24-11-05

Er is nog veel plaats op de bus in Kortrijk

 

Het openbaar busvervoer in Kortrijk is eindelijk aan de beterhand. Tientallen jaren was het op sterven na dood. Nu pakt De Lijn uit met mooie reizigersaantallen. Veel heeft te maken met een verbetering van de buslijnen en met een vernieuwing van het rollend materiaal. Maar het is nog niet zoals het zou moeten zijn. Nog altijd denkt geen haar op het hoofd van de meeste Kortrijkzanen eraan om op de bus te stappen. Daarom blijf ik voorstander van enkele doortastende promotiemaatregelen.


De Lijn maakte onlangs bekend dat haar bussen jaarlijks 1.556.000 reizigers vervoeren in groot-Kortrijk. Dat is een succes. Toen in 1998 een stedelijk verkeerscirculatieplan werd uitgewerkt, waren er dat maar 900.000.

Het aanbod van buslijnen is veel verbeterd bij vroeger. En er wordt verder aan gewerkt. Succesvolle lijnen zoals naar Kinepolis en de Langemunte en betere verbindingen met Marke, Heule en Bissegem zorgden voor een opmerkelijke stijging van het aantal reizigers.

Vanaf 1 december komen er nog extra lijnen bij. Daarover geraakten stad Kortrijk en de openbare vervoersmaatschappij het eens. Zo komt er een nieuwe stadslijn voor Heule en Bissegem en wordt de lijn station-Drie Hofsteden verbeterd. Op vraag van de senioren van Kortrijk-zuid wordt buslijn 12, die Bellegem en Rollegem aandoet, doorgetrokken naar Aalbeke. Tot nu moest een Aalbekenaar eerst naar het station van Kortrijk om per bus in de buurgemeenten te geraken. Voor die uitbreiding werft De Lijn 14 extra chauffeurs aan en worden 8 nieuwe compacte bussen ingezet.

Proficiat, maar nu niet op de lauweren gaan rusten. Uiteindelijk is anderhalf miljoen reizigers per jaar er nog altijd geen 5.000 per dag. Voor een 30-tal buslijnen betekent dat zowat 165 reizigers gemiddeld per buslijn per dag. Er is nog zeeeeer veeeeeel plaats op de bus! Intussen verdringen de auto's zich op de weg en verpesten op spitsmomenten zowel het rijplezier van de automobilisten als het leefmilieu van de stad en zijn bewoners.


Derdebetalersysteem

In 1999 deed ik in de gemeenteraad een interpellatie over het openbaar vervoer in Kortrijk. Ik vroeg meer en betere buslijnen, en daar wordt al een tijd aan gewerkt. De bus wordt hoe langer hoe meer een interessant vervoermiddel om zich comfortabel te verplaatsen in groot-Kortrijk. Maar ik vroeg ook wervende maatregelen om de Kortrijkzanen op de bus te krijgen. De Kortrijkzaan is het simpelweg verleerd om te bus te nemen.Ik stelde toen voor dat de stad de buskaartjes zou betalen voor kinderen tot 12 jaar en voor de gepensioneerden. Mijn voorstel viel in slechte aarde.

Ondertussen heeft Steve Stevaert (sp.a) in zijn korte passage als Vlaams mobiliteitsminister het gratis busvervoer voor senioren ingevoerd vanuit het Vlaamse Gewest. In het Kortrijkse mobiliteitsplan van 1999 staat een 'derdebetalersysteem' voor Kortrijkzanen die de bus nemen, als een te overwegen optie. De stad zou de helft betalen van de stadsritten. In een voorontwerp van mobiliteitsplan stond zelfs het volledig gratis vervoer op stadslijnen. Het is er nog niet van gekomen. Nochtans zou een dergelijke maatregel gegarandeerd de Kortrijkzanen met drommen de bus laten nemen.

Op mijn 55e verjaardag werd ik opgeschrikt door een brief van het stadsbestuur die mij uitlegde dat ik voortaan op maandagen gratis de bus kon nemen in Kortrijk. Jamaar, ik moet werken, zulle. En het aantal werkende vijftigplussers zal in de komende jaren alleen maar toenemen; niet omdat mensen van mijn generatie zo graag werken, maar omdat het huis nog niet afbetaald is of er nog studerende kinderen aan moeders rok hangen. En zeg nu zelf, door de maatregel te beperken tot de maandag, ga je het busgebruik zeker niet overmatig aanmoedigen.

Studenten die in Kortrijk studeren, rijden al gratis in de stad. Dat is al een maatregel met meer effect. Gratis vervoer voor jongeren heeft immers een dubbel effect. Enerzijds is er een onmiddellijke positieve weerslag op het busgebruik. Maar anderzijds is er ook een leereffect. De jongelui ervaren aan de lijve dat de bus een comfortabele en efficiënte manier is om zich te verplaatsen in de stad.

Waarom zouden wij het gratis vervoer voor studenten niet uitbreiden tot alle jonge busgebruikers? Gratis vervoer voor jonge kinderen heeft nog een extra voordeel: begeleiders kopen immers een kaartje en drukken zo de kosten van de maatregel. Ik blijf dus bij mijn voorstel van 1999: gratis vervoer voor alle jongeren.


De commentaren zijn gesloten.