02-12-05

26 rechercheurs erkend in Politiezone VLAS

Zesentwintig inspecteurs of hoofdinspecteurs van het politiekorps van de Politiezone VLAS worden erkend als rechercheur. Zo besliste de voorbije politieraad.

 

Rechercheur is een functionele titel die werd geïntroduceerd door de ‘Vesalius-wet’ (3 juli 2005). Om die titel in een korps in te voeren, is een beslissing van de politieraad nodig. Wij hebben er met de politieraad van de Politiezone VLAS dus niet te veel gras over laten groeien.

 

Hiermee geven wij de politiemensen met gerechtelijke opdrachten wat meer aanzien in dat milieu. Hun federale collega’s zijn immers al een tijdje ‘rechercheur’. Het is een erkenning van hun werk: het opsporen van misdrijven, het verzamelen van bewijzen en het overleveren van daders aan de rechtbanken.

 

Voortaan mogen de pas benoemde rechercheurs op alle administratieve documenten (PV’s bijvoorbeeld) hun titel van rechercheur vermelden, afgekort RCH. Ook bij aanwervingen wordt die functiebetiteling gebruikt. De titel geeft beter weer wat de job inhoudt dan het neutrale inspecteur of hoofdinspecteur.

 

Overigens is er daardoor in onze lokale recherche geen functioneel onderscheid meer tussen rechercheurs met de graad van inspecteur en die met de graad van hoofd-inspecteur. Aan de erkenning als rechercheur is geen loonsverhoging verbonden. De titel is gereserveerd voor het basis- en middenkader van de politie. Officieren kunnen de titel niet verwerven.

 

De titel van rechercheur levert ook niet automatisch de bevoegdheid op van ‘officier van gerechtelijke politie/hulpofficier van de Procureur des Konings’ (OGP/HPK). De bevoegdheid van OGP/HPK wordt trouwens niet alleen aan politiemensen toevertrouwd; ook bij diensten zoals de douane, milieu-inspectie, enzovoort zijn er ambtenaren mee belast.

 

Vooral bij betrapping op heterdaad hebben OGP/HPK bijzondere machten (wetboek van strafvordering, art. 32 tot 44). Zo kunnen zijn op hun eentje een huiszoeking doen (zelfs ’s nachts), een bewijs in beslag nemen, deskundigen aanstellen, een fouillering bevelen en de verdachte arresteren. Rechercheurs die niet de bevoegdheid van OGP/HPK hebben, mogen alleen bewarende maatregelen treffen in afwachting dat een OGP/HPK de situatie in handen komt nemen.De commentaren zijn gesloten.