08-12-05

Wat te doen met twee Kortrijkse spookwegen?

Waarom staan de huizen aan de ene kant van de Molenstraat zo opvallend inwaarts? Dat is omdat er daar een brede strook is gereserveerd voor de aanleg van wat ooit een stadsautostrade moest worden. Wat biedt de toekomst?

 

Het Vlaamse Gewest plande in de jaren zestig twee brede invalswegen tussen Heule, Bissegem en Kortrijk: de N328 en de N50C. Voor beide spookwegen is een strook gereserveerd (met bouwverbod) op het Gewestplan Kortrijk.

 

De N328 komt van de grote ring (R8) ter hoogte van de brug van de Oude Ieperseweg (Bissegem). De N50C komt ook van de grote ring, maar dan ter hoogte van het Warandespeelplein (Heule). Aan de overkant van de ring ligt op het industrieterrein in Kuurne trouwens al een voltooid stuk N50C, een vierbaansweg met een middenberm. De N50C moest een verdubbeling worden van de Brugsesteenweg. Beide spookwegen zouden elkaar in de richting Kortrijk ontmoeten ter hoogte van het sportcentrum Wembley, en dan als 1 weg een aansluiting maken met de nieuwe westelijke binnenring (aan de Meensesteenweg). De N50C werd ook de ‘Vlasweg’ genoemd.

 

Actie gevoerd

 

Het Vlaamse Gewest is al lang afgestapt van die plannen. De N50C heeft zijn nut als verdubbelingsweg voor de Brugsesteenweg verloren door de aanleg van de A17. Alle wegen lopen misschien wel naar Rome, maar 3 parallelle wegen tussen Kortrijk en Brugge is een beetje van het goede teveel. En wie wil er vandaag de dag nog invalswegen in de vorm van een autostrade tot in het hart van de stad? Wie wil weten hoe men aanvankelijk die wegen wilde aanleggen, kan even gaan kijken naar de omleiding bij Ingelmunster. Dat is de N50D en het is een vierbaansweg. Het Vlaamse Gewest beschikt ook niet meer over de ruime middelen die men in de jaren zestig vrijmaakte (gebaseerd op ferme begrotingstekorten) voor de betonboeren.

 

Stad Kortrijk bleef evenwel al die tijd vasthouden aan die spookwegen. De reservatiestroken werden verdedigd bij de opeenvolgende pogingen om het Gewestplan te vervangen door iets beters. Zo wou de streek in de eerste helft van de jaren 90 een gemeenschappelijk plan van aanleg voor het arrondissement Kortrijk uitwerken (GAPAK, door Leiedal). Een massa bewoners van Bissegem en Heule verzette zich tegen het behoud van die reservatiestroken. Er werd driftig actie gevoerd, waaraan mijn Heulse kameraden (nietwaar Germain Coelembier) en ikzelf volop meededen. Wij zagen dat beide wegen eigenlijk een derde ringweg tussen de grote ring (R8) en de binnenring (R36) zouden vormen. Die kortere verbinding zou gegarandeerd vrachtverkeer aantrekken dat beter op de grote ring zou blijven. En beide invalswegen zouden de rustige omgeving van heel wat nieuwe en enkele oude wijken storen.

 

Structuurplanning

 

Wij hebben het toen niet gehaald. Maar dat was niet erg want het GAPAK werd voorbijgestoken door de structuurplanning van het Vlaams Gewest en bleek overbodig te zijn. In de discussies over de structuurplanning werd duidelijk dat het Vlaams Gewest beide spookwegen niet meer beschouwde als gewestwegen. Als de stad erop stond dat zij er kwamen, dan moet de stad ze maar op eigen kosten aanleggen.

 

De Vlaamse structuurplanning komt stilaan op het niveau dat er een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Kortrijk moet opgemaakt worden. De voorontwerpen zijn klaar. Volgend jaar start de officiële inspraakprocedure, want de bevolking moet geraadpleegd worden. Ik ben alvast rap eens gaan kijken naar de plannen betreffende de N328 en de N50C. Ik kan er mij min of meer mee verzoenen: beide spookwegen blijken hun oorspronkelijke karakter te hebben verloren. Er is gelukkig geen sprake meer van autostrades. 

 

Groen netwerk

 

De N328 zal stukje bij beetje worden aangelegd om een groot woonuitbreidingsgebied (28 hectare) te ontsluiten rond de Moorseelsestraat in Heule en Bissegem. Daar komen in de komende jaren zowat 700 nieuwe woningen en die moeten toch op een of andere manier te bereiken zijn. De gereserveerde strook is veel te breed voor een wijkontsluitingsweg. Het surplus aan grond zal aangewend worden voor extra brede bermen die een onderdeel moeten worden van het ‘groen netwerk noord’, een groenstrook die doorgetrokken wordt tot aan het natuurreservaat Bergelenput (Gullegem).

 

Van de N328 verwacht men eveneens dat hij een pak verkeer zal weghalen van de Meensesteenweg die Bissegem doorkruist. Ik zou mij daar vooral niet te veel illusies in maken.

 

De aanleg van de N50C wordt nu ook door het stadsbestuur niet meer prioritair geacht. De mensen in de Molenstraat, Heule-Watermolen en de wijken rond het Warandespeelplein kunnen opgelucht ademen. Op veel plaatsen is de gereserveerde strook ondertussen een lang lint van natuur en groen geworden, dat aan de aanpalende wijken een meerwaarde geeft. Zie foto: de reservatiestrook van de N50C aan de Hoge Dreef.
 
Ik heb de indruk dat de plannenmakers daaraan niet veel willen veranderen. Er is zelfs sprake van om de strook een groene verbinding te geven met de beschermde open ruimte rond Preetjesmolen in Heule. Wel denkt men eraan een fietspad aan te leggen op de strook voor een veilige en comfortabele fietsverbinding tussen het Ring Shopping Center en de binnenstad. Zeker doen, als je het mij vraagt! Afspraak volgend jaar op de inspraakronde.

De commentaren zijn gesloten.