09-11-05

Kortrijkse taks reclamedrukwerk: FEDIS slaat de bal compleet mis

In een brief aan alle gemeenteraadsleden van Kortrijk neemt FEDIS (Belgische Federatie van de Distributieondernemingen, zeg maar het bazensyndicaat van de grote winkelketens) de Kortrijkse taks op ongeadresseerd reclamedrukwerk op de korrel. Maar FEDIS schiet er grandioos naast.
 
Twee, drie keer per week worden dikke pakken reclame in de brievenbussen gepropt. Stel je voor dat je die ettelijke kilo's papier in de officiële huisvuilzakken van Stad Kortrijk zou moeten steken; het zou een dure affaire zijn. Gelukkig is er in Kortrijk een aparte ophaling van papier en karton. Als je sorteert, kun je vele euro's uitsparen.
 
Maar die ophaling moet toch op een of andere manier betaald worden. En dan spreek ik nog niet over de kosten voor het zwerfvuil bestaand uit opwaaiend papierafval. Het is de stad die de ophalingskosten draagt. Nu kan de stad op sommige momenten wel profiteren van een hoge prijs voor ingezameld papier, maar die prijs schommelt hevig en de stad torst het risico van een kelderende papierprijs. 
 
Om de burgers die ophalingskosten en het risico van de schommelende papierprijs te besparen, is sinds 2004 een taks ingevoerd, te betalen door de uitgevers van reclamedrukwerk. Voor die taks heeft de socialistische fractie jarenlang geijverd. Het was een van onze wensen  in het bestuursakkoord toen wij een coalitie met de CD&V aangingen. De nieuwe belasting brengt zowat 450.000 euro per jaar op. De taks beantwoordt volop aan het principe van 'de vervuiler betaalt' en is een redelijke compensatie voor de inzamelkosten, zonder die op de burgers te moeten afwentelen.
 
Uit een studie van VOKA, Vlaams netwerk van ondernemingen, ook een notoir tegenstander van dergelijke taksen, blijkt dat 108 Vlaamse gemeenten (35 %) een dergelijke belasting int. In West-Vlaanderen zijn dat niet minder dan 21 steden en gemeenten.

Aanvaardbaar
 
Zoals gezegd, is FEDIS tegen de belasting. Volgens FEDIS is een dergelijke papiertaks "totaal in strijd met het beleid van de Vlaamse Regering", en de federatie verwijst daarbij naar een recente omzendbrief van Vlaams milieuminister Kris Peeters (overigens zelf weggeplukt van UNIZO, een concurrerende bedrijfsfederatie die ook opkomt tegen dergelijke taksen).  Welnu, FEDIS vergist zich totaal. De omzendbrief van minister Peeters zegt precies het tegenovergestelde: "Daarom meen ik dat een gemeentebelasting die de werkelijke ophalings- en verwerkingskosten dekt, aanvaardbaar is."

Vrijstellingen
 
Gesuggereerd wordt in het FEDIS-schrijven dat de Kortrijkse reclametaks 'echt exhorbitant hoog' is. De federatie illustreert dat door weeral te verwijzen naar de omzendbrief van minister Peeters, die zegt: "Een tarief van 0,02 euro is al als hoog te beschouwen", doch de minister voegt eraan toe: "en zou redelijkerwijze moeten gepaard gaan met een verminderd tarief voor publicaties van bijvoorbeeld maximum A4-formaat". Welnu, de taks in Kortrijk bedraagt inderdaad 0,025 euro per verspreid exemplaar, maar er is simpelweg een vrijstelling voor folders met het formaat van briefpapier (645 cm2 of din A4).
 
FEDIS stort ook krokodilletranen over de KMO's die "in tegenstelling tot de grotere ondernemingen" reclamefolders moeten uitdelen omdat zij "vanwege hun beperkte financiële middelen en hun kleine klantenzone hun reclame niet kunnen verspreiden via de grote dagbladen, radio of televisie (zelfs lokaal)". Toch mooi dat de grote winkelketens het zo opnemen voor hun kleine broertjes, die ze anderzijds op alle mogelijke manieren beconcurreren.
 
Maar ook dat argument treft geen doel. Normale drukwerkverspreiding van KMO's is eveneens vrijgesteld van de Kortrijkse taks. KMO's krijgen vrijstelling voor één bedeling per kwartaal van drukwerken in gelijk welk formaat maar beperkt tot 2.500 exemplaren. KMO's kunnen ook kiezen voor een ander type van vrijstelling: zij mogen dan drukwerk verspreiden op een ongelimiteerde oplage maar slechts twee keer per jaar en met beperkingen in formaat.
 
Bovendien is er nog een heel serieuze tariefvermindering voor de gratis publiciteitsweekbladen als daarin journalistieke bijdragen zijn opgenomen. Die weekbladen betalen slechts de helft van de taks.
 
Druk

Tot slot herinnert FEDIS aan onderhandelingen die zij voert met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten om een algemene beleidsovereenkomst te sluiten tot volledige kostendekking door de distributeurs van de kringloop van oud papier veroorzaakt door folders. Uiteraard zou dat een andere situatie scheppen, maar ik ben ervan overtuigd dat FEDIS niet tot die stap zou te overtuigen zijn zonder voldoende druk. Juist taksen zoals die in Kortrijk worden geïnd, zetten de ketel onder druk. Afwachten maar wat het resultaat is van die onderhandelingen.


Commentaren

papierbelastingen
Taksen allerlei op de kap van zelfstandigen zijn het stokpaardje van de sossen. Het zit gewoon in hun genen.

Te Kortrijk heeft de CD&V zich laten ringeloren door de rode jongens en ingestemd met reklamebelastingen maar er zijn nog 65 % van de gemeenten die NIET meedoen aan de kassa, kassa zogezegd ter bescherming van 'het milieu', een noodlottige heilige koe.

Veel liever wordt er bakken stadsgeld gestort in onzinnige luxe projecten en artistiekerige grillen ter bevrediging van de persoonlijke ijdelheid van schepen Coene.

Typisch voor socialisten.Gepost door: walter maes | 09-11-05

Dossierkennis? De reclametaks is geen belasting op de kap van de zelfstandigen. Voor de Kortrijkse zelfstandigen zijn er ruime vrijstellingen.

Vast staat dat Kortrijk lang niet de enige gemeente is met een dergelijke belasting. Zelfs minister Kris Peeters, gepokt en gemazeld in UNIZO, bevestigt dat dergelijke belastingen aanvaardbaar zijn. de Kortrijkse taks beantwoordt aan alle voorwaarden die de Vlaamse minister stelt.

Je reageert zonder het dossier te kennen.

En op jouw loos gescheld op de socialisten en op schepen De Coene hoef ik niet in te gaan. Daarmee doe je alleen jouw naam eer aan, beste Verdriet van Kortrijk.

Gepost door: Marc | 10-11-05

geen perspectiefloze weblog
Gelukkig voor het leven in de Kortrijkse brouwerij van je interessante weblog mon cher Marc, is er toch welgeteld één (1) aandachtige lezer die die het de moeite waard vindt om te reageren (daar hoop je toch op !) op je boeiende en uitgesponnen exposé's : de reactie's van het vermaledijde Verdriet Van Kortrijk.

Zonder VvK dreigt je weblog in coma te geraken. Met of zonder schepen Coene.

Met de hulp van VvK kan je gerust voorspellen dat Kortrijklinksbekeken geen perspectiefloze affaire wordt.
Stop dus de chagrijn en hoop op het doorbreken van het landerig zwijgen van je medestanders.

Sukses !

Gepost door: walter maes | 10-11-05

Doe zo voort Van welke stempel of signatuur deze blog ook is, ik ben in ieder geval blij dat ik bepaalde kwesties eens helder en eenvoudig uitgelegd krijg.

Gepost door: Kingkong | 12-11-05

Papierbelasting Dringend nodig, en liefst op groot formaat, nieuwe stickers tegen reclamedrukwerk. Waar de uitvallen tegen schepen Decoene voor nodige zijn is nogal duidelijk: het opdrijven van de verzuring bij sommige pierelaars. Niks van aantrekken...
Geert

Gepost door: Geert Verbeke | 29-11-05

deze belastingen zijn inderdaad een must, vrijstellingen voor starters zijn misschien wel interessant...

Gepost door: Reclamedrukwerk | 05-08-10

Geert Verbeke die mensen die commentaar geven "pierelaars" noemt, schitterend, dat we dát nog mogen meemaken!!!

Gepost door: Adelbert, kunstenaar/nachtburgemeester | 09-08-10

De commentaren zijn gesloten.