28-10-05

Primeur: 3,5 miljoen euro inkomsten Telenet voor Kortrijk

Hier volgt een primeur voor de aangroeiende schare trouwe lezers van dit internetfeuilleton. Zopas vernomen (en mee beslist) op de raad van bestuur van Gaselwest: op allerzielen (2 november) vertrekt een brief naar het Kortrijkse stadsbestuur met de melding dat de stad 3.541.718,89 euro gestort krijgt.
 
Die onverwachte inkomsten zijn het deel van Kortrijk uit de opbrengst van de verkoop van  Telenet-aandelen. Die aandelen waren in het bezit van de intercommunale Gaselwest, waarbij  Kortrijk is aangesloten.
 
Herinner u het ontstaan van Telenet. Het begon allemaal met de kabelTV. Om het afschuwelijke woud van TV-antennes van de daken te krijgen, lieten de steden en gemeenten hun gas- en elektriciteitsintercommunales kabels leggen voor TV-distributie. Eerst was er daarvoor Intercom, later Coditel. Bij de opkomst van het internet en de vrijmaking van de telefoniemarkt, kwam iemand op het idee het kabelnet van Coditel ook in te zetten voor telefoon en internet. Telenet ontstond.
 
Er kwam wat geld van het Vlaamse Gewest (en de GIMV), maar door de inbreng van het kabelnet waren de intercommunales (en dus de steden en gemeenten) de grootste aandeelhouders. Op het moment dat Telenet een levensvatbare onderneming bleek, was er interesse van de privé-sector om de zaak over te nemen. De gemeenten waren bereid te verkopen. Het verspreiden van Tv-beelden en toegang tot het internet kan immers moeilijk een gemeentelijke opdracht worden genoemd. Speculeren met aandelen in een zeer snel veranderende en onzekere sector nog minder.
 
Een eerste overnamepoging mislukte. De Amerikaanse groep Callaghan bleek na een eerste aankoop niet in staat voldoende dollars te mobiliseren voor de volledige overname. Na verloop van tijd werd het Callaghan-deel overgenomen door een andere Amerikaanse groep: Liberty. De intercommunales zoals Gaselwest bleven daarbij ongewild zitten met 33,85 % van het aandelenkapitaal van Telenet.
 
Intussen bleef Telenet groeien. De onderneming boekte wel geen winst, maar de waarde ervan nam toe door de snelle groei van de omzet. Op een gegeven moment bleek de tijd rijp om een herschikking van de aandelen door te voeren en het grootste deel van de aandelen te koop aan te bieden aan het publiek op de beurs. Telenet Group Holding NV (de officiële naam) is sinds 11 oktober 2005 een beursgenoteerde onderneming.
 
Veelal stijgt de waarde van een aandeel bij de introductie op de beurs. Beleggers zijn belust op nieuwe beloftevolle aandelen en bieden tegen mekaar op. Dat werd ook bij Telenet verwacht. De beginwaarde werd gesteld op 21 euro. Groot was de teleurstelling toen het aandeel op de beurs niet bleek te stijgen maar daalde en bleef dalen. Op dit moment hebben beursbeleggers niet meer dan 16,5 euro veil voor een Telenetaandeel. Naar verluidt en volgens bepaalde persberichten zou de onverwachte daling te wijten zijn aan de speculaties van een of meer grote banken.
 
Maar geen nood voor de gemeenten. Voor de aandelen in handen van de intercommunales (en dus van de gemeenten) was op voorhand een prijs afgesproken met Telenet: 21 euro. De verkoop van de aandelen van de gemeenten loopt dus geen schade op door de teleurstellende koers van het Telenetaandeel op de beurs.
 
Van de 33,85 % die de intercommunales bezaten, is er 18,15 % verkocht. De intercommunales zijn verplicht nog 15,70 % in portefeuille te houden omdat de Amerikaanse groep Liberty daarop een optierecht heeft. Dat is niet erg. Liberty kan zijn optie slechts uitoefenen als de prijs van het Telenetaandeel weer stijgt tot boven de 21 euro. Een beetje geduld en er komt nog een flink pak geld richting gemeenten.
 
In tegenstelling met andere uitzonderlijke inkomsten kunnen ze door de gemeenten naar goeddunken worden besteed! De voogdijoverheid laat de gemeenten deze keer volstrekt vrij. Op een jaartje van de gemeenteraadsverkiezingen zal dat zeker leiden tot vinnige discussies op het stadhuis. Met de sp.a-fractie gaan wij daarbij op de lijn blijven die we altijd gevolgd hebben. Van elke uitgegeven euro moet iedereen in Kortrijk beter worden!

Commentaren

opbrengsten telenet Eindelijk heb ik het verstaan.
Nu nog de Kortrijkse gemeenteraadsleden.

Gepost door: Frans Lavaert | 28-10-05

De commentaren zijn gesloten.