenvergoeding uit te werken zijn we echt goed bezig.

Gepost door: Geert Verbeke | 27-01-06

De commentaren zijn gesloten.