15-11-05

Een oneliner als een handgranaat

Een oneliner is als een handgranaat. Moordend als je doel treft, maar oppassen dat ze niet in je handen ontploft. Spirit-gemeenteraadslid Piet Missiaen kan ervan meespreken.
 
Zelden heb ik in de gemeenteraad zo een gejoel horen opstijgen als gisteren. Het was bij de bespreking van een VLD-voorstel om de Kortrijkse taks op huis-aan-huisdrukwerk drastisch in te perken. Spirit-raadslid Piet Missiaen vroeg het woord en opende met de onsterfelijke uitspraak: 'Een bedrijf dat reclame nodig heeft, is als een sporter die op doping teert'.
 
Alsof er bedrijven bestaan die het kunnen stellen zonder hun waren op een of andere manier bekend te maken aan potentiële klanten. Alsof er geen hevige concurrentie heerst die elk bedrijf verplicht zijn waren te verdedigen. Hoe wereldvreemd kan een gemeenteraadslid zijn? Voor een links-liberaal kan dat tellen!
 
Juist door het onvermijdelijke te zien van de reclame, kun je maatregelen eisen van de overheid om manipulatie en andere uitwassen tegen te gaan. In die zin ben ik ook voorstander van het behoud van de taks op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk. Al dat drukwerk brengt voor de stad en zijn inwoners aanzienlijke milieukosten mee. Het is maar rechtvaardig dat die kosten worden verhaald op de verspreiders.
 
Overigens krijgen de Kortrijkse handelaars zeer ruime vrijstellingen. De weekbladen waarin Kortrijkse handelaars adverteren, krijgen serieuze korting. Die taks legt de handelaars die huis-aan-huisreclame verspreiden, geen strobreed in de weg. Sinds de invoering van de taks is het aantal verdeelde folders alleen maar toegenomen.
 
Het is een beetje minnetjes van de VLD om de Kortrijkse middenstanders ten onrechte de schrik op het lijf te jagen over die taks. De VLD stelt het voor alsof  het verspreiden van drukwerk door de taks niet meer te betalen valt voor kleinere handelaars. Dat is compleet onwaar! Kortrijkse handelaars kunnen kiezen tussen verschillende formules om te ontsnappen aan de taks.
 
De Kortrijkse reclametaks maakt intussen school. Meer en meer steden en gemeenten voeren ook een dergelijke taks in. Laatstleden verklaarde VLD-schepen van Financiën Philip Lahaye van Poperinge dat de VLD geen graten ziet in een gemakkelijk te innen taks op drukwerk.
 
Zoals in een eerder stukje al gezegd, zijn er besprekingen bezig tussen de distributiesector en de Vlaamse regering om te komen tot een milieubeleidsovereenkomst. Die overeenkomst moet onder meer inhouden dat de sector alle milieukosten van het reclamedrukwerk vergoedt aan de gemeenten. Eerst zien en dan geloven. Maar zelfs al komt er een dergelijke overeenkomst, dan nog moet worden bekeken of de inkomsten van de reclametaks integraal gecompenseerd worden. Het kan niet zijn dat wij de belastingen voor de bevolking moeten optrekken omdat de verspreiders van drukwerk zich kunnen wegsteken achter een milieubeleidsovereenkomst.


Commentaren

granaat sommige oneliners ontploffen in de mond van degene die ze uitspreekt ...

Gepost door: dhaene | 22-11-05

GEEN RECLAME STICKERS Wil er iemand eens een sticker 'GEEN PUBLICITEIT' ontwerpen die van ver zichtbaar is, dwz: groot en duidelijk leesbaar?
GEERT

Gepost door: Geert Verbeke | 28-01-06

De commentaren zijn gesloten.