26-10-05

Van een gloriëtte, een mirador en een koetshuis

De grondige verminking van het tuinhuisje is zowat de genadeslag op het domein Nolf.
 
Ooit behoorde het domein tot het beste van het Kortrijkse erfgoed. Het domein vormde het zomerverblijf van een van de rijkste families van de Groeningestad. Het omvatte een landhuis in empirestijl in het midden van een Engels landschapspark met grote vijver, brug, een achthoekige uitkijktoren (mirador) in neo-tenaissancestijl met een wenteltrap en een houten gloriëtte (prieel) in Chinese trant. En naast de inrijpoort in de Doorniksewijk bevond zich het schilderachtige huisje van de tuinman. Voor niet-Kortrijkzanen: de Doorniksewijk is een straat en geen buurt; het is een wat rare vertaling van 'Faubourg de Tournai' (Doornikse voorstad).
 
Bij nacht en ontij werd het landhuis op 16 augustus 1985 gesloopt zonder enige vergunning en zonder dat enige instantie vlug genoeg was om de afbraak stil te leggen. Opdrachtgever van de wederrechtelijke sloping was het nabijgelegen ziekenhuis Maria's Voorzienigheid. Stad Kortrijk heeft nog verschillende processen ingespannen, met zelfs de eis tot herstel in oorspronkelijke staat (wederopbouw). Maar na een juridische uitputtingsslag van niet minder dan 14 jaar, waarbij de hoogste rechtbanken (Hof van Beroep en Raad van State) werden ingeschakeld, kwam het tot een dading, een overeenkomst waarbij beide partijen vrede sloten uit zakelijke overwegingen.
 
Intussen poogde M&L te redden wat er te redden viel en beschermde het park. Het ziekenhuis koesterde immers andere plannen. Maria's Voorzienigheid wou bulldozers op de tuin loslaten om er een parking van te maken. De stad weigerde evenwel de aangevraagde bouwvergunning. Het ziekenhuis beperkte zich dan maar tot het aanbrengen van een laag kiezel op de grond waar het gesloopte landhuis stond. Daar werd dan toch geparkeerd. Natuurlijk schond dat het uitzicht van het park.

Ontdekking
 
In het verwaarloosde park staan de beschermde bouwsels voorlopig nog recht. De gloriëtte (zie foto) is een prachtig houten tempeltje dat uitkijkt over de vijver, maar zij is in erbarmelijke staat. Het dak is voor de helft weggerot. De mirador staat er nog, op een heuveltje waarachter een eindeloze parking begint. De wenteltrap is verdwenen en ook hier is de helft van het stijlvolle dak ingevallen. Zelfs de brug is er nog, maar ik geloof nooit dat de betonnen overgang de oorspronkelijke constructie is.
 
Tot mijn grote verbazing ontdekte ik bij een bezoek dat een ander restant van het domein Nolf gespaard is gebleven en een functie heeft gekregen in de ziekenhuiswerking. Tegenaan de tuinen van de buren in de Doorniksewijk staat nog in volle glorie eht koetshuis, in dezelfde neo-renaissansestijl van het grotendeels gesloopte tuinmanshuisje. Laat ons hopen dat dit prachtige koetshuis niet in alle stilte verdwijnt als binnen afzienbare tijd de gebouwen van het ziekenhuis een andere bestemming krijgen.

Het begonnen bouwproject is overigens niet zonder gevaar voor het restant van het park. Er komt namelijk een ondergrondse garage en de diepe bouwput zou de grondwaterstand kunnen verlagen. Daardoor dreigen verschillende monumentale bomen uit te drogen en zou de vijver droog kunnen komen te vallen.

Meer foto's op http://kortrijkonvermoedehoekjes.skynetblogs.be , 23 oktober.


 

Commentaren

een landhuis te kortrijk
Mine De Jaegere echtgenote van de burgemeester is ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de vzw AZ Groeninge ziekenhuis waarin ook Maria' Voorzienigheid participeert.
Als de kliniek destijds het mooie landhuis bij nacht en ontij liet slopen moet men nu niet liggen janken over deze vergane glorie : het is zonneklaar dat de familie De Clerck-De Jaegere als betrokken partij konkelde en helemaal als spin in het web in de Kortrijkse cenakels van de macht een hand had in de illegale sloping van het landhuis.
Achteraf hypocriet doen en kostelijke uitzichtloze processen op kosten van de Kortrijkenaren inspannen is al te doorzichtig en schandelijk.
Wie gelooft hier nog in Sinterklaas ?
Alleszins de Kortrijkse Sossen niet die nu dikke kameraden zij met burgemeester De Clerck en onder 1 hoedje spelen.

Waarom doen de linksen daar nu zo schijnheilig over ?
Wie bedriegt hier wie ?

Het zal zeker schepen Decoene niet zijn die De Clerck in deze tot de orde zal roepen.

Huichelarij : een nieuwe Kortrijkse topsport ?

Gepost door: walter maes | 31-10-05

Een beetje historische correctheid a.u.b. Naar mijn weten was Mine De Jaegere geen lid van het bestuur van Maria's Voorzienigheid in 1985.

Bovendien resulteerde het proces aangespannen door het Kortrijkse stadsbestuur in een uniek vonnis: de slopers kregen het bevel het landhuis exact opnieuw te bouwen zoals het er stond voor de afbraak. Zo uitzichtloos was dat proces dus aanvankelijk niet!

Gepost door: Marc | 02-11-05

De commentaren zijn gesloten.