21-11-05

IMOG gestraft voor energierecuperatie?

IMOG laat niets verloren gaan. Afval wordt zoveel mogelijk gerecycleerd. Wat niet kan dienen als grondstof, gaat in de oven in Harelbeke aan de Leie. Maar de warmte van die oven wordt aangewend om elektriciteit op te wekken. Die zorgvuldige aanpak dreigt nu gestraft te worden door de belastingen. Een slordige wet is daarvoor verantwoordelijk. Wie past de wet aan?

 

IMOG, de afvalintercommunale van het Kortrijkse, gebruikt de warmte die vrijkomt bij de verbranding van restafval om er elektriciteit mee op te wekken. De stroom wordt verkocht aan de WVEM (West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij), een zuivere intercommunale. Als vereniging van gemeenten, een overheidsinstelling met een openbare opdracht, hoeft IMOG geen vennootschapsbelasting te betalen. Een slordige wet van 1999 dreigt dat te veranderen. Die wet zegt dat alle ‘rechtspersonen’ die als bijkomstige activiteit elektriciteit produceren, na december 2006 vennootschapsbelasting moeten betalen. Let wel: belasting over de ganse activiteit van de instelling, dus niet alleen over de elektriciteitsproductie!

 

Eerst dacht men dat het niet zo een vaart zou lopen. Uit de parlementaire voorgeschiedenis van de wet van 29 april 1999 (‘betreffende […] het fiscaal statuut van elektriciteitsproducenten’) blijkt dat de wetgever niet de bedoeling had de recuperatie van stroom uit afval te bestraffen met een belasting. Zelfs de meest conservatieve politicus is er nu wel van overtuigd dat afval bestaat uit waardevolle grondstoffen die we zoveel mogelijk moeten hergebruiken. Als onbruikbaar afval dan toch moet verbrand worden, dan is het een uitstekend idee om daar stroom mee te maken.

 

Maar als je de wet letterlijk leest, valt er niet te ontsnappen aan de vennootschapsbelasting. Verstandige intercommunales zoals IMOG, die stroom halen uit hun afvalverbranding, betalen vanaf 2007 vennootschapsbelasting, en dit voor het geheel van hun activiteiten. Toen men dat besefte, brak paniek uit bij de afvalintercommunales. Gezamenlijk schakelden de intercommunales een juridisch adviesbureau in, Laga & Philippe/Deloitte. Ofwel stopte men met de elektriciteitsproductie, maar dat zou een regelrechte milieuverspilling zijn. Ofwel zocht men een juridische uitweg om te ontsnappen aan de belasting.

 

Allereerst poogde het juridisch bureau de wet officieel te laten interpreteren in die zin dat instellingen zoals IMOG buiten voornoemde wet vielen. Een gesprek met het ministerie wees al rap uit dat die mogelijkheid niet bestond. Een andere poging, nog lopend, streeft een wetswijziging na om de onbedoelde effecten van de wet weg te zuiveren. Maar het succes van die poging hangt af van de politieke wisselvalligheden en men kan eigenlijk niet wachten op de onzekere uitkomst.

 

Geen nood, er zijn nog andere juridische spitsvondigheden. Men zou de stroomproductie kunnen opsplitsen in het laten draaien van de turbines enerzijds en het aansluiten van een weerstand die elektriciteit opwekt aan die turbines anderzijds. Die tweede activiteit zou IMOG dan tegen betaling in concessie geven aan de WVEM en op die manier het grootste deel van zijn stroominkomsten recupereren. IMOG produceert dan zogezegd niet zelf elektriciteit maar slechts de motorkracht die door de WVEM kan gebruikt worden voor de elektriciteitsproductie. Zeer subtiel, inderdaad, misschien wel te subtiel.

 

Als die truuk niet lukt, heeft de intercommunale nog de mogelijkheid om gewoon het ganse proces van stroomproductie samen met alle daartoe dienende installaties in handen te geven van de WVEM (concessie of vruchtgebruik). Maar ook dan is er nog een probleempje. Mag IMOG dan eerst de elektriciteit die ze zelf nodig heeft afnemen, of is dat al voldoende om onder de vennootschapsbelasting te vallen? Desnoods moet IMOG dus ook nog eens aan de WVEM een factuur betalen voor het gebruik van haar eigen elektriciteit.

 

Op het vinden van een uitweg zit haast. Er moet een regeling komen voor het einde van het jaar. In 2006 zijn er immers gemeenteraadsverkiezingen en dan mogen intercommunales geen beslissingen meer nemen met ver-strekkende gevolgen.

 

In elk geval zal die slordige wet geld kosten aan IMOG en dus aan de steden en gemeenten die er deel van uit maken. Dat geld zouden de intercommunale en de gemeenten-vennoten beter kunnen besteden aan initiatieven om nog verstandiger en milieuvriendelijker om te gaan met het afval. Graag een dringende wetswijziging, a.u.b. Welk parlementslid voelt zich geroepen?

De commentaren zijn gesloten.