03-12-05

 Kortrijk wint de Elia-lotto

De vrijmaking van de elektriciteitsmarkt kost de steden en gemeenten nogal wat inkomsten. Om dat verlies een beetje goed te maken vond de federale regering de Eliaheffing uit. Kortrijk laat alle andere steden en gemeenten achter zich bij de inkomsten uit de Eliaheffing!


Elia is de naam van het bedrijf dat de hoogspanningslijnen uitbaat. De overdracht van elektriciteit op die lijnen wordt tijdelijk belast. De opbrengst is voor de gemeenten. Eerst ging de regering ervan uit dat de heffing het volledige verlies zou goedmaken. Maar al ras bleek dat dit de elektriciteit voor de verbruikers nog duurder zou maken dan tevoren. Dat was politiek niet haalbaar. Uiteindelijk kwam men tot een heffing die een gedeeltelijke compensatie zou bieden.

Het geld kwam binnen, maar dat moest dan nog verdeeld worden over de verschillende gemeenten. Er circuleerden enkele voorstellen. Maar als puntje bij paaltje kwam, werd er een verdeelsleutel vastgesteld die schitterend uitvalt voor stad Kortrijk. Kortrijk laat alle andere steden en gemeenten achter zich bij de inkomsten uit de Eliaheffing! Alleen Antwerpen en Gent halen meer binnen, maar die spelen dan ook in een hogere klasse.

Meer dan het dubbele

Voor 2005 dacht Kortrijk 1,95 miljoen euro te ontvangen van de Eliaheffing, Dat werd dan ook zo opgenomen op de begroting 2005. Intussen heeft onze stad meer dan het dubbele geïnd: 3,998 miljoen euro, zijnde 2,1 miljoen euro voor 2005 en 1,9 miljoen euro nog niet uitgekeerde tegoeden van 2004. Als wij in de maand april of zo de rekening van de stad gaan bespreken in de gemeenteraad, zal blijken dat de stad alleen al daardoor 2 miljoen euro meer ontvangsten (en dus meer overschot) zal kunnen boeken over het afgelopen jaar. Bij de opmaak van de begroting voor 2006 die wij van de maand bespreken, is met die meevaller nog geen rekening gehouden.

Met die kleine 4 miljoen Elia-inkomsten krijgt Kortrijk meer dan alle andere centrumsteden. Brugge bijvoorbeeld moet het stellen met een schamele 1,7 miljoen euro. Het stadsbestuur van Brugge overweegt dan ook om naar de Raad van State te stappen om een andere verdeling te eisen.

Hoe wordt het Eliageld verdeeld? In het Vlaamse Gewest werd het geld eerst verdeeld tussen de verschillende intercommunales voor stroomvoorziening. Die verdeling gebeurde op basis van de elektriciteitsverbruiken over 2001. De regering overwoog eerst om de intercommunales elk zelf een verdeelsleutel te laten bepalen. Bij Gaselwest, de intercommunale waarbij Kortrijk is aangesloten, dacht men eerst het geld te verdelen in evenredigheid met de elektriciteitsverbruiken 2001 per gemeente. Dat was voor Kortrijk geen goed criterium.

Na discussie besloot de raad van bestuur van Gaselwest de verdeling voor de helft op de verbruiken van 2001 en voor de helft op de gemeentelijke stroominkomsten uit de vorige jaren te berekenen. Maar op 20 april 2005 besliste de federale regering dat de vedeling alleen gebaseerd mocht worden op de vroegere gemeentelijke elektriciteitsinkomsten. Eigenlijk is dat nogal logisch, aangezien de Eliaheffing er precies kwam om de vermindering van die inkomsten te compenseren. Die uiteindelijke verdeelsleutel is uiterst voordelig voor onze stad.

Meer aandelen

Zoals gezegd, is die Eliaheffing tijdelijk. De Vlaamse regering besliste reeds om de heffing in Vlaanderen vanaf 2008 af te schaffen. In de plaats ontvangen de gemeenten een rechtstreekse subsidie voor de derving van die inkomsten en bijkomende subsidies voor rioleringswerken.

Zo erg is dat niet, want vanaf volgend jaar beschikken de gemeenten en dus ook Kortrijk over 70 % van de aandelen van de intercommunales zoals Gaselwest. Nu hebben ze nog maar 30 % en bezit Electrabel de rest. Meer aandelen bezorgen Kortrijk vanaf 2007 een groter deel van de uitkeerbare winst van Gaselwest. Voor de aankoop van die Gaselwestaandelen in september 2006 heeft Kortrijk de nodige financies bijeengespaard in de financieringsintercommunale Figga.De commentaren zijn gesloten.