26-10-05

Sic transit gloria mundi

Dit is een triest verhaal van vergane glorie. De stad is het slachtoffer.

 

De Doorniksewijk in Kortrijk staat stijf van statige herenhuizen uit de Belle Epoque. Een rij grenzend aan het park Nolf, waarover straks meer, stond jaren te verkrotten. Ooit werden zij opgekocht door het nabijgelegen ziekenhuis Maria's Voorzienigheid, dat zocht naar uitbreidingsmogelijkheden. Maar de plannen werden nooit uitgevoerd en zijn achterhaald door de fusie van alle Kortrijkse ziekenhuizen tot het Algemeen Ziekenhuis Groeninghe, dat buiten de stad een nieuwe campus aan het bouwen is.

 

In april 2005 kocht een projectontwikkelaar, Renaat Desclé van Kluisbergen, de huizen op en verkreeg van de stad een sloop- en bouwvergunning. Hij vindt de ligging uitstekend: dicht bij het centrum, in een sjieke omgeving, met zicht op een park aan de achterkant. Ik begrijp dat het ziekenhuis blij was met de verkoop, want het had jarenlang het maximum van de leegstandtaks moeten betalen aan de stad. Voormalig huisvestingsambtenaar Kris Claeys bedacht de huizenrij ooit met de titel 'kampioen van de leegstand'.

 

De administratie van Monumenten en Landschappen (M&L) steigerde eerst bij het vooruitzicht van een kaalslag van dat neo-classicistische stadsgezicht, maar draaide bij na een plaatsbezoek. De huizen bleken te verregaand verkrot om ze nog convenabel te restaureren. Toch eiste M&L het behoud van de tuinmanswoning, een hoekhuisje dat in feite deel uitmaakte van het beschermde park Nolf. M&L overwoog even een beschermingsmaatregel maar ging daartoe niet over omdat promotor Desclé stellige beloften deed. Zo verklaarde hij in het Nieuwsblad van 2 april 2005: "Het huisje van de tuinman, vlak naast de inrijpoort, wil ik in elk geval bewaren". Het huisje in neo-renaissancestijl was architectonisch dan ook het meest waardevolle van de rij.

 

Intussen zijn de slopingswerken uitgevoerd. Wat blijkt -- ik ben zelf gaan kijken? Niet alleen de verkrotte herenhuizen zijn tegen de vlakte gegaan, ook van het mooie tuinmanshuisje schiet niet veel meer over. Alleen een beschadigde voorgevel en een stuk van de zijgevel staan nog recht.

 

Dat kan ik toch zomaar niet laten voorbijgaan. Waar is de tijd dat wij samen met Philippe De Coene en anderen in de club SOS Kortrijk de pers op sleeptouw namen naar bedreigde monumenten? Daarom neem ik mij voor om in de gemeenteraad van november de kwestie te berde te brengen. Ik broed op volgende vragen:

 

  1. Hoever strekt de toegestane sloopvergunning? Volgens de pers moest op vraag van Monumenten en Landschappen de tuinmanswoning van het domein Nolf, nr. 146, behouden blijven. Is het college ingegaan op die vraag?
  2. De tuinmanswoning is gesloopt op voor- en zijgevel na. Is de projectontwikkelaar daarmee zijn vergunning te buiten gegaan?
  3. Volgens de pers moest, ook op vraag van M&L, de ingangspoort van nr. 140 eveneens behouden blijven en verwerkt worden in het vervangende bouwproject. Is dat zo en heeft de projectontwikkelaar zich aan die voorwaarde gehouden?
  4. Welke stappen denkt het stadsbestuur te ondernemen als blijkt dat de projectontwikkelaar de vergunningsvoorwaarden niet heeft nageleefd?
  5. Een andere bezorgdheid van M&L was de weerslag van het project op het beschermde park dat eraan paalt. Zijn er voldoende waarborgen dat het bouwproject geen schade zal opleveren aan de fraaie bomen in het beschermde park?

 

 

Uit Het Nieuwsblad - editie Kortrijk-Waregem-Menen van 16 november 2005:

Erfgoed tegen de vlakte

KORTRIJK Promotor houdt zich niet aan afspraken

Wat sommigen voorspelden, is gebeurd. Met een kaalslag in de Doorniksewijk ging ook een beschermde woning zo goed als tegen de vlakte. De stad Kortrijk wou proces-verbaal opstellen maar zocht uiteindelijk een compromis.

Kris VANHEE

In 1985 is het landhuis Nolf afgebroken in de Doorniksewijk'', zegt Marc Lemaitre (SP.A), die de kat de bel aanbond. ,,Het was een schitterend voorbeeld van empirestijl. Het landhuis is totaal onwettelijk tijdens een weekend afgebroken. De panden net ervoor liggen nu ook tegen de grond. Monumenten en Landschappen vond er merkwaardige maar té verkrotte panden. De sloopvergunning werd afgeleverd met de voorwaarde dat de Doorniksewijk 146 bleef bestaan. Dat was een tuinmanswoning in neo-renaissancestijl naast de inrijpoort van het intussen beschermde domein Nolf. Een andere voorwaarde was het behoud van de travee bij het nummer 140. De promotor heeft zich daaraan niet gehouden.''

Kortrijk verkreeg indertijd van de rechter dat het ziekenhuis AZ Groeninge het pand Nolf in zijn oorspronkelijke staat moest herstellen. Lemaitre: ,,Het is er nooit van gekomen. Meer nog, het park is niet openbaar, verwaarloosd en omsingeld door een parking. Het beloofde fietspad loopt dood op een betonnen afsluiting.''

Kapel Wijngaardstraat

De stad Kortrijk wou eerst proces-verbaal van bouwovertreding opmaken. Schepen Frans Destoop (CD&V): ,,Monumenten en Landschappen uitte ook schriftelijk zijn ongenoegen. Er is dan gezocht naar een compromis. Het poortgebouw wordt gereconstrueerd in de nieuwbouw. Het dossier zal verder strikt worden opgevolgd. Indien de afspraken niet worden nagekomen, komt er alsnog een pv.''

,,Ik hou mijn hart vast'', zegt ook Moniek Gheysen (VLD). ,,Het is het zoveelste waardevolle pand in Kortrijk dat zomaar tegen de vlakte gaat. Ik vrees al voor de kapel in de Wijngaardstraat, waar de omringende gebouwen plaats moeten maken voor het nieuwe winkelcentrum van Foruminvest. We leren het nooit.''

Naast de toegang tot het park Nolf staan nog een aantal woningen klaar voor de afbraak. Door een administratieve fout kunnen de eerste drie niet meer heropgebouwd worden. Wanneer die rij woningen tegen de vlakte gaat, is nog niet bekend.

vkk
Commentaren

Inrijpoort Volgens het advies van M&L moest de inrijpoort van het meest rechtse gesloopte pand behouden blijven. Die kon dan gebruikt worden als inrijpoort tot de ondergrondse parkeergarage van de nieuwbouw.
Het schepencollege oordeelde echter dat die poort te smal was om daarvoor te kunnen dienen, en dat de boel dus maar helemaal mocht worden afgebroken.
Vreemde redenering : waardevol erfgoed dat niet kan herbestemd worden, moet worden afgebroken. Als je die redenering doortrekt, ... .


Gepost door: Bart Hanson | 02-11-05

Bedankt Wist ik nog niet. Bedankt voor de informatie. Ik ga ze gebruiken in mijn interpellatie.

Gepost door: Marc | 02-11-05

Inrijpoort Doorniksewijk 140 Bart,

Intussen weet ik meer. De inrijpoort, waarover jij het hebt, moest volgens de bouwvergunning wel degelijk bewaard blijven met inbegrip van de wandpilasters en het cassettenplafond. In tegenspraak met de vergunning is ze gesloopt. De bouwheer heeft de ganse zaak wel minutieus opgemeten en gefotografeerd. Hij heeft berouwvol beloofd de poort terug op te bouwen in zijn oorspronkelijke staat. Doet hij het niet, dan worden de werken stilgelegd.

Het is, in tegenstelling met jouw vermoeden, niet de bedoeling dat de poort wordt gebruikt als inrijpoort voor de ondergrondse garage. De poort zal een semi-publieke ruimte worden met o.m. een toegang tot de winkel die ernaast is gepland.

Die inrijpoort

Gepost door: marc | 05-11-05

De commentaren zijn gesloten.