28-11-05

Compostpaviljoenen, een idee dat aanslaat

Wie de kans krijgt zijn keukenafval uit de huisvuilzak te houden, bespaart voor eigen rekening èn voor de stadskas en het milieu. Composteren is zo een kans. In Kortrijk kun je dat ook gezellig samen doen.

 

In de gemeenten aangesloten bij de afvalintercommunale IMOG halen de huisvuilwagens jaarlijks zowat 165 kg per persoon op. Dat is niet te recycleren restafval, dat verbrand wordt omdat er niets anders mee aan te vangen is. Stad Kortrijk is de beste leerling van de klas met een jaarlijkse hoeveelheid restafval die schommelt rond de 150 kg per persoon. Het bespaart de stad heel wat milieukosten. 150 kg is ook het streefcijfer dat de Vlaamse overheid wil bereiken tegen 2007. Eigenlijk is dat nog veel. Voor een gezin van 4 personen is het meer dan een half ton huisvuil per jaar.

 

Als je de IMOG-cijfers vergelijkt met die van andere streken, valt het op dat verscheidene intercommunales het beter lijken te doen. Koplopers zijn de intercommunales IDM (102 kg), Ecowerf (111 kg), Intercompost (121 kg) en ILVA (125 kg). Hoe komt dat? Wel, die intercommunales doen aparte inzamelrondes voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT, de zogenaamde ‘natte’ afval). Die GFT wordt dan gecomposteerd.

 

IMOG doet daar niet aan mee. Er is bij ons alleen een aparte inzameling van tuinafval en niet van keukenafval. Tuinafval is veel properder dan keukenafval. IMOG composteert op professionele wijze in Moen. Daarnaast promoot IMOG, met steun van de aangesloten gemeenten, de thuiscompostering. Voor een prikje kun je een compostvat of een wormenbak thuis laten brengen, dikwijls met gemeentelijke subsidie.

 

Thuis composteren biedt verschillende voordelen. Het natte (en dus zware) keukenafval moet niet vervoerd worden. Thuiscomposteerders zijn doorgaans zorgzamer op wat ze in hun eigen vat of bak gooien dan de gezinnen die het afval meegeven met de GFT-ophaalwagens. En bovendien wordt op die manier een continu proces van natuurlijke grondverbetering op gang gebracht in onze tuinen. Het nadeel is dat veel nat afval nog wordt meegegeven in de witte huisvuilzak en dat er dus nog te veel water wordt … verbrand.

 

Een moeilijkheid is dat niet iedereen over een tuin beschikt om te composteren. Wat moet je met een compostvat in je flat op de tiende verdieping?

 

In Kortrijk probeert milieuschepen Philippe De Coene (sp.a) daar een oplossing voor te bieden. De stad opent wijkcompostpaviljoenen. Een eerste compostpaviljoen is al een jaar in gebruik in het Astridpark (Overleie). Buurtbewoners kunnen er hun groente- en tuinafval naartoe brengen om het gezamenlijk te composteren.

 

En nee, het wordt geen vuile boel na een tijdje. Daarvoor is een slimme aanpak uitgekiend. Het paviljoen is open op vaste momenten van de week. De openingsmomenten zijn in samenspraak met de buurtbewoners vastgelegd. Telkens is er een medewerker van de stad aanwezig. Maar de controle van het aangeboden afval en de bewerking van de compost gebeurt door een vrijwillige compostmeester. Die compostmeesters zijn trouwens verenigd in de Kortrijkse Compostmeesterwerking.

 

Het paviljoen in het Astridpark trekt meer dan honderd bezoekers per week. Het is zelfs een nieuwsoortige ontmoetingsplaats geworden. Buurtbewoners halen zelf afval op bij buren. Bezoekers blijven op de banken zitten om een namiddagje door te brengen.

 

Nu komt er een tweede compostpaviljoen, in de schaduw van de grootste woonblokken van de stad: de Driehofstedenflatgebouwen. Die flats (10 hoog) worden verhuurd door de socialehuisvestingsmaatschappij Goedkope Woning (waarvan ik voorzitter ben). Het is een gegeerde woonplaats omdat je er een schitterend uitzicht hebt op het Van Raemdonckpark en de rest van de stad. Maar om te composteren zijn de terrasjes te klein. De stad trekt voor de constructie van het paviljoen en de omgevingswerken 42.586,92 euro uit, goedgekeurd door de laatste gemeenteraad. Opening tegen volgende zomer.

 

http://www.vvsg.be/cmsmedia/LDEdms5093%20restafvalcijfers...

 

http://www.imog.be

 


De commentaren zijn gesloten.