23-11-05

De leerwinkel in Kortrijk, onderwijsstad

Gisteren ben ik naar de opening van ‘de leerwinkel’ geweest. Wie aan riemen en sacochen denkt, is mis. Het is geen nieuwe maroquinerie, maar een gezamenlijke info- en doorverwijsbalie van al wie volwassenenonderwijs aanbiedt in Kortrijk. Een sympathiek initiatief van schepen Jean de Bethune, dat nog een beetje moet groeien.

 

Het adres is Nedervijver 6, het steegje tussen het Van Dalepleintje en het Overbekeplein. De leerwinkel is gevestigd in een pand met etalages, eigendom van de kerkfabriek van Sint-Maarten. Weer een verlaten hoekje dat een bestemming heeft gekregen.

 

Gastheer Jean de Bethune is schepen van onder meer onderwijs (CD&V). Wat het reguliere onderwijs betreft, stelt het stedelijk onderwijs van Kortrijk niet veel meer voor. Eerdere generaties stadsbestuurders zagen er geen kerntaak in voor de stad. Lagere stads- en gemeenteschooltjes werden overgeheveld naar andere (meestal katholieke) inrichtende machten. De sterke stedelijke tuinbouwschool (secundair niveau) werd doorgeschoven naar de Provincie in ruil voor het Magdalenazwembad. Het is een beleidskeuze als een andere. Als anderen gespecialiseerd zijn in lager en middelbaar onderwijs, waarom zou de stad zich ook op dat terrein moeten begeven?

 

Maar er is ook naschools onderwijs, en daar heeft de stad wel heel wat te bieden, aan leergierigen van alle leeftijden. Er is de bloeiende academie, waar leerlingen zich soms laten buizen om een jaartje langer te kunnen genieten van de inspirerende creatieve omgeving. Er is het stedelijk muziekconservatorium dat een heel breed aanbod heeft van klassieke basisopleidingen en faam verwerft in de hedendaagse muziek. Het zijn die door de Cel Onderwijs van de stad vertegenwoordigde instellingen die zich verenigd hebben met de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) die in Kortrijk actief zijn. Want ook die CVO lokken honderden cursisten per jaar. In de regio lopen dit schooljaar niet minder dan 2345 cursussen, weet schepen de Bethune te vertellen.

 

De vrucht van de samenwerking tussen al die verstrekkers van cursussen voor volwassenen is er nu: de leerwinkel. De leerwinkel is het centrale punt in de stad waar je de meeste informatie over bijleren en vorming kunt vinden. “Van naaien tot yoga, van dagopleiding tot avondcursus, van hobby tot diploma…” beloven de initiatiefnemers. De Cel Onderwijs van de stad kreeg medewerking van CVO Drie Hofsteden, Hitek, PTI, Vivo, Vspw, Centrum voor Basiseducatie Open School en Vormingplus. Er wordt ook gedacht aan campagnes om actief cursisten te werven voor de deelnemende instellingen. www.leerwinkelkortrijk.be

 

De openingsplechtigheid werd vereerd met de aanwezigheid van Gunther Pertry, provinciaal gedeputeerde voor Cultuur en Onderwijs (sp.a). In zijn toespraak benadrukte hij de noodzaak van levenslang leren. Hij haalde het voorbeeld aan van het Waregemse bedrijf Thermote & Vanhalst. Het vorkheftruckbedrijf heeft honderd vacatures, maar krijgt die niet ingevuld bij gebrek aan kandidaten met voldoende vorming.

 

Juist, maar dat voorbeeld is wat pikant voor de Kortrijkse leerwinkel. De grootste verstrekkers van beroepsgerichte volwassenenvorming zijn immers nog geen partner. Maar schepen de Bethune beloofde dat de opleidingscentra van de VDAB en Sintra West zo vlug mogelijk bij de leerwinkel betrokken zouden worden.

 

Wat eveneens nog ontbreekt is het aanbod van Open Universiteit, waarvan er nochtans een studiecentrum is aan de KULAK. Open Universiteit is een Nederlandse universiteit, die met afstandsonderwijs modulaire opleidingen verzorgt. De Vlaamse universiteiten zijn ermee geassocieerd. Je kunt er erkende universitaire diploma’s behalen. OU zou dan ook perfect passen in de etalage van de leerwinkel.

 

Toch wens ik de leerwinkel veel succes toe. Kortrijk onderwijsstad, het is een titel die je moet blijven verdienen. Wij hebben al een Werkwinkel. Wanneer ook een Woonwinkel?


De commentaren zijn gesloten.