25-11-05

Kortrijkse foutparkeerders: strafstudie of boete

 

Wie in Kortrijk betrapt wordt op wildparkeren in de omgeving van een school, krijgt de keuze: ofwel betaalt men boete, ofwel volgt men een paar uur 'verkeersklas voor volwassenen'. Ook jongeren (12 tot 16 jaar) kunnen stedelijke strafstudie oplopen, bijvoorbeeld wie fietst zonder licht. Schepen van veiligheid Hilde Demedts als opper-surveillant? Nee, zinvolle alternatieve sancties, als je het mij vraagt.


In het voorjaar werd de 'verkeersklas voor volwassenen' voor het eerst georganiseerd. 28 ouders en zelfs grootouders die hun wagen zomaar ergens achterlieten bij het naar school brengen van hun (klein)kinderen, opteerden voor de strafstudie i.p.v. voor een klassieke boete. Zij hadden geluk dat het parket, de lokale politie en stad Kortrijk daarover een akkoord hadden gesloten. 18 van de 28 erkenden al bij de aanvang van de les hun ongelijk. De anderen raakten overtuigd van hun fout door de les. Ook in Kuurne wordt die vorm van alternatieve straf toegepast. De West-Vlaamse gemeenten haalden het idee bij pionier Herk-de-Stad.

Meer info op de website van Politiezone VLAS: www.pzvlas.be/index.php?id=103

Verkeersklassen voor jongeren zijn een initiatief van de Provincie in samenwerking met de West-Vlaamse politiezones. Er wordt aangenomen dat jongeren vanaf 12 jaar zich al in het verkeer begeven. Tot 16 jaar kunnen zij evenwel geen persoonlijke boete oplopen. De boete gaat naar papa of mama, en zoon- of dochterlief heeft daar geen last van. Daarom had gouverneur Paul Breyne het idee om een 'jongeren-proces-verbaal' te lanceren. Dat is een officieel papier van de Procureur des Konings waarin de jongeren in kwestie de mantel worden uitgeveegd. Op die manier wil men ze op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen. Die PV's bevatten ook een uitnodiging om een verkeersklas te volgen.

Als de jongeren op de uitnodiging ingaan, moeten hun ouders de boete niet betalen. De lessen zijn uitgewerkt door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en het Belgisch Instituut voor Verkeerveiligheid. Niet alleen krijgen de lesgangers uitleg over de verkeersregels; er wordt ook gewerkt aan hun attitude in het verkeer. In Kortrijk wordt die alternatieve sanctie voor jongeren voor het eerst toegepast in de fietslichtcampagne die momenteel loopt.

Meer info onder meer op de site Turksestudent.be (van inburgering gesproken!): www.turksestudent.be/forum/index.php?showtopic=1167&m...

Ook hier heeft Kortrijk het warm water niet zelf uitgevonden, ook de Provincie niet. Zij haalden hun inspiratie bij gemeenten zoals Neerpelt en Eeklo. In Eeklo valt er met de strafstudie trouwens niet te lachen; je krijgt er ineens 4 zaterdagvoormiddagen aan je broek.

Voor de verkeersklassen als alternatieve straf opgang maakten in onze contreien, waren ze al lang in zwang (en uitgevonden?) in Nederland.