19-11-05

Een geboortebos voor 669 kersverse Kortrijkzaantjes

 

Voor de kinderen geboren in 2004 gingen de helft van het schepencollege en diverse gemeenteraadsleden moddertrappen in de klei aan het Don Boscocollege op de weg naar Aalbeke. Voor elk kind werd een boom geplant in het geboortebos. Voor het derde jaar naeen. Het enthousiasme voor dit zinvolle initiatief groeit. Ooit was men in Kortrijk nochtans heel afwachtend.


Nu staan er al 2.086 bomen in het geboortebos: 697 kinderen in 2002, 720 in 2003 en 696 in 2004. De bomen worden ieder jaar gepland tegen de datum van de Dag van de Natuur. Op een sobere maar smaakvolle plaat in plexiglas staan alle namen van de kinderen geboren in het voorgaande jaar. Kinderen, broertjes en zusjes, ouders en grootouders en natuurliefhebbers komen in grote drommen af naar de plechtigheid.

Het is een dag waarop groenschepen Philippe De Coene (sp.a) punten scoort. Het geboortebos ging van start onder zijn bewind. In de vorige legislatuur lanceerde hij het voorstel vanuit de oppositie (gemeenteraad van 11 september 1998). Hij wou niet alleen een beklijvend aandenken bezorgen aan ouders en kinderen; hij wou op die manier ook de groei van het bosbestand in onze streek aanwakkeren – Kortrijk is immers een van de bosarmste hoeken van het land.

Toenmalig groenschepen Stefaan Bral reageerde alles behalve enthousiast. Hij noemde het idee niet bijster origineel gezien de vele geboortebossen in andere gemeenten en hij voegde eraan toe: “De opgedane ervaringen zijn niet eenduidig positief”. Hij vond het bezwaarlijk dat er veel grond moest vrijgemaakt worden, dat het bos moest onderhouden worden, dat het terrein toegankelijk moest worden gemaakt en dat de aan te brengen naamplaatjes aan de bomen geen lang leven beschoren waren. De Coene kreeg evenwel brede steun van de gemeenteraad en na een emotionele repliek van De Coene draaide schepen Bral bij. Het geboortebosvoorstel werd unaniem goedgekeurd. Het bos heeft niettemin vijf jaar op realisatie moeten wachten.

Het geboortebos is een onderdeel van het 'stadsgroen Marionetten', vroeger Groen Lint Zuid genoemd, een breed gebied (57 hectare) in het zuidelijke landbouwgebied van de stad en bestemd voor natuurontwikkeling en zachte recreatie.Die groene strook moet de verbinding vormen tussen het Kennedybos (14 hectare, ooit aangeplant door de Kortrijkse jeugd op de allereerste boomplantdag, 1971) en het geplande stadsrandbos (van het Vlaams Gewest, 250 hectare) nabij de Preshoek. De stad koopt er systematisch vrijkomende akkers en weiden op. Het gewezen stedelijk stort in de Bosstraat, een van de hoogste punten van Kortrijk, wordt ook ingeschakeld.

Het geboortebos ligt op een terrein van 12,5 hectare vette akkers (zie foto), aangekocht door de stad om er een speelbos in te richten. De landbouwer die er nog actief is, stopt volgend jaar. Dan wordt het terrein onder handen genomen om het wat avontuurlijker te maken. De honderdjarige hoeve (van 1906) wordt omgebouwd tot kampplaats en opslagruimte voor speelmateriaal. Het is niet de bedoeling dat de jeugdbewegingen het geboortebos intrekken als ze het speelbos gebruiken, toch niet zolang de boompjes tenger en kwetsbaar zijn. Het geboortebos zal veeleer dienst doen als schermbeplanting.

Het planten van een 'levensboom' bij de geboorte van een kind is een aloud gebruik. Groenpublicist Paul Geerts maakte er ooit een studie over. Men dacht dat het kind wel zou varen zo lang de boom in goede doen was. In bepaalde streken gooide men zelfs de nageboorte in de plantput. Behalve magische motieven speelden soms ook economische overwegingen een rol. Het planten van een boom werd dan beschouwd als een investering voor de toekomst. Tegen dat de boorling uitgegroeid was tot een trouwlustige volwassene, was de boom rijp om gerooid te worden en verzaagd voor de inrichting van het huwelijksnestje. De keuze van de boom werd niet aan het toeval overgelaten. Een jongen kreeg een noteboom, een eik, een beuk of een appelaar. Voor een meisje plantte men een linde, een es of een perelaar.Commentaren

Goed initiatief Wie Kortrijk rechts bekijkt ziet alleen maar verzuring en racisme.

Geert

Gepost door: Geert Verbeke | 25-11-05

De commentaren zijn gesloten.