15-12-05

Strategische terugtocht Electrabel uit werkmaatschappijen Gaselwest

Electrabel trekt zich terug uit de werkmaatschappijen die de operationele activiteiten verzorgen van de Vlaamse gemengde intercommunales. Gaselwest, waarbij Kortrijk is aangesloten, is een van die intercommunales. Gaselwest en collega's beheren de gas- en elektriciteitsleidingen. Door de terugtrekking van Electrabel wordt een onzuivere situatie opgeklaard. De concurrenten van Electrabel staan nu in dezelfde positie voor het gebruik van de leidingen. De betrokken werkmaatschappijen zijn GeDIS, Netmanagement en Indexis. Na het vertrek van Electrabel worden zij samengevoegd tot 1 werkmaatschappij. Dat zal minder kosten en het zal eenvoudiger worden voor klanten, gemeenten en leveranciers.
 
Compleet gelukkig nu? Ik denk dat het een grote stap vooruit is. Maar misschien zit er nog wel een addertje onder het gras: de hele operatie gaat maar door als Electrabel verzekerd blijft van 30% van de aandelen van Gaselwest en consoorten. Een terugtocht dus, maar een strategische terugtocht met behoud van belangrijke stellingen.
 
In de zomer van 2003 werd de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt vrijgemaakt. Het moest van Europa en in Vlaanderen wou men niet treuzelen. Vroeger kocht je stroom en gas van Gaselwest die zelf die energie aankocht bij Electrabel. Je had geen keuze. Nu zijn de leidingen tot aan jouw voordeur nog altijd van Gaselwest, maar je kan kiezen van welke groep je afneemt. Electrabel is maar een mogelijkheid meer tussen andere (Nuon, Luminus, Essent, enzovoort). Electrabel blijft ondertussen wel een private aandeelhouder van Gaselwest naast de gemeenten-aandeelhouders.
 
Om die keuze mogelijk te maken, besliste de Vlaamse overheid dat de intercommunales zoals Gaselwest zich als enige nog mochten bezig houden met de aansluitingen en de distributienetten. Private groepen zoals Electrabel mochten de leidingen niet meer in hun macht hebben. De intercommunales mochten zelf geen stroom meer verkopen (behalve dan voor sociale cliënten). Voordien werkte Gaselwest met personeel van zijn private zakenpartner Electrabel. Plots moesten de intercommunales het zelf doen na de vrijmaking van de markt.
 
Daartoe werden met medewerking van Electrabel 3 werkmaatschappijen opgericht. GeDIS werd een soort studiebureau voor het beleidsvoorbereidend werk en voor de verplichte campagnes voor energiebesparing. Netmanagement werd de grootste maatschappij en deed het eigenlijke werk aan het leidingennet. Indexis verzamelde de meetgegevens voor de gas- en stroomleveranciers die ze nodig hadden. In de 3 maatschappijen werkte al naargelang de decretale mogelijkheden meer of minder personeel van Electrabel.
 
Die 3 maatschappijen waren duidelijk een overgangssituatie. Het kon niet blijven duren. Zowel de Vlaamse overheid (de 'regulator' VREG) als de concurrenten van Electrabel drongen erop aan dat Electrabel zich zou terugtrekken uit die werkmaatschappijen. Electrabel kon er inderdaad concurerentieel voordeel uit putten. Die terugtrekking is thans ingezet. Ook de Kortrijkse gemeenteraad heeft die beslissing goedgekeurd. Er komt een grote herstructurering.

Bye, bye Electrabel?
 
De herstructurering bestaat erin dat de 3 werkmaatschappijen worden samengevoegd tot 1 enkele, voorlopig Unieke Operator genoemd. En Electrabel wordt uitgekocht. Electrabel ontvangt een overnameprijs van 16 miljoen euro plus de terugbetaling van haar geïnvesteerd kapitaal, 33,8 miljoen euro plus haar aandeel in de gevormde reserves, 3,1 miljoen euro. Het personeel dat meegaat naar die ene werkmaatschappij, verlaat de Electrabelgroep, met behoud van weddestatuut en pensioenrechten. Dat is een massale beweging.
 
Is Electrabel daarmee helemaal weg uit de werkmaatschappij? Toch niet. Electrabel is geen officieel aandeelhouder meer van de werkmaatschappij; die maatschappij is volledig in handen van de intercommunales zoals Gaselwest. Maar Electrabel blijft voor 30% eigenaar (t.o.v. 70% de gemeenten) van die intercommunales.En bovendien heeft Electrabel bedongen dat in de raad van bestuur van de nieuwe werkmaatschappij zij vanuit de intercommunales 20% van de bestuurders mag aanduiden (t.o.v. 80 % door de gemeenten). We gaan zien hoe lang de private stroomgigant zich nog in die terugvalpositie zal kunnen handhaven. Officieel is het tot 2018.
 
Al met al ben ik persoonlijk tevreden met die nieuwe stap in de vrijmaking. Met een enkele werkmaatschappij zal alles beter kunnen georganiseerd worden. Klanten, gemeenten en leveranciers gaan gemakkelijker weten tot wie zich te wenden. De maatschappij in oprichting belooft zelfs zoveel mogelijk vroegere kantoren opnieuw te openen. Je zal niet meer naar Oudenaarde moeten bellen als er een panne is!


De commentaren zijn gesloten.