19-12-05

Cursus rijvaardigheid voor Kortrijkse oldtimers

Kortrijk geeft de 55-plussers de kans hun rijvaardigheid aan te scherpen. Een goed initiatief, als je het mij vraagt. Maar zo origineel is het niet en andere steden komen iets creatiever uit de hoek. In Kortrijk zijn de cursussen wel gratis; elders kosten ze 20 euro. Een studie wijst intussen uit dat de rijprestaties van senioren niet onderschat moeten worden. Waar eindigt de zorg en begint de betutteling? Toch maar oppassen, dame en heren van het stadsbestuur.

 

 

Stad Kortrijk biedt aan zijn 55-plussers een opfriscursus ‘Mobi+’ aan. De cursus wordt op touw gezet met medewerking van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Federatie van Beroepsrijscholen van België (FAB). Ook de Stedelijke Seniorenadviesraad steekt een handje toe. De cursus is erop gericht de kennis van het verkeersreglement en de rijvaardigheid van ouderen te ‘updaten’.

 

Ervaren instructeurs van lokale rijscholen geven vier halve dagen les op zes verschillende locaties: in het OC De Neerbeek (Bissegem), Rijschool Lust (Zandstraat 5, Kortrijk), het OC De Vonke (Heule), het OC van Aalbeke, het OC De Wervel (Bellegem), en de Kortrijkse Autorijschool (Kon. Leopold I-straat 14, Kortrijk). De cursussen lopen in februari en maart 2006. Er wordt geen examen afgenomen. Maar wie de volledige cursus volgt, krijgt het handboek en een getuigschrift. De cursus kost normaal 20 euro, maar dat wordt, in tegenstelling met andere gemeenten, door de stad betaald. Er kunnen in totaal een kleine 200 senioren inschrijven.

 

De cursus heeft de stad op de kop kunnen tikken bij de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de eigenlijke ontwerper van het project Mobi+. Die cursussenreeks werkte de VSV uit op vraag van Vlaams mobiliteitsminister Kathleen Van Brempt (sp.a). In haar beleidsnota vroeg zij de VSV naar opleidingsinitiatieven voor doelgroepen en leeftijdscategorieën. De VSV heeft zijn project Mobi+ aangeboden aan alle steden en gemeenten, waarbij het gemeentebestuur vooral de promotie doet en logistieke steun verleent. De prijs van de originaliteit krijgt van mij de stad Roeselare; daar krijgen de deelnemers les op een bus waarmee ze de verkeerssituaties ter plekke gaan bekijken.

 

Rijvaardigheid en leeftijd

 

De senioren vormen een groeiende groep weggebruikers. Zowat 80% van de mannen tussen 70 en 80 heeft een rijbewijs en gebruikt nog regelmatig de auto. Voorlopig zitten heel wat minder vrouwen van die leeftijd achter het stuur; maar dat zal rap veranderen. Een studie van 1999 van professor Jan Pauwels (fac. lichamelijke opvoeding en kinesitherapie, KU Leuven) wees ondertussen uit dat de senioren niet het gevaar op de weg betekenen zoals dat verteld wordt. Hij stelde vast dat de rijprestaties binnen de groep van de ouderen sterk variëren. Het is onmogelijk op basis van de leeftijd een voorspelling te doen over veilig rijgedrag. Oudere mensen kunnen veilig een wagen besturen zolang er geen ernstig medisch probleem optreedt en ze voldoende blijven oefenen, aldus de professor.

 

Zijn studie bestond uit twee merkwaardige experimenten. In een eerste experiment werden de proefpersonen, een groep twintigers en een groep mensen tussen 65 en 75, verzocht een vinger op een knop te houden en bij een lichtsignaal zo vlug mogelijk een andere knop, 40 cm verder, in te drukken. De jongste groep deed het zoals verwacht het vlugst. Maar als men beide groepen liet oefenen, deden de ouderen het bijna even goed. Conclusie: de ouderen zijn wat trager omdat ze meer nadruk leggen op nauwkeurigheid. In een tweede experiment werden personen van verschillende leeftijden aan een rijsimulator gezet. De senioren bleken wat trager te reageren op complexe verkeerssituaties, maar zij legden een grotere voorzichtigheid aan de dag en volgden beter de verkeersregels op. Uit gesprekken bleek ten slotte dat de meeste senioren gevaarlijke verkeersomstandigheden uit de weg gaan door files, spitsuren en drukke wegen te vermijden.

 

Federaal mobiliteitsminister Renaat Landuyt (sp.a) lanceerde zelfs het ideetje om vergrijsde chauffeurs in te schakelen als instructeurs in rijlessen. Hij deed dat precies omdat van senioren geweten is dat zij rustiger en veiliger rijden dan jongere chauffeurs.

 

Voor de senioren zelf en voor de verkeersveiligheid in het bijzonder is het goed dat zij geregeld blijven autorijden. Door te blijven oefenen verliezen zij de nodige automatismen niet. Een betuttelende houding die senioren het gevoel heeft dat zij de auto beter aan de kant laten staan, is dan ook contraproductief.

 

Daarom ben ik niet zo gelukkig met de inleiding op de brief die de Kortrijkse senioren op de hoogte brengt van Mobi+. Ik citeer: “Beste 55-plusser, hebt u soms het gevoel dat rijden op de weg voor u de laatste jaren iets minder vlot gaat? Misschien stapt u wel met een bang gevoel in uw auto? Logisch, want de laatste jaren is het verkeer heel wat drukker en chaotischer geworden. Ook de wegcode is de laatste jaren regelmatig (grondig) gewijzigd.”  Dat bang gevoel is nergens voor nodig en hoeft niet aangewakkerd te worden op officiële brieven.

 

Zie ook: http://www.verkeerskunde.be/webitems/downloads/informatie...

 

http://www.bivv.be/dispatch.wcs?uri=666971428&action=...

 

http://www.vab.be/NL/dossiers/dossiertekst.aspx?Id=123

 

http://www.bivv.be/dispatch.wcs?uri=710739536&action=...De commentaren zijn gesloten.