12-11-05

De Kortrijkse binnenstad groeit met 6,5 hectare

 

De werken tot verbreding van de Leie in de Kortrijkse binnenstad leveren de stad in feite geen direct voordeel op, wel een pak overlast. Geen enkel bedrijf op Kortrijks grondgebied maakt gebruik van de waterweg (erger nog, 5 km stroomopwaarts heeft men in Wevelgem speciaal een kade gebouwd en een industriezone voor watergebonden bedrijven; er is geen enkel bedrijf dat de kade gebruikt!). De stad heeft toch enkele compensaties bekomen voor de jarenlange last van de werken.


Ik hoor het wijlen burgemeester Dejaegere, schoonvader van huidig burgemeester De Clerck nog zeggen in de gemeenteraad ergens in de jaren tachtig: “De Leiewerken mogen Kortrijk geen tien jaar gijzelen”. We zijn zowat twintig jaar verder en de zeer laat gestarte werken zullen zeker langer duren.

Nu moet het gezegd worden dat bij de organisatie van de werken ter dege is rekening gehouden met de stad. Alles is in het werk gesteld om het drukke stadsverkeer zo weinig mogelijk te storen. Daarom was het eerste grote werk de bouw van een nieuwe 'Krommeleirensbrugge'. Het is een prachtige brug geworden met een even oogstrelend park eronder en errond. Het wordt me een beetje warm aan het hart als ik zie dat de kademuren van de verbrede Leie opnieuw in rode baksteen worden gezet. Die bakstenen kaden waren iets typisch Kortrijks en dat zijn ze nu weer.

Westelijke binnenring

Thans is men bezig aan de andere kant van de stad. Ook daar een compensatie en nog geen kleine: de westelijke binnenring. Rond het stadscentrum is een kring van hoofdstraten ingericht om zoveel mogelijk doorgaand verkeer uit het centrum te weren. Het stuk Noordstraat-Gerechtshofbrug-Beheerstraat is daarin altijd een zorgenkind gebleven. Die straten zijn de smal om al die auto's te verwerken. Maar achter beide straten liggen hectaren grond braak op terreinen die vroeger in gebruik waren voor de Kortrijkse binnenhaven en het goederenstation. Op die gronden krijgt de binnenring een westelijke bypass: een nieuwe stadsweg met een nieuwe stadsbrug. De brug is inmiddels al voltooid.

Die westelijke ring ontsluit een groot gebied op beide oevers van de Leie, dicht bij het centrum en uitstekend geschikt voor stadsontwikkeling en zo is het gebied ook ingekleurd op het Gewestplan. In de komende gemeenteraad komen twee BPA's (Beperkte Plannen van Aanleg) aan bod om de ontwikkeling van beide gebieden alle kansen te geven. Normaliter ben ik niet een zo groot voorstander van de uitbreiding van de bebouwde kom over het omliggende platteland. Maar hier is er sprake van 'inbreiding' op gewezen industriële gronden.

Beel

Het eerste BPA, nr. 91, “Kortrijk-Weide” omvat het gebied tussen de Magdalenastraat en de Leie, in hoofdzaak de verlaten NMBS-site en gewezen bedrijfsgronden. Het betreft een toplocatie van 6,5 hectare, op een steenworp van het stadscentrum en vlot bereikbaar met zowel auto, bus, trein als boot. Op de gronden vind je ook karaktervolle goederenloodsen, die eventueel herbestemd kunnen worden.

Er bestaat voor het gebied een structuurschets opgemaakt door de beroemde architect Stéphane Beel en besteld door het stadsbestuur en de NMBS. In de reeds bestaande plannen is er ruimte voor de bouw van een nieuw hoofdkwartier voor de lokale politie (Politiezone VLAS) met aanpalend een nieuw gebouw voor de Federale Politie.Voorts had Beel er graag standingvolle parkbewoning gezien, onder meer met een building die met een kant baadt in de verbrede Leie. Als de gemeenteraad het punt goedkeurt, wordt de intercommunale Leiedak aangesteld als stedebouwkundig ontwerper.

Blanchisserie

Voor de Overleise kant van de verbrede Leie wordt een BPA nr. 68, “Blekerij” opgemaakt. Het betreft de gronden tussen de Leie, de Meensesteenweg (eindpunt van de westelijke binnenring) en de spoorweg. Ook daar kan een nieuwe stadswijk verrijzen. Het BPA moet evenwel ook een probleem oplossen van het daar gevestigde bedrijf NV Groep Masureel Veredeling.

De Groep nam enkele jaren geleden de activiteiten over van de Blanchisserie de Courtrai – Kortrijkse Blekerij. Het bedrijf is gespecialiseerd in een van de oudste indurstriële activiteiten van Kortrijk, het bleken van textiel. Ooit was Kortrijk omringd door weiden waarop linnen lakens te bleken werden gelegd in de zon. Uiteraard wordt het textiel er niet alleen meer gebleekt, maar ook geverfd en op andere manieren bewerkt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Masureel zijn Kortrijkse activiteiten zou verhuizen naar de hoofdzetel in Wevelgem. Intussen is men van gedacht veranderd. Het BPA kan ervoor zorgen dat het bedrijf niet zonevreemd wordt en zich daar verder kan ontplooien.

Ook hier wordt Leiedal aangesteld als stedenbouwkundig ontwerper. Het was eerst de bedoeling de opdracht door eigen stadsdiensten te laten vervullen, maar die hebben te veel werk en worden geplaagd door ziekte.
Commentaren

leiewerken Het Kortrijks stadsbestuur heeft destijds inderdaad stevig en suksesvol onderhandeld met het Bestuur van Waterwegen om interessante compensaties te verkrijgen voor de jarenlange ellende van de verbredingswerken.
De westelijke ring is een uitstekend project naast andere kleinere compensaties (collegebrug).

Er is evenwel één groot probleem : de veel te lange uitvoeringstermijn die minstens het dubbel zal bedragen van wat aanvankelijk was voorzien.

De hoofdreden hiervoor is het budget : gebrek aan voldoende financiële middelen vanwege de Vlaamse regering om de werken te laten vooruitgaan zoals het hoort. Te kleine jaarbudgetten.

Altijd hetzelfde liedje. Een kwestie van financiële prioriteiten.
Liever spendeert men de middelen eerst aan bijv. alternatieve en dure 'kunstprojecten' waar geen kat interesse voor heeft.
De grillen van Bertje...

Wat primeert er te Kortrijk ? : Budakunsteneiland grote steun steun van het Vlaams gewest of de Leiewerken ?

Men moet dat niet allemaal liggen verduiken.


Gepost door: walter maes | 14-11-05

KROMME LEiREN'S BRUG Prachtig? Als het wat glad ligt kunnen de fietsers afstappen...dus een miskleun, duidelijk dat de ontwerpers allen in de bossen fietsen.

Gepost door: Geert Verbeke | 28-01-06

kromme leirens nieuwe brugge Je hebt volkomen gelijk Geert :

Kromme Leire's nieuwe brugge oogt wel 'desgin', maar is peperduur en inderdaad : technisch een miskleun en bij gladheid een nachtmerrie voor fietsers. De laatste zorg van de bureaukraten van de 'Waterwegen'.

Daarenboven werd de brug al verschillende malen 'bijgewerkt' wegens mankementen aan de voetgangers- en fietsersstrook.
Een dure grap.
De oorzaak ligt bij de betweterige (technische beunhazen)designarchitecten van de Vlaamse "Waterwegen" die kostelijke grillen bovenhalen en waarbij de administratie van het Vlaams Gewest (Waterwegen) uit gemakzucht laat betijen.

De stad Kortrijk treft hier m.i. geen schuld.
Maar misschien had het stadsbestuur ook zijn eisen kunen stellen bij het ontwerp ?Gepost door: walter maes | 28-01-06

De commentaren zijn gesloten.