04-11-05

Wonen 'tussen' winkels in Kortrijk

 

Waarom heeft de premie Wonen boven winkels in Kortrijk geen succes?


Wij hebben er als socialistische fractie in de gemeenteraad altijd voor gepleit om het wonen in het winkelwandelgebied te bevorderen. Ivonne Sercu, socialistisch raadslid tot 2000, lanceerde indertijd het idee van een stedelijke premie Wonen boven winkels. Het heeft lang geduurd eer wij de meerderheid konden overtuigen, maar uiteindelijk is het gelukt in 2003, na onze intrede in de coalitie. Nu blijkt dat die premie geen succes kent. Er zijn wel een vijftal aanvragen per jaar, maar die hebben nog tot niets geleid – of toch: onlangs is er eentje uitbetaald.

Ik blijf ervan overtuigd dat ook in de winkelstraten mensen moeten wonen. Het leven in de Langesteenstraat mag niet ophouden als om zes uur de rolluiken naar beneden gaan. Bewoners houden de wandelstraten gezellig, en een zekere sociale controle is goed voor het veiligheidsgevoel.

Een andere vaststelling is dat er nog altijd teveel winkels leegstaan. Die leegstand is schadelijk voor het sfeerbeeld van ons commerciële centrum. Er is wel hoop dat het megaproject van Foruminvest in het volle centrum van Kortrijk (bouwblok gewezen Bijstandschool en -klooster) een gunstige weerslag zal hebben op de winkelstraten in de omgeving. Maar ook als Foruminvest slaagt, zullen er nog handelspanden blijven leegstaan. Niet alle winkels uit de succesjaren zijn geschikt voor een solide handelsfunctie.

Ik zou het daarom goed vinden als die ongeschikte winkels opnieuw eengezinswoningen zouden worden. Op die manier kunnen wij tevens een categorie bewoners aantrekken waar de stad een hoge nood aan heeft, met name jonge gezinnen.Voor gezinnen met kinderen is het ruime aanbod van appartementen in de binnenstad immers minder geschikt. Zij zijn het beste gediend met eengezinswoningen met een overschot aan leefruimte en met zo mogelijk een tuin.

Nu zijn de leegstaande winkelpanden veelal gewezen burgerwoningen. Maar ze werden systematisch aangepast aan de verschillende handelszaken die er elkaar opvolgden. Gelijkvloers verdwenen de keuken en de tuin. De verdiepingen kregen een andere bestemming of takelden af na jarenlange leegstand. Die huizen zijn eigenlijk niet meer bewoonbaar. Een doorsnee renovatie volstaat niet. Zonder extra stimulansen zie ik de nodige zware investeringen niet zo rap gebeuren.

Daarom stelde ik in de gemeenteraad van 10 oktober jl. voor om de premie Wonen boven winkels uit te breiden tot een premie Wonen tussen winkels.

Na mij met een spreuk van Joost van den Vondel om de oren te hebben geslagen, wees schepen Frans Destoop mij terecht: de bestaande premie Wonen boven winkels subsidieert niet alleen het inrichten van appartementen boven een winkel maar ook het ombouwen van een winkel tot een eengezinswoning. Ik had nochtans het premiereglement twee keer aandachtig gelezen en dat daar niet in gevonden. Maar hij heeft gelijk; niets belet het toestaan van de premie voor wonen tussen winkels. De premie kan oplopen tot 7500 euro. De premie kan bovendien worden gecumuleerd met de stedelijke verwervingspremie, die eigenlijk een vermindering betaalt in de registratiekosten tot 5000 euro; voorwaarde is wel dat het pand op de lijst van leegstaande gebouwen staat.

Voorstellen voor 2007

Maar zoek eens naar de premie Wonen boven winkels op de stadswebsite www.kortrijk.be. Daar wordt de premie uitsluitend aangeprezen als steun voor het inrichten van appartementen boven blijvende winkels. Er is geen expliciete verwijzing naar het ombouwen van winkels tot eengezinswoningen. Er schort duidelijk iets aan de communicatie.

Een tweede oorzaak van het geringe succes van de premie Wonen boven winkels ligt in het beperkte toepassingsgebied. De premie kan alleen aangevraagd worden voor panden in het eigenlijke winkelwandelgebied. Winkelstraten waar autoverkeer is toegelaten, vallen daarbuiten. Nochtans is het precies in die straten – denk aan de Budastraat en de Doorniksewijk bijvoorbeeld – dat er een opvallende leegstand is te bespeuren.

En ten slotte moeten wij beseffen dat een complete herombouw tot eengezinswoning een pak meer kost dan het herinrichten van de verdiepingen boven een winkel. Ik dring er dus op aan om het maximumbedrag op te trekken.


De commentaren zijn gesloten.