16-12-05

Gaat men in Kortrijk gras maaien met slaolie?

Gaat Kortrijk binnenkort tanken bij de boer? Als het van Jan Dhaene afhangt wel, Jan is gewezen groen europarlementslid en thans actief bij sp.a-Kortrijk. Hij is een kruistocht begonnen voor biobrandstof. Hij werkt op het kabinet van federaal staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling en sociale economie Els Van Weert (Spirit). Hij zit dus aan de bron, figuurlijk toch. Kortrijk zou zich willen wagen aan enkele experimenten.


De eerste motor van Rudolph Diesel reed op pindaolie. Voor de dieselmotor is men al rap overgestapt op stookolie (diesel dus), omdat het toen goedkoper was. Maar met de dure brandstofprijzen krijgt plantaardige olie weer een kans. Die olie is minder vervuilend en brengt geen extra CO2 in de lucht; er komt immers niet meer CO2 vrij dan eerst is opgenomen door de plant waaruit de olie komt. Verbranding van petroleum maakt CO2 vrij die honderden eeuwen onder de grond gevangen zat. Die extra CO2 is een van de oorzaken van de opwarming van de aarde, denkt men toch.

In Duitsland en Frankrijk rijden meer en meer wagen op koolzaadolie of andere biobrandstof, In België staan we nog nergens. Nochtans is er een Europese richtlijn, de biobrandstofrichtlijn (2003/30/EG), goedgekeurd door het Europees parlement toen Jan er nog zat (mei 2003). Volgens die richtlijn moet biobrandstof in alle landen van de EU tegen 2005 2% van het totale brandstofverbruik uitmaken en tegen 2010 5,75%. Als er niet drastisch maatregelen worden getroffen, gaan wij er niet geraken.

Er is vooreerst een belastingsprobleem. Op brandstof moeten accijnzen worden betaald. Als we biobrandstof een kans willen geven, moeten wij de accijnzen op biobrandstof afschaffen of verminderen. Een ander beletsel is de autokeuring. Wagens die omgebouwd zijn voor biobrandstof, geraken moeilijk of niet door de keuring. Dat moet veranderen of biobrandstof zal nooit doorbreken.

Als wij in onze streken denken aan biobrandstof dan gaat het vooral om koolzaadolie. Die olie is een uitstekende bron van omega3 als je ze op sla giet. Maar je kunt er ook motoren mee aan de praat krijgen. Bovendien zijn de fel gele akkers een aanwinst voor onze landbouwlandschappen (zie foto).

Jan onderzocht of de teelt van koolzaad geen welgekomen vervanging zou kunnen zijn voor de bietenteelt. De bietentelers zitten in zak en as omdat Europa het mes heeft gezet in de subsidies voor suikerbieten. Er is een Europese premie voor energiegewassen, maar die bedraagt slechts 45 euro per hectare. Daarmee redt men het niet. Een andere mogelijkheid zijn de Europese subsidies voor het gebruik van braakgrond. Die bedragen 250 à 400 euro per hectare. Daarmee zou het wel lukken. Probleempje: in Vlaanderen ligt maar 9000 ha braakgrond. Als we dat allemaal beplanten met koolzaad, kunnen we 10.000 dieselwagens laten bollen. In België zijn er evenwel meer dan 2 miljoen dieselwagens. Die ontnuchterende vaststelling laat verwachten dat de mode van koolzaadauto's nog niet voor morgen is. Tenzij natuurlijk Europa zijn premies zou optrekken...

Toch kunnen lokaal wel een aantal baanbrekende initiatieven genomen worden. Jan Dhaene wil het stadsbestuur van Kortrijk overtuigen enkele vrachtwagens, vuilniskarren of maaimachines te laten ombouwen voor koolzaadolie. Een zware investering is dat niet. Met enkele plaatselijke landbouwers zou een contract van vaste afname kunnen afgesloten worden. Behalve zaaien en oogsten, moeten de landbouwers in kwestie onder rmekaar een persinstallatie zien te regelen. Ook dat is geen onoverkomelijke hindernis, omdat koolzaadolie geen raffinage behoeft.

Om de boeren over de drempel te helpen zou een stedelijke aanmoedigingspremie welkom zijn. Een stoutmoediger droom van Jan is de oprichting van een coöperatieve van boeren om koolzaad te persen. Hij stelt voor dat de stad of een intercommunale een groot deel van het kapitaal zou leveren.

Maar allereerst moet de federale overheid biobrandstof vrijstellen van accijnzen of er kan niets gebeuren. En voor die maatregel zit Jan, zoals gezegd, aan de bron. Veel succes, kameraad.


De commentaren zijn gesloten.