14-12-05

De grote projecten op de begroting 2006

Welke investeringen zijn opgenomen op de begroting 2006 van stad Kortrijk?
 
Buda-eiland
- Verdere afwerking ombouw Pentascoop (podia): 100.000 euro prijsherzieningen.
- Fabrieksgebouw Desmet-Dejaegere geschikt maken voor artistieke bestemmingen: 1.100.000 euro.
- Aanleg groene verbindingen 'secret gardens' en heraanleg Kapucijnenstraat: 1.300.000 euro.
- Renovatie paardenstallen Tacktoren: 275.000 euro.
 
Historisch Kortrijk
- Verdere afwerking Streekbezoekerscentrum (bij Groeningeabdij): 323.000 euro.
- Aanleg O.L.Vrouwstraat: 700.000 euro.
- Heraanleg Langebrugstraat en Boerenhol: 350.000 en 250.000 euro.
- Uitbreiding academie: 43.000 euro.
 
Stationsomgeving
- Inrichten Muziekcentrum-Conservatorium: 1.000.000 euro.
 
Kortrijk Weide (Magdalenastraat-Westelijke Ring)
- Aankoop gronden en NMBS-loods: 1.200.000 euro en 800.000 euro
 
Aandachtswijk Overleie
- 3de fase heraanleg en uitbreiding Astridpark: 125.000 euro.
 
Aandachtswijk Venning-Veemarkt
- Inrichting Poortgebouw Vetex tot wijkcentrum: 553.419 euro.
 
Aandachtswijk Sint-Denijsestraat
- Aanleg gronden Vandendriessche en herbouwen serres: 350.000 euro.
- Heraanleg Sint-Denijsestraat: 1.100.000 euro.
- Omgevingswerken Pradoproject: 350.000 euro.
 
Stadsgroen Marionetten
- Aankoop en beplantingen: 100.000 euro (na 350.000 euro in 2004)
- Bouw bezoekerscentrum Libel en Hof te Coux: 322.545 euro.
 
Ontmoetingscentra
- Dorpscentrum Rollegem, verdere afwerking: 87.780 euro.
- Buurthuis Sente: 372.000 euro
 
Leiewerken
- Heraanleg IJzerkaai: 350.000 euro.
- Riolering westelijke ring: 1.000.000 euro.
 
Hoog Kortrijk
- Vlasakker park (en Van Raemdonckpark en Magdalenapark): 575.000 euro.
 
Woonwagenterrein
- stadsaandeel aankoop grond en inrichting: 10.000 en 37.500 euro.
 
Diverse groen- en natuurprojecten
- Neerbeekvallei: 93.240 euro.
- Kasteelpark Heule: 115.000 euro.
- Diversen wijkgroen en compostpaviljoen Driehofsteden: 748.280 euro.
 
Diverse wegenwerken
- heraanleg Oudstrijderslaan e.a.: 310.000 euro.
- fietspaden: 1.375.000 euro.
- veiliger maken schoolomgevingen: 500.000 euro.
- veiligheidswerken kruispunten: 900.000 euro.
- waterbeheersingswerken Marionetten: 1.063.833 euro.
 
En verder
- stedenbouwkundige studies (omgeving Broeltorens, Hoog Kortrijk, enzovoort): 187.500 euro.
- informatica: 899.220 euro.
- ondernemerscentrum: 47.009 euro.
- crematorium (Kortrijkse bijdrage in intercommunaal project): 166.464 euro.
- voetpaden en openbare verlichting: 1.818.500 euro.
- leefmilieu: 558.800 euro.
- stadsplanning en ontwikkeling: 455.165 euro.
- kinderopvang (inrichting Condédreef): 450.000 euro.

 

De commentaren zijn gesloten.