07-12-05

Je bent jong en je hangt

De politie krijgt meer en meer klachten over overlast in parken. Niet dat de politie er veel kan aan doen, want meestal gaat het niet om echt strafbare feiten: jongeren die mekaar opzoeken en urenlang zitbanken bezetten of voorbijgangers van commentaar voorzien. Als er dan nog wat over geroddeld wordt, denkt de helft van Kortrijk al rap dat er drugs worden verhandeld of erger. Wat is daar nu van aan? 'Overlast in parken' is de naam van een onderzoek over het fenomeen. Maar wie is lastig?


Het stadsbestuur van Kortrijk en de Politiezone VLAS bestelden een onderzoek bij het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid van de Kortrijkse hogeschool Katho, departement IPSOC. Uitvoerders waren Marika Csincsak, Johan Deklerck, Gerrit Fransen, Stefaan Pleysier en Leen Van der Vorst, met medewerking van Veerle Dupont, Hannelore Verzele en de studenten van het eerste jaar van de opleiding Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. Ze onderzochten de toestand in vijf parken: het Van Raemdonckpark (Driehofsteden), het Astridpark (Overleie), het Sportpark (Kuurne), het Skatepark (Lendelede) en de Venning. Die laatste lokatie ken ik heel goed en is volgens mij weliswaar een parkwijk, maar geen park.

Het eerste probleem dat moest opgelost worden, was: maar wat is dat toch 'overlast'? Het blijkt af te hangen van de klagers. Overlast heeft meer te maken met angsten en afkeergevoelens dan met de realiteit. Maar met die definitie geraak je niet ver. Vandaar dat gekozen is voor een 'werkdefinitie': “overlast verwijst naar gevallen van (geringe) hinder of schade die mensen ervaren als gevolg van gedragingen van anderen”. Hoe dan ook in en rond elk park werden enkele bewoners ondervraagd, werd gesproken met mensen die de wijk beroepshalve kennen (wijkagent, buurtwerker, enzovoort) en werden een 15-tal voorbijgangers aangeklampt.

Wie niet aan bod kwam, waren de 'veroorzakers' van de overlast: de baasjes van stronthondjes, de weggooiers van Aldiblikjes, de wildplassers, de bestuurders van luidruchtige brommertjes en de ... 'hangjongeren'. Want over die vormen van overlast ging het meestal. Wat zijn 'hangjongeren”? Je kunt opgroeien voor galg en rad, maar dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat om jongeren die op bepaalde magische plaatsen in parken samentroepen en rondhangen. Op zich kan daarop volgens mij niet het etiket overlast geplakt worden. Bovendien moet het een koud kunstje zijn die jongeren op te wachten en er een gesprek mee te hebben. Minpunt van het onderzoek!

Zagen en klagen blijkt op zichzelf ook niet onschuldig te zijn. Zelfs al is er niets te vrezen in de parken waarover wordt geklaagd: al dat geklaag schept angst. Het drijft samenwonende bevolkingsgroepen uit elkaar: het zet ouderen tegen jongeren op, autochtonen tegen allochtonen, en vooral autochtone ouderen tegen allochtone jongeren. Maar o wonder, de ondervraagden zegden allen dat de situatie in de laatste jaren veel verbeterd was.

Zelfs al is overlast op niet zoveel gebaseerd, je kunt het boeltje toch niet verder laten woekeren. De studie geeft enkele aanbevelingen. De klagers vroegen zinvolle sancties voor lastverkopers, in de zin van: 'laat ze hun eigen pis opkuisen op onze gevel'. 'Slachtoffers' moeten de nodige aandacht krijgen, zodat ze niet de indruk krijgen dat ze aan hun lot worden overgelaten. Bemiddelen tussen de partijen kan nooit geen kwaad. Gepast repressief optreden wordt gevraagd tegen sluikstorten en achterlaters van hondekeutels. Als overlast echt de criminele kant opgaat, kan bijvoorbeeld de wijkagent, pardon 'wijkinspecteur', corrigerend optreden.

Meer in het algemeen kan men preventief optreden door het groen bewonersvriendelijker te maken. Als het nodig is, kan gedacht worden aan preventief toezicht en geregelde patrouilles van de politie. Maar teveel blauw in de parken en wijken bevestigt soms het onveiligheidsgevoel. De auteurs van de studie vragen ook generatie-overschrijdende activiteiten; dan denk ik aan wijkfeesten en dergelijke.

Het onderzoek was voor de studenten die eraan deelnamen, een werkopdracht. Van mij krijgen ze 8 op 10.

Het rapport van het onderzoek is uitgegeven op 139 pagina's en kost 12 euro.Te bestellen bij het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid, Katho departement IPSOC, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk.

Aan IPSOC kan ook de 3-jarige opleiding Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid gevolgd worden. Het is een jonge studie met groeiende bijval. Het eerste jaar waren er een dertigtal inschrijvingen. Het tweede jaar al 78.

 http://www.katho.be/ipsoc/emv

en natuurlijk ook http://www.pzvlas.be


Commentaren

KINDERACHTIGHEDEN
Het nieuwe modewoord 'overlast' !

De kern van de zaak is dat onze huidige Westerse wereld lange tenen gekregen heeft en tegen niets meer kan. Niets meer kan verdragen van de medemens. Van 'verdraagzaamheid' gesproken !
Om de haverklap worden jan en alleman en door alle soorten organisaties enzovoort bij de rechtbanken klachten ingediend tegen zogenoemde 'overlast', 'discriminatie', 'racisme', 'ongewenste intimiteiten', 'pesterijen', 'belaging', 'beledigingen', 'geluidshinder', hondedrollen, 'reukhinder', 'gezichtshinder', 'hangjongeren' (die in feite niks verkeerd doen), tabaksrook, enzovoort enzoverder.

Alles ten gevolge van ophitsende media en meehuilende politici die hun gezond verstand verloren hebben en via allerlei absurde wetten en regels de bevolking bemoederen, 'beschermen' en betuttelen van de wieg tot het graf.
In plaats van de bevolking weerbaar te maken zoals vroeger wordt de mens van alle dag de illusie voorgehouden dat er een volmaakte wereld zonder kwaad mogelijk is.
De illusie van de maakbare mens.

Het is jammer dat rechtbanken meetrappen in dit heilloos rad van kinderachtigheden.

p.s. ik heb nog nooit 'overlast' ondervonden in eender welk Kortrijks park.
Wel vind ik over 't algemeen de Kortrijkse parken iets te somber wegens teveel struikgewas en bomen. Ik verkies parken met meer open ruimte en meer lichtinval. Het bevordert ook de veiligheid.Gepost door: walter maes | 07-12-05

KINDERACHTIGHEDEN
Het nieuwe modewoord 'overlast' !

De kern van de zaak is dat onze huidige Westerse wereld lange tenen gekregen heeft en tegen niets meer kan. Niets meer kan verdragen van de medemens. Van 'verdraagzaamheid' gesproken !
Om de haverklap worden jan en alleman en door alle soorten organisaties enzovoort bij de rechtbanken klachten ingediend tegen zogenoemde 'overlast', 'discriminatie', 'racisme', 'ongewenste intimiteiten', 'pesterijen', 'belaging', 'beledigingen', 'geluidshinder', hondedrollen, 'reukhinder', 'gezichtshinder', 'hangjongeren' (die in feite niks verkeerd doen), tabaksrook, enzovoort enzoverder.

Alles ten gevolge van ophitsende media en meehuilende politici die hun gezond verstand verloren hebben en via allerlei absurde wetten en regels de bevolking bemoederen, 'beschermen' en betuttelen van de wieg tot het graf.
In plaats van de bevolking weerbaar te maken zoals vroeger wordt de mens van alle dag de illusie voorgehouden dat er een volmaakte wereld zonder kwaad mogelijk is.
De illusie van de maakbare mens.

Het is jammer dat rechtbanken meetrappen in dit heilloos rad van kinderachtigheden.

p.s. ik heb nog nooit 'overlast' ondervonden in eender welk Kortrijks park.
Wel vind ik over 't algemeen de Kortrijkse parken iets te somber wegens teveel struikgewas en bomen. Ik verkies parken met meer open ruimte en meer lichtinval. Het bevordert ook de veiligheid.Gepost door: walter maes | 07-12-05

Meester, hij begint weer! De omnipresente liberale zaagvankortrijk doet het weer (tweemaal!). Als iemand zijn mond opendoet over de verloedering van zijn/haar leefmilieu (Walt 'enzoverdert' gemakshalve het probleem van zwerfvuil, van suv's in het stadscentrum, de halsstarrig anderstalige anderstaligen - oei, 'racisme'!) is dat kinderachtig. Tabaksrook, hondendrollen - wat is daar op tegen? Intussen richt hij zijn door ouderdom gerechtvaardigde klaagzang tegen media, politici, rechtbanken, welaan: de HUIDIGE westerse wereld... Geen nood, Walt, de jongeren GAAN weg en BLIJVEN weg uit Kortrijk.

Ik ken 'De Walt' niet, maar ik zie al de dikke sigaar in zijn (onwesters! getulbande?) hoofd als hij met zijn diarrhetische poedel op stap gaat in de meer beschaduwde delen van het park, waar allerlei kleinzieligen aanstoot nemen aan zijn goedbedoelde 'adviezen' ("hoezo pesterij? racistisch? ongewenst intiem?") en hangjongeren molesterend ("kijk maar, in feite doen die niets... terug").
Pas op, Walt: de VLD zit nog in de oppositie, dus niet te positief doen, hee.

PS - Walt, Walt, Walt: een 'park' met niet 'teveel struikgewas en bomen'? Ge zijt weer bezig over uw Groot-Kortrijks vliegveld, hee? Verhuis naar Wevelgem!

Gepost door: verdrietig kortrijk | 10-12-05

De commentaren zijn gesloten.